Sugesce

(přesměrováno z: Sugestor)

Sugestor má paraschopnost vnutit jiným živým tvorům svou vůli a přimět je k úkonům, aniž by si toho dotčené osoby byly vůbec vědomé. Místo toho věří, že nadále jednají ze své vlastní vůle.

Schopnost sugestorů se liší od hypnů. Sugestor nenutní živé tvory ke konkrétní akci, ale probudí v nich v přání jednat v jejím smyslu. Hypno by mohl například dát své oběti hypnotický rozkaz otevřít dveře. Sugestor dá (vsugeruje) oběti ale myšlenku, že je to dobrý nápad, zrovna teď otevřít dveře. Proces je srovnatelný s mentální změnou programu. Tomu musí nutně předcházet podchycení měněného myšlenkového obsahu; na sugestora lze tedy s omezením hledět jako na telepata.

Podle svých schopností a výcviku je sugestor také schopen v postižených osobách zanechat sugestivní blok. Ten působí po určitý čas od přímého ovlivnění.

Známí sugestoři

Aktuální data:
28.11.2021
1566 před NGL
28. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459546.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!