Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Paraschopnosti > Telekineze
hledat

Telekinet je ten, kdo může pohybovat předměty jen silou vůle. Zvlášť vycvičení telekineti jako Gucky jsou schopni pohybovat sami sebou a tak získat úplnou volnost.

Hmotnost se zdá být u telekineze zcela lhostejná, ale požadovaná energie narůstá s velikostí a drahou objektu, takže telekineti při přemisťování velkých věcí jsou rychle unavení, zatímco běžné věci, jako třeba zachycení kulky, je téměř neunaví.

Známí telekineti