Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 569
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 569
Název:Sbor Cappinů
(Das Korps der Cappins)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Roj
Vydáno poprvé:1972
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 46.557 př.n.l. / 3443
Ganjo přichází – a přináší pomoc pro Galaxii
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor žádá návrat Sluneční soustavy.

Nostradamus – Vládce hvězdného Roje.

Ovaron – Ganjo přináší pomoc pro Galaxii.

Dalaimoc Rorvic a Tatcher a Hainu – Muži CYD se vydají na cestu časem.

Merceile – Cappinská dívka se vrací do vlasti.

Gravitační konstanta Mléčné dráhy se začíná normalizovat. 30. dubna 3443 je od strážních lodí, které jsou umístěni u strukturální propustě Roje, zachyceno hyperkomové volání Ganja Ovarona1). S městským křižníkem ULAN BATOR odlétá Perry Rhodan, Orana Sestore, Takvorian, Dalaimoc Rorvic a Tatcher a Hainu k setkáním s malou kosmickou lodí DIODAN, se kterou Ganjo už 3. února dorazil do Mléčné dráhy. Podává zprávu, že už koncem září 3440 posla ganjaské lodě k Mléčné dráze poslal, když Perry Rhodan na žádné dakkarkomové vysílání od Perry Rhodana neodpověděl2). Ganjasové zjistili ohlupování, vnitropolitické nesnáze v Gruelfinu mu ale znemožnili rychlé vyslání dostatečně velké pomocné flotily. Po konsolidaci poměrů v jeho domově byl kvapem vyhotoven moderní mechanický pedozaměřovač, vybaven dimesextovým pohonem a v lednu 3443 byl umístěn 12‘217 světelných let západně od Sluneční soustavy u malého tmavočerveného slunce. 400‘000 ganjaských pedotransferovaných bylo připraveno lidstvo podporovat.

Během dvou dnů přiveze deset velkotransportérů Ganjaseny do vnitřku roje a rozdělí je tam na eskadru Solární flotila. Rhodan nabídne Nostradamusovi, že Ganjasové mohou identifikovat pedotransfer Kontra-Cynů, aby hrozbu vzbouřenců odstranil.

Aby získal nátlakový prostředek proti neprůhlednému Nostradamusovi, dá Rhodan Dalaimocu Rorvicovi, Tatcher a Hainuovi, Rasi Čubajovi, Fellmeru Lloydovi, Ribaldu Corellovi, Wentworthu Gunnisonovi3), Dr. Bhangu Paczekovi3) a dr. Tajiri Kase3) současně příkaz, aby deformátor nulového času4) opět osadili posádkou. Rorvic je při tom od Cynoského mozku parapsychicky přepaden, který se skrývá v biopozitronice robota. Deformátor nulového času je pomocí transportních lodí odvezen na osamělý Partisan, který uvnitř roje krouží kolem slunce Philippine. Rorvic se obává, že kvůli jehličkovitému krystalu, který mu byl při atentátu v Sudatoriu MARCO POLA vstřelen do mozku a kvůli kterému se už jednou stal součástí Solárního paratronového štítu5), ztratí kontrolu nad svými psionickými schopnostmi a tak by se stal nebezpečným pro deformátor nulového času. On pošle proto a Hainu spolu se space-jetem MOBY II zpět do Sluneční soustavy zpět, aby mu přivezl Bhavacca Kr'a. Amulet, černý disk z Trochatu, na jehož přední straně je vidět jedenadvacet reliéfních obrazů, se nalézá v bílé skříňce v indickém městě Kapilavasta. Na Zemi musí Marťan ale zjistit, že od čtvrtého tisíciletí existují z Kapilavasta už jen ruiny. V malém, neporušeně působícím chrámu zavede had, který se jmenuje Anuba, a Hainua k Bhavacca Kr'a, kterého tam Rorvic při poslední návštěvě zapomněl. Ještě než se Marťan opět vrátí na Partisan, proměnit se Rorvic uvnitř deformátoru nulového času ve strach nahánějícího bílého draka. Teprve když mu a Hainu Bhavacca Kr'a hodí do tlamy, získá nestvůra opět tvar tibetského víceúčelového mutanta. Zmaten procesy aktivuje dr. Kase deformátor nulového času a odcestuje se svými druhy padesát tisíc let do minulosti. Tam potkají cestovatelé časem tajemného Heppen Shemira, který disponuje vlastním strojem času a zpustošil celé planety, aby Rorvica zabil. Svou nenávist odůvodňuje tím, že už tisíciletí by byl vládcem galaxie, kdyby Rorvicův praotec Bodiharm Arhard Rorvic nepoužil několik triků, kterými nechal objevit božskou bytost a tak jeho pracně vybudované dílo zničil. Vyzařování Heppen Shemira, kterého Rorvic už dávno považoval za zkamenělého, navrátí Ribaldu Corellovi krátkodobě jeho ztracenou schopnost, jednat jako Quintadim-tvůrce, a supermutant přesune útočníka do hyperprostoru. Antihmotová bomba Heppen Shemira poškodí deformátor nulového času a ten se vrací do současnosti.

Mezitím je připravena nová transice Roje. Protože chce Pozemšťany použít jako cenný pomocný národ, odmítne Nostradamus Rhodanův požadavek, Sluneční soustavu jako protislužbu za pomoc Ganjasů zahalit do kokonového pole, aby se při transici nepřesunula s Rojem. Když Rhodan poté vyhrožuje, že cestou v čase do minulosti zničí energetickou kryptu na jižním pólu a způsobí tak časový paradox, ustoupí Cyno s podmínkou, že deformátor nulového času bude zničen. Houbovitá kosmická loď Rojostrůjců zahalí Sluneční soustavu nyní do antitransičního pole, tak že ta zůstane v normálním prostoru, když Roj provede transici přes 12‘300 světelných letů. Když Rhodan, Rorvic a a Hainu nakonec na Partisanu zničí deformátor nulového času5), opustí poslední Pozemšťané Roj. V houbovité kosmické lodi, která Sluneční soustavu odtransportuje na její původní místo v Mléčné dráze6), je objeveno tři tisíce Kontra-Cynů, kteří paramodulací přijmou vzezření Rojostrůjců. V boji s ganjaskými pedotransferovanými, pravými Rojostrůjci, Malými Purpurovými a Leonidasovou divizí přijdou o život7). V čtyřech transicích převezou Instalatéři Roje soustavu potom na její původní stanoviště. Protože se Roj svým transičním letem přiblíží k pedozaměřovači Cappinů na několik světlených hodin a tento nemůže být blížit a tento nemůže být uzavřen do kokonového pole, vrátí se Ganjasové okamžitě do Gruelfinu. K politování Roie Dantona doprovází Merceile Ovarona do své domovské galaxie8).

Roj opustí galaxii9), a dne 8. června mizí po uvolnění slunečních soustav definitivně ohlupování8). Rorvic zachytí od Nostradamuse zprávu, že Patulli Lokoshan ukradl Taboru10).