Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Technologie > Dakkarkom
hledat

Dakkarkomunikátor je výsledek dalšího vývoje hypervysílače a zakládá se na použití dakkarprostoru.

Princip

Podobně jako normální nebo hypervysílače používá nosnou vlnou k přenášení zpráv. Vlna se pohybuje librační zónou mezi pátou a šestou dimenzí. Na základě obejití veškerého časoprostoru nehraje vzdálenost, pětidimenzionální překážky (slunce) a jiné faktory prakticky žádnou roli. Pro výrobu vysílacího zařízení je nutný hyperkrystal sextagonia. Pravděpodobně se využívá oscilace tohoto materiálu, aby se vygenerovala požadovaná nosná vlna. Teoretický dosah takového zařízení není znám, ale běžně se používala zařízení komunikující na 36 milionů světelných let mezi Gruelfinem a Mléčnou dráhou.

Historie

První pokusy s Dakkartechnologií prováděli Cappinové. Během těchto pokusů kromě jiného odhalili tajemství sextadimenzionálního pohonu, dakkarštítu a dakkarkomu.

Kolem 200‘000 před Kristem prováděli Takerové na Zemi zločinecké genetické experimenty zaúčelem stvoření vhodných hostitelských těl pro pedotransfer. Ganjo Ovaron poté odletěl na Tranat/Zemi. Na Titanu si vybudoval tajnou stanici. Sloužila mu jako poslední útočiště. Jako technická zařízení obsahovala stanice vysoce výkonné počítače, pedozaměřovač a jediný dakkarkomový agregát v Mléčné dráze.

Během bojů Terranců a Ganjasenů s Takerery mezi 3437 a 3438 udržovala tato stanice kontakt mezi MARCO POLEM v Gruelfinu a domovem.

V červenci 3438 zničí stanici útok takerských pedotransferovaných. Přímá komunikace s Gruelfinem je přerušena. Pět dakkarkomových agregátů na palubě MARCO POLA je zničeno Ricodem Esmuralem, přestavitelem Homo Superior.

Když Ovaron v roce 3443 Perry Rhodanovi během krize s Rojem přijde na pomoc se 400‘000 pedotransferovanými, zanechá zde znovu několik dakkarkomů, kromě toho jeden velký přístroj, který je nainstalován do Impérium-Alfa, dvacet středně velkých dakkarkomů, se kterými lze Gruelfin bez obtíží dosáhnout. Tři z nich byly předány USO.

V roce 3580 postaví vědci NEI podle konstrukčních plánů z Last Hope středně velký Dakkarkom, aby se spojili s Ovaronem v Gruelfinu. Okopírovat Ganjem dodané přístroje nebylo možné, protože se nedaly otevřít.

Po DORIFER-šoku v roce 448 NGL se už v Mléčné dráze nedalo vyrobit žádné sextagonium. Protože nebylo známo žádné přirozené naleziště a všechny zásoby byly spotřebovány, přestalo být možné používat dakkartechnologii.