Časový závoj

Časový závoj je plně automatickým obranným systémem, který Ganjasové přibližně 200‘000 let před Kristem instalovaly ve Sluneční soustavě, aby zabránili cestování v čase Takerům, kteří tam v rámci projektu Operace systém Tranat na Lemurii podnikaly genetické experimenty.

Časový závoj byl tvořený několika komponenty. Patřila k němu stanice na ostrově v asfaltovém moři uvnitř Lemurie. Ve stanici se nacházelo sto dvacet metrů vysoké Zlaté vřeteno, které se mohlo pohybovat v časovém toku. Kromě toho bylo další vřeteno na Měsíci – dlouhé 30 metrů s průměrem od 8 do 15 metrů.

Časový závoj byl v roce 51‘988 před Kristem zničen terranskou expedicí.

S Dakkar-rezonátorem, který byl postaven podle plánů ve slunečním satelitu uvízlých členů takerského komanda, se podařilo časový závoj při další expedici překonat.

Funkce

Časový závoj je plně automatickým, soběstačným útvarem s vlastními zaměřovacími a obrannými zařízeními na n-dimenzionální bázi. Časový závoj se pohybuje časem a hlídá různé časové roviny.

Při zaměření cizího předmětu cestujícího časem (detekuje se zřejmě pomocí změny sextadimové polostopy) spustí časový závoj temporální rázové pole. To zabrání vniknutí do střeženého časového období při současném poškození (eventuálně není vyloučeno zničení) cestujícího předmětu.

Historie

196‘584 před Kristem

Čtvrtá terranská expedice dorazí na Titan a objeví tam v Ovaronově tajné základně Roie Dantona a Merkoše, Skleněného. Oba byli zachyceni časovým závojem a ze stanice v asfaltovém moři na Lemurii přesunuti na Titan. Velitelský mozek považoval Roie Dantona za Prabiose.

Roi Danton byl v roce 2437 díky jednomu Gurradovi zachráněn strojem času Ulebů ze soustavy Enemy, zachycen časovým závojem a opět přišel k vědomí teprve ve stanici v Asfaltovém moři. Merkoš pocházel z planety Opronos slunce Aheiku v neznámé galaxii Maasbar. Čas, ze kterého pocházel, není známý. Dokázal cestovat pomocí svého paradaru snové meditace časem. Při své čtvrté cestě časem byl zachycen časovým závojem. Přitom přišel o své paranadání.

196‘566 před Kristem

S pomocí Dakkar-rezonátoru se druhé terranské expedici podařilo dostat se do cílového času 196‘566 před Kristem. Ovaron, který v této době operoval jako vyzvědač v roli šéfa GALAMO mezi Takerery na Lemurii, byl přes stanici v asfaltovém moři informován o příletu stroje času a pokusil se deformátor nulového času zničit.

51‘988 před Kristem

První terranská expedice z roku 3433 do časů Cappinů ztroskotala kvůli temporálnímu rázovému poli v roce 51‘988 před Kristem. Terranci objevili na Měsíci vřeteno. Návrat do přítomnosti selhal kvůli výpadku všech pětidimenzionálně pracujících přístrojů.

Terrancům se s pomocí tehdejších Lemurů podařilo proniknout ke stanici na asfaltovém ostrově a stanici s časovým závojem zničit.

49‘991 před Kristem

V roce 49‘991 před Kristem nechal Regnal-Orton, Faktor VII Mistrů ostrovů, vybudovat na pozdějším arkonidském koloniálním světě Traversan časovou stanici, aby pronikl asi 1.2 milionu let do minulosti. Cílem bylo ukořistit zbraně a technologii z dob útoku Hord z Garbeše a ovládnutí Supraheta, aby s jejich pomocí porazil Haluťany.

Průnik byl ale zastaven v roce 196‘580 před Kristem (±10 roků) a časová stanice byla odmrštěna vstříc relativní přítomnosti. Dostala se přibližně jen do roku 52‘000 před Kristem. Ukazuje to na to, že i na časovou stanici na Traversanu zapůsobil časový závoj.

Časová stanice byla kolem 49‘989 před Kristem po několika modifikacích a po 36 marných pokusech vypnuta.

42‘125 před Kristem

Selaron Merota a Ermigoa Merota navštívili kolem 42‘125 před Kristem časovou stanici na Traversanu, aby odcestovali do minulosti. Díky zapojení Hvězdného lana došlo k 37. pokusu proniknout do času 1.2 milionu let před Kristem. Selaron Merota a Ermigoa Merota nechali časovou stanici ve stand-by módu a opustili Traversan.

2437

Roi Danton byl s pomocí Gurrada přesunut strojem času Ulebů ze soustavy Enemy, zachycen časovým závojem a dostal se do roku 196‘584 před Kristem na stanici v asfaltovém moři, kde opět nabyl vědomí. Nejisté zůstává, jak mohl časový závoj zastavit stroj času ve vzdálenosti asi 200‘000 světelných let, a proč Roie Dantona nepřesunulo temporální rázové pole do roku 51‘988 před Kristem, ale do 196‘584 před Kristem.

Aktuální data:
8.12.2021
1566 před NGL
1. Tartor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459556.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!