Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Paraschopnosti > Hypnosugesce
hledat

Hypnosugestor je mutant, který v sobě spojuje oba paradary hypna a sugestora.

Poznámka: Amadeo Raetzer disponoval přístrojem, který paramechanickou cestou způsoboval stejný účinek a který se rovněž označoval jako hypnosugestor. (AT 54)

Kdo vlastnil toto nadání, mohl jiným živým tvorům vnucovat proti jejich vůli svou vůli a nutit je k úkonům. Stejně tak dobře může svým obětem namluvit, že své činy dělají z vlastní vůle, což jasně sníží jejich odpor proti ovlivnění.

Podle schopností a cvičení svého talentu je hypnosugestor také schopen vštípit postiženým osobám hypnoblok nebo sugestivní blok. Ten působí po určitou dobu od přímého ovlivnění.

Známí hypnosugestoři

Anorganičtí krystaloví agenti mohli rovněž vysílat hypnosugestivní impulzy, nebyli ale inteligentní a byli řízeni Třetí vibrační mocí.