Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Traversan
hledat
Astronomická data:
Průměr:14 010 km
Doba rotace:25 hod., 34 min.
Gravitace:1,15 g
Pořadí od hvězdy:4
Střední vzdálenost od slunce:124 miliard km
Náklon osy:29°
Počet měsíců:1 (Noční oko)
Soustava:Trav
Vzdálenost od Arkonu:12002 LY
Obyvatelé planety:
Traversané (koloniání Arkonidané)
Měsíce planety:
Noční oko (četné pevnosti)

Traversan je čtvrtou z jedenácti planet slunce Travova hvězda. Nachází se v sektoru Brysch v 12 002 světelných let od Arkonu vzdálené soustavě Trav.

Zemi podobný kyslíkový svět má výrazně odlišná roční období.

Topografie

Pevnina a vodní plocha jsou na Traversanu zastoupena v poměru 1:1. Přitom se souš dělí do tří velkých kontinentů: severní je Yscan, na jižní polokouli ležící země nesou jména Masskyr a Tsool.

Yskan:

Pevnina má trojúhelníkový tvar, sahá až k rovníku a pokrývá skoro celou severní polokouli. Nalézá se na ní hlavní město Traversanu, Erican.

Město leží v mírném klimatickém pásmu, a skládá se z velkorysých parků a typických arkonských nálevkovitých staveb. Na kontinentu lze však nalézt i další obydlené oblasti. V hlavním městě se nachází palác Nerta z Traversanu. Od kraje města Ericanu až k 70 kilometrů vzdálenému kosmodromu byly pod zemí vybudovány četné průmyslové závody.

V roce 5772 před Kristem existoval v Ericanu park jménem Zahrada slunce, v níž byla postavena observatoř. Díky pádu arkonidské kosmické lodi během bojové akce krátce po Atlanově příchodu do této epochy je tato oblast zničena, a v budoucnu nese jméno Nebeský kráter.

1300 kilometrů jižně od hlavního města se nalézá poušť Yssods o rozloze 600 čtverečních kilometrů. Zde byla ukrytý stanice Mistrů ostrovů, která dopravila Atlana do minulosti.

Masskyr a Tsool:

Kontinent Masskyr je velice podobný pozemské Austrálii. Tsool je naproti tomu velký ledový kontinent s tundrami v pobřežních oblastech.

Historie

Traversan byl osídlen v době arkonidské expanse v 9. tisíciletí před Kristem, avšak nikdy nedosáhl zvlášť velkého významu. Traversani byli charakterizováni jako sympatičtí a pohostinní lidé, vyznačovali se však i vzpurností a velkou pýchou.

5772 před Kristem:

Obyvatelstvo Traversanu čítalo v roce 5772 před Kristem asi 1,4 miliardy duší. Vládcem soustavy, Nertem z Traversanu, byl toho času správce (arkonsky Tato) Kuriol da Traversan.

Do tohoto roku se díky zapojení hvězdného lana časové stanice Faktoru VII Mistrů ostrovů přenesl Atlan da Gonozal (ze dne 2. srpna 1290 NGL). Ten se v následujících událostech postavil na stranu Traversanů.

1290 NGL:

V roce 1290 NGL je Nertem z Traversanu Ligatem da Traversan. Tomu se podařilo obhájit relativní samostatnost soustavy před rozpínajícím se Křišťálovým impériem.

1311 NGL:

V roce 1311 NGL obsahuje oblast vlivu Traversanů 336 slunečních soustav. Tato říše vystupuje jako protihráč a oponent Božského impéria, vyhlášeného Arkonidany. Bostich I. musel Trav'Tussanu přiznat plnou autonomii, protože potřeboval pomoc Traversanů proti SEELENQUELLovi. Trav'Tussan však nebyl nikdy oficiálně uznán jako samostatná říše. Nicméně, Trav'Tussan otevřel velvyslanectví v Terranii a navázal úzké kontakty s novým USO.

1331 NGL:

Po hyperšoku ze září 1331 NGL patřil Trav'Tussan k hvězdným říším, které se vymanily z vlivu Arkonidanů a prezentovaly se od té doby jako autonomní státní útvary.

1344 NGL:

V listopadu 1344 NGL dobyla Traversan Terminační kolona TRAITOR.