Möbiův model

z Databáze Multiversa
Pokus o znázornění vícedimenzionální struktury univerza. Sestává ze dvou „stran“, jež se doplňují a nakonec vytvářejí jedinou stranu. Obě „strany“ je však třeba chápat čtyřrozměrně, týkají se tedy prostoru i času