Hlasy trýzně

Hlasy trýzně byly projevem Staromutantů, kteří parapsychicky zotročovali Asporcy a kteří chtěli Teře způsobit neštěstí.

Hlasy trýzně se u parapsychicky ovlivněných živých tvorů projevovali jako hypnotický vliv. Přitom nebyli ve vlastním smyslu vždy trýznivé. Většinu času se projevovaly jako neustálé šumění, šeptání a mumlání v podvědomí, mohli se ale projevit silněji, když věci nešly podle nic, a nutili pak ovlivňovaného k věcem, které by z vlastního podnětu nikdy nespáchal.

Především měli živí tvorové ovládaní Hlasy trýzně parapsychické schopnosti, které jim v neovlivněném stavu byli cizí, například teleportaci, telekinezi nebo sugesci.

Historie

Po více než 500 letech pobytu v hyperprostoru byla vědomí Staromutantů dokonale zmatená a jen sotva schopna rozumně myslet, pak získali kontakt s PEZ-kovem na Asporcu, zhruba ve stejné době kdy se udála vlna ohlupování po příletu Roje.

Asporcové zachytili parapsychické impulzy Staromutantů poprvé v roce 3436 jako Hlasy trýzně, které v nepravidelných intervalech ovládaly jejich národ a nutily je k cizorodým, často chaotickým činům. Naučili se žít periodicky a koncentrovali své aktivity na fáze klidu.

V únoru 3444 přiměli Hlasy trýzně výzkumnickou skupinu Asporců k tomu, aby prozkoumala na Asporcu ztroskotaný Explorer EX-887-VRT, a vyslali startovací impulz, poté co vědci dorazili na palubu. Po zákroku palubních bojových robotů zůstal na živu ale jen Heydrac Koat, když loď 12. února 3444 přistála na Zemi. Ve formě Asporca způsobily Hlasy trýzně parapsychickou bouři, proti které nemohli nic dělat ani terranští mutanti.

Po varování Asporca před Hlasy trýzně se Perry Rhodan rozhodl odletět s lodí TIMOR na Asporc. Během letu docházelo zas a znovu k útokům různých ovlivněných členů posádky. Na Asporcu se Staromutantům s pomocí PEZ-kovu podařilo převzít Ribalda Corella, v jehož těle zpátky na Zemi vytvořili osm těl Normalsynthů z lemurského přežívacího programu. V této době se Staromutanti vyskytovaly v tělesné formě a překonali tak nenadále duševní zmatek, který je nutil k vyvolávání Hlasů trýzně.

Aktuální data:
8.12.2021
1566 před NGL
1. Tartor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459556.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!