Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Paraschopnosti > Hypnoblok
hledat

Hypnoblok je uměle vybudovanou manipulací ve vědomí osoby.

Může být vytvořen uměle použitím hypnozářiče nebo podobně působícího zařízení, nebo přirozeně parapsychickou schopností hypna. Blok se používá k tomu, aby osoba v určité době nebo při určité situaci adekvátně reagovala na vsugerovaný rozkaz, nebo aby jí zabránil v určitých úkonech. Trvání a uvolnění bloků může být rovněž určeno.

Je známo více možností, jak může být hypnoblok zrušen nebo prolomen. Zpravidla je toho schopen jiný hypno, nebo může být blok oslaben pomocí omamující drogy (viz také Arimal-3)

Příklady hypnobloků:

  • Clark G. Fliper dostal hypnoblok, aby nemohl nic prozradit o událostech na Měsíci (PR 2)
  • Michael Freyt, který Perryho Rhodana zastupoval v čele Třetí moci během hledání světa nesmrtelnosti, dostal v roce 1975 hypnoblok, který mu zabraňoval použití zanechaných mocenských prostředků. Následkem toho nereagoval Freyt na politickou revoluci ve Východním bloku a nečinně přihlížel obsazování Venuše (PR 20)
  • Overhead přinutil své spolupracovníky (kromě Taťány Michajlovny) pod svou vůli (PR 26)
  • Thomas Cardif dostal hypnoblok, aby byly zastaveny jeho zločinecké machinace. Kromě toho dostal zcela novou identitu (PR 97, PR 109)
  • Tamrati klubu Luna si dávali navzájem hypnobloky, aby zabránili externím spolubojovníkům prozradit hlubší význam své organizace (PR 265)
  • Zvláštní formu hypnobloku poskytoval ochranný a obranný blok Mistrů ostrovů. Také zabraňoval prozradit tajemství organizace a obsahoval ničivé zapojení, které je nechalo zešílet, pokud byli ovlivněni a zprotivili se cílům organizace. (PR 279)
  • EŠER dával všem spolupracovníkům hypnoblok, aby zabránil, že veřejnost bude informována o jeho cílech. (PR 2378)