Orgha

Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Soustava:Giant
Pořadí od hvězdy:7
Vzdálenost od hvězdy:400 mil. km
Průměr:20‘100 km
Doba rotace:34 hodin
Doba oběhu:4 roky
Gravitace:1.4 g
Atmosféra:dýchatelná
Obyvatelé planety:
Orghové

Orgha je sedmá planeta soustavy Giant a domovem mírumilovného kmene insektoidních Orghů. Centrální hvězdou systému je bílá obří hvězda desetkrát tak velká než Slunce, obíhá kolem ní celkem dvanáct planet a tři pásy asteroidů. Pásy jsou pozůstatkem 500 let starých experimentů, kterým se později stal osudný i rodný svět myšobů, Tramp. Dvanáctá planeta je gigantická skalnatá koule o velikosti Jupiteru. Ke slunci je natočen stále stejnou stranou a nedisponuje žádnou atmosférou. Vnější planety soustavy jsou všechny obří planety jako Giant XII. Vnitřních pět planet se naproti tomu podobá spíše Merkuru a představují opravdové pekelné světy. Tři prostřední planety Giant VI až Giant VIII jsou vhodné planety pro kolonizaci. Hlavní a jedinou osídlenou planetou je Giant VII, kterému Orghové říkají Orgha.

Orgha má průměr 20‘100 kilometrů a působí na něm gravitace 1.4 gravů. Otočka kolem své osy zde trvá 34 hodin, oběh kolem slunce čtyři pozemské roky. Střední vzdálenost od slunce je přibližně 400 milionů kilometrů. Zdejší atmosféra je kyslíková a pro lidi dýchatelná.

V průběhu tisíciletí si Orghové svůj rodný svět zcela přetvořili, takže zde neexistují žádné přirozené struktury. Celá planeta připomíná obrovskou ocelovou kouli, jejíž povrchu je rozdělen na šestiúhelníkové segmenty jako kopací míč. Každý segment zaobírá plochu jednoho čtverečního kilometru a sahá do hloubky téměř 10‘000 kilometrů. Jedná se v podstatě o gigantické výškové domy se šestiúhelníkovým půdorysem, které jsou spojeny bezpočtem mostů. Prostor mezi segmenty je zcela prázdný.

Aktuální data:
5.8.2021
1566 před NGL
3. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459431.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!