Skorgon Taion

Skorgon Taion je pojem z arkonidštiny, který doslova přeložen znamená »zastřený obr«.

Pod tímto jménem vešla ve známost hyperbouře, která v březnu 1246 NGL vyšla z galaktického centra Mléčné dráhy a způsobila v mnoha oblastech galaxie těžké škody. Bouře se soustředila podél spirálních ramen a dosáhla tam s hodnotou 117.4 Meg dosud nejsilnější změřené intenzity.

Obrovské hyperenergetické víry a víření v postižených oblastech dočasně znemožňovalo nadsvětelné kosmické lety, transmiterovou dopravu a hyperkomunikaci.

Skorgon Taion kromě jiného pravděpodobně vyvolala genetické změny v potomcích Monosova programu, který měl za úkol vytvořit terranské mutanty. Potomci těchto osob se stali Monochrom-mutanti.

Aktuální data:
25.6.2021
1566 před NGL
4. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459390.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!