Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Pojmy > Monochromutant
hledat

Monochromutant

(přesměrováno z: Monochromní mutanti)

Monochromutanti jsou skupinu paranadaných mladých lidí, kteří se ve velmi vysokém počtu objevili počátkem 14. století NGL na nejrůznějších světech Mléčné dráhy. Jejich paraschopnosti pokrývají široké spektrum, vedle telepatů, telekinetů a teleportérů se vyskytují dosud nepoznané psionické vlohy.

Společnou vlastností mutantů je porucha ve vnímání barev. Pojem Monochromní mutant je odvozen od toho, že mutace kromě jiného způsobila, že dotyčný vidí jen černobíle.

Vznik

Monochromní mutanti se ukázali být nepředvídatelným důsledkem dlouhodobého projektu Monose, který chtěl vytvořit terranského supermutanta. Výsledky se ukázali teprve dlouho po jeho smrti. Proto se později označovali také jako Monosovi vnuci. Oběti tohoto genetického programu, který byl přerušen kvůli neúspěchům, nechal Monos usídlit na Horrikosu, 7460 světelných let od Slunce. Později se tito lidé rozšířili po celé galaxii. Pravděpodobně díky hyperbouři Skorgon Taion v roce 1246 NGL byly aktivovány jejich skryté psionické schopnosti a stali se z nich rodiče Monochromních mutantů. Celkem se narodilo mezi 60 až 80 tisíci mutantů.

V roce 1246 NGL narozený Vincent Garron, jehož schopnosti byly probuzeny zřejmě výbuchem supernovy v roce 1273 NGL, byl jedním z prvních monochromních mutantů.

Delorian Rhodan, jehož matka Mondra Diamond pocházela z Horrikosu, byl pravděpodobně také monochromním mutantem.

Mutantské školy

Se zvětšujícím se výskytem mutantů narůstá také obava normálních obyvatelů z vlivu jejich paraschopností. Prvním důsledkem bylo masivní využívání PsIso-sítěk, které bránili psionickým manipulacím.

Vláda nepřehlédla možné nebezpečí a vytvořila úřad zmocněnce pro mutanty, který vedla kosmopsycholožka Moharion Mawrey. Pod jejím vedením vznikly mutantské školy, ve které se mutanti jednak učili ovládat své schopnosti, na druhé straně také starali o určitou integraci. Mutantské školy byly nazvány po členech starého sboru mutantů. Známé školy: Fellmer Lloyd, Iši Matsu, John Marshall, Wuriu Sengu.

Para-City

V roce 1303 NGL se Monochromní mutanti dozvěděli o své genetické poruše, která podmiňovala brzkou smrt krátce po nastoupení puberty. Léčba nebyla možná. Jednalo se o jistící prostředek Monose, který chtěl ohraničit plánovanou délku života původního plánovaného supermutanta – pro případ, že by se zprotivil jeho vládě. Dalším důsledkem této genetické poruchy byla neschopnost mít vlastní potomky.

Aby z vlastní iniciativy nalezli řešení, vytvořili mutanti pod vedením Falo Gause kruh mutantů. Shromáždil 35‘000 mutantů z celé galaxie, kteří se stáhli do izolace ve městě Para-City v Andách na Zemi. Zpočátku ho vedla volená rada s Falo Gausem jako starostou, ale brzy po založení převzal vládu tyranský Koo Parkonson z Lepsa se svými lidmi.

V Para-City došlo také k prvním kontaktům Monochromních mutantů s galaktickým lékařem Zheobittem, který chtěl najít lékařské řešení pro genetické onemocnění. Parablok mutantů vytvořil naváděcí signál pro Wrehemo Seelenquella v galaxii Dommrath, což mu umožnilo uskutečnit intergalaktický skok.

SEELENQUELL

35‘000 mutantů nacházejících se v Para-City vstoupilo do superinteligence SEELENQUELL. Po skonání SEELENQUELLA získali zpět svobodu a vytvořili Jádro. To se vydalo na cestu k Andromedě a chránilo tam sektor Jessytop před zásahem Žlutého mistra.

Záchrana

3500 do SEELENQUELLA nevstoupivších Monochromních mutantů mohlo být zachráněno lékem vyvinutým Zheobittem. Zachránění ale po aplikaci léku ztratili své paraschopnosti. Polocyno Trim Marath a teleportér a zaměřovač Startac Schroeder si své schopnosti zachovali díky ošetření Keifanem v Dommarathu.

Na příkladu psionicky nadaného syna Trima Maratha a Kamashitky Zitonie Kalishan se ukázalo, že byla lékařsky odstraněna i neplodnost mutantů. Protože Trim je Polocyno a Kamashité jsou psionicky nadaní, není psionický potenciál jejich syna zřejmě důsledkem Monosova projektu.

Známí Monochromní mutanti