Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 570
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 570
Název:Hlasy trýzně
(Die Stimmen der Qual)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Staromutanti
Vydáno poprvé:1972
Vydáno v češtině:2020, přeloženo (kulometcik, Mystyk)
Čas děje: 3444
Ohrožuje lidi i mutanty – a je to posel šílenství
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Politika Velkého administrátora je podobena tvrdé kritice.

Reginald Bull – Solární maršál a šéf flotily Explorerů.

Galbraith Deighton – Šéf Solární rozvědky.

Heydrac Koat – Posel šílenství.

Bount Terhera – Kandidát na úřad Velkého administrátora.

Merytot Bowarote – Kandidát na úřad Velkého administrátora.

Munisho Aerce – Kandidát na úřad Velkého administrátora.

Po odletu hvězdného Roje1) dne 5. června 3443 sice lidstvo získalo zpět svou původní inteligenci, ale skoro u všech lidí lze zaznamenat duševní nevyrovnanost a labilitu, která je dělá snadno ovlivnitelné. Kvůli událostem minulých let jsou na 1. srpna 3444 naplánovány nové volby Velkého administrátora. Rostoucí kritika chování Perryho Rhodana během krize s Rojem vede při planetárních volbách v lednu 3444 k tomu, že třináct procent s Rhodanem spřátelených administrátorů ztratí svůj mandát. Ke kandidátům na úřad Velkého administrátora, těžících z Rhodanovy mizící obliby, patří Munišo Aerce ze Sociálně - galaktického občanského svazu (SOS), který byl právě zvolen novým starostou Plophosu, oblíbený muž a nesporně velký znalec sociální problematiky. Rhodan sám, který chce vzhledem k vývoji rezignovat a pochybuje o tom, že ho lidstvo ještě potřebuje, sympatizuje s Merytotem Bowarotem z Galaktické toleranční unie (GTU), nově zvoleným administrátorem Země, jenž má velké zásluhy o pozemský zahraniční obchod a kontakty s cizími národy. Agresívní volební boj vede maršál Bount Terhera ze Solarní galaktické zájmové (interesanční) ligy (SGIL). Terhera, vrchní velitel čtyřicáté třetí strategické flotily vnitřních sektorů, předhazuje Rhodanovi váhání a nedostatečnou tvrdost v zacházení s národy Roje.

Ve stejnou dobu jsou obyvatelé planety Asporc ovlivněny tajmnou nadpřirozenou mocí, "Hlasy trýzně". Tyto hlasy přinutí Asporca Alantora Mynse, aby odstartoval s plně robotizovanou pozemskou explorerskou lodí EX - 887 - VRT. Ta dne 4. června 3440 opustila s malou posádkou Zemi, aby zkatalogizovala na druhé straně centra Mléčné dráhy ležící sektory Nadsever Alfa I až III, a od té doby je nezvěstná. Patnáct Pozemšťanů z posádky plavidla se vzájemně pozabíjelo při ohlupení, vyvolaném Rojem. Čtyři sta asporcských vědců, zdržujících se během startu na palubě, neúmyslně spustí obrannou automatiku a až na Heydraca Koata jsou všichni usmrceni roboty. 1,70 metrů vysoký Asporco, který dne 12. února dosáhne Sluneční soustavy, má světle zelené, humanoidní tělo, které od rukou až ke kyčlím a na vnitřní straně nohou pokrývají zbytky blány. Šestiprsté ruce mají dva palce. Hlava cizince se směrem dolů hruškovitě zužuje, jsou na ní dva páry rozštěpených fasetových oči a z jejího horního konce vyrážejí dva purpurově červené hřebeny, spojené sponou ze šestidimenzionálně vyzařujícího kovu. Výslech Heydraca Koata prováděný v přítomnosti Galbraitha Deightona, Reginalda Bulla, Fellmera Lloyda a Guckyho prokáže, že v podstatě mírumilovní Asporcové velice rychle zvládli přechod ke kosmonautice s atomovými motory poháněnými loděmi. Hlasy trýzně ovládnou Heydraca Koata a rozpoutají psionickou bouři. Mutanti Lloyd, Gucky, Balton Wyt, Ras Čubaj, Dalaimoc Rorvic, Irmina Kotčistowová, Ribald Corello, Takvorian a Merkoš jsou postiženi mnohotvárnými parapsychickými silkteré se při bouři uvolní. Asporco, který je nakonec umítěn do izolace pod paratronový štít, říká Perrymu Rhodanovi: "Buď pomůžete mému lidu, nebo zaniknete."

Za největšího utajením pošle Rhodan podplukovníka Patica Runna s bitevním křižníkem OSSATA na Asporc.