Telekineze

Telekinet je ten, kdo může pohybovat předměty jen silou vůle. Zvlášť vycvičení telekineti jako Gucky jsou schopni pohybovat sami sebou a tak získat úplnou volnost.

Hmotnost se zdá být u telekineze zcela lhostejná, ale požadovaná energie narůstá s velikostí a drahou objektu, takže telekineti při přemisťování velkých věcí jsou rychle unavení, zatímco běžné věci, jako třeba zachycení kulky, je téměř neunaví.

Známí telekineti

Aktuální data:
1.8.2021
1566 před NGL
36. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459427.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!