Menu

Bryš

(přesměrováno z: Sektor Brysch)

Sektor Bryš představoval území ve Velkém impériu Arkonidanů.

Přehled

Hvězdokupa s 212 obydlenými světy má průměr zhruba 120 světelných let a nalézá se 16 500 LY nad hlavní rovinou Mléčné dráhy. Vzdálenost k Arkonu činí 12 000 světelných let. V bezprostředním sousedství se nachází sektor Otreilian. Během Metanových válek neměl sektor Bryš žádný strategický význam a proto v něm nebyly umístěny žádné silné svazy flotily. Sektorové loďstvo čítalo 200 jednotek.

Poznámka: Jiné zdroje mluví průměru 130 světelných let.

Sektor získal své jméno podle Brysovy hvězdy, která zase byla pojmenována dle svého objevitele. V této soustavě se nacházelo mocenské centrum hvězdokupy.

Díky převážně zemědělsky orientovaným ekonomikám planet sektoru nemohl sluneční kur, jenž území spravoval, nahromadit příliš rozsáhlé bohatství. Vládce hvězdokupy tudíž neměl politický vliv, který by stál za zmínku. Sektor Bryš tak platil za konečnou stanici politické kariéry. V nemilost upadnuvší lidé z vyšších kruhů arkonského dvora byly s oblibou odklízeni na tento a podobné posty.

Známé systémy

Dějiny

V roce 5772 před Kristem (12 402 da Ark) se stal sluneční kur Pyrius Bit vládcem sektoru a usídlil se na BRY 24. Mezi chudými planetami sektoru byl za výjimku považován relativně zámožný Traversan.

Když imperátor Reomir IX. zvýšil daně o 30%, vymáhal Bit peníze na Nertovi Kuriol da Traversan. Ten platbu odmítl, neboť by vedla ke státnímu bankrotu. Kníže posléze vypravil proti Traversanu trestní expedici. První vlnu Traversané odrazili. Lze předpokládat, že Bit záměrně vyslal malé loďstvo, vedené vere'athorem Tereaghem, aby mohl po jeho porážce obžalovat Kuriola na Celkaru.

Druhá úderná flotila zahrnovala 100 jednotek pod velením vere'athora Troimuse. To mělo pohodlně stačit pro likvidaci Traversanů, avšak do událostí se zapletl admirál Atlan da Gonozal. Díky jeho schopnostem byla flotila sektoru Bryš poražena a na BRY 24 se vrátilo jen 20 lodí, mnohé navíc těžce poškozené.

O několik dnů později přešli Traversané pod Atlanovým vedením do protiútoku. S poškozeným PADOMEM, ukořistěnou lodí sektorové flotily, přistáli Traversané nepoznáni na rezidenční planetě oblasti. Atlan nalákal Pyriuse Bita na PADOM, kde byl kníže zajat. Pod pohrůžkou zničení planety ukradenou arkonskou pumou souhlasil Bit s evakuací svého rezidenčního světa. Zhruba 120 000 obyvatel BRY 24, včetně knížete samotného, opustilo planetu v pomocných člunech. Následně se dostavily traversanské lodi a jejich posádky obsadily opuštěné jednotky sektorové flotily, aby s nimi odlétly na Traversan. BRY 24 se následně rozplynula v atomovém požáru, což zahladilo stopy po krádeži Bitova loďstva.

Zdroje

Traversan 1, Traversan 2, Traversan 3, Traversan 4

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Bryš« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)