Möbiův model

Pokus o znázornění vícedimenzionální struktury univerza. Sestává ze dvou „stran“, jež se doplňují a nakonec vytvářejí jedinou stranu. Obě „strany“ je však třeba chápat čtyřrozměrně, týkají se tedy prostoru i času
Aktuální data:
3.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459429.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!