Bhang Paczek

z Databáze Multiversa
Informace o postavě:
Přezdívka:Bang-Bang
Rok narození:3364
Národ:Pozemšťané
Popis:malý a vyzáblý
Tituly:hyperstrukturální kalkulátor

Profesor dr. Bhang Paczek byl terranský hyperstrukturální kalkulátor. Byl specialista pro šestidimenzionální fyziku a strukturální změny.

Vzhled

Byl malý a vyzáblý. Měl vystouplý nos, bezkrevné rty a velice hluboký hlas.

Charakter

Paczek platil za náruživého kuřáka. Kolegové mu přezdívali Bang-Bang. Když mluvil s nevědci, používal úsečný způsob mluvy, aby byla jeho řeč lépe srozumitelná.

Dějiny

Bhang Paczek se narodil v roce 3364.

Paczek náležel k Waringerovu týmu a významnou měrou se podílel na vývoji deformátoru nulového času. Díky tomu se v roce 3433 účastnil expedice do pozemské minulosti. Roku 3437 letěl s výpravou do Gruelfinu, opět jako zástupce Geoffryho Abela Waringera. Působil v hlavní hyperfyzikální laboratoři.

Začátkem února 3433 byl Paczek vyzván Perrym Rhodanem, aby doprovázel mutanty Rase Čubaje a Guckyho na nákladní loď, startující z planety Leffa. Zde měl identifikovat takerské dakkarkomy. Paczek sice ujistil Rhodana, že bude brzy dokončen dakkarkom pozemské výroby, možná dokonce výkonnější, než model používaný Takery, avšak Pozemšťané potřebovali přístroj okamžitě, takže nebylo možné počkat.

Zatímco Gucky a Čubaj teleportovali dakkarkomová zařízení na MARCA POLA, Bhang Paczek zůstal na takerském plavidle. Takeři neváhali a okamžitě vědce zajali. Díky tomu si Paczek uvědomil, že dakkarkomy představují past. Skutečně nechal velitel Leffy, Šekret, do obou dakkarkomů ukrýt dimesextové bomby. Ty měly zničit MARCA POLA, jakmile opustí Leffu.

Paczek byl vyslýchán šéfem místní tajné služby, Phantarem Lemshetem. Na Šekretův pokyn měl být následně převezen do blízkého města Ketnam. Jelikož byl Šekret v té době převzat Ovaronem, zajatce transportoval zvlášť nápadný konvoj – Pozemšťané tedy mohli Paczeka osvobodit. Přitom však byl vědec na několik hodin ochromen a nikoho nemohl informovat o bombách v dakkarkomech.

Koncem března téhož roku zkoumali Paczek spolu s profesorem Tajiri Kasem cizince Florymontha. Kase nedokázal Paczeka vystát, což znesnadnilo pozorování tohoto Shromažďovače. Paczek trval dalších testech, aby lépe poznali Florymonthovu podstatu, což Kase považoval za zbytečné. Následně vyvinul Paczek hypotézu, že Florymonth dospěl na palubu MARCA POLA prostřednictvím fiktivního transmiteru.

Zdroje

PR 422, PR 424PR 429, PR 436PR 438, PR 440, PR 441, PR 445, PR 447, PR 469, PR 480, PR 569