Sextagonium

Sextagonium je v šestidimenzionální oblasti hyperspektra zářící materiál a představuje základ Dakkartechniky Cappinů. Materiál musí být vyráběn synteticky, přírodní výskyty nejsou známé.

Zatímco sextagonium z produkce Cappinů má poločas rozpadu kolem 80 milionů let, terranské sextagonium v bombě, kterou měla časová expedice zabudovat do satelitu smrti, se zcela rozpadlo během 200‘000 let.

O něco později, pro stavbu dimesextového pohonu MARCA POLA vyrobené sextagonium dosáhlo stability srovnatelné s cappinským.

Podle výroků arkonidského vědce Aktakula v roce 1311 NGL se Sextagonium v Mléčné dráze nedá už odedávna vyrobit na základě nevyjasněných kosmických poměrů.

Historie

Dakkartechnika Cappinů v galaxii Gruelfin se už kolem 200‘000 před Kristem zakládala na používání sextagonia

3433

Sextagonium je poprvé v letech 34333435 vyrobeno vědci pod vedením Geoffry Abela Waringera na Last Hope pomocí quintronického ostřelování howalgonia v quintatronu. Tato syntéza se ale ukázala být nestabilní, materiál se rozpadal v rámci milisekund. Navzdory technickým informacím na satelitu smrti zajatých Takerů byl zpočátku jen supermuntat Ribald Corello pomocí své schopnosti quintadimového tvůrce vytvořené sextagonium stabilizovat.

První terranské sextagonium bylo úspěšně použito ke stavbě Dakkar-rezonátoru podle takerských plánů, s jehož pomocí se měly překonat temporální časové závoje cappinů.

3434

Při použití sextagonivé bomby v satelitu smrti se ale všechno terranské sextagonium rozpadlo během 200‘000.

3437

S pomocí podpory Ovarona se Terrancům v letech 3434 až 3437 podařilo zvládnout produkci sextagonia a vyrobit dostatečně stabilní sextagonium pro sextadimenzionální pohon MARCO POLA.

1311 NGL

V Mléčné dráze už neexistuje žádné známé sextagonium. Výroba již zřejmě není možná. Podle spekulací Aktakula to souvisí s normalizací DORIFERU, uvolněním Frostrubinu a jeho návratem jako TRIICLE-9 na jeho původní místo a s tím související normalizací poměrů. Není známo, zda sextagonium existuje nebo se dá produkovat v Gruelfinu.

Aktuální data:
29.11.2021
1566 před NGL
29. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459547.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!