Menu
PADOM
PADOM
© VPM kg.

PADOM byl těžkým křižníkem o průměru 200 metrů. Loď byla součástí Arkonské flotily.

Přehled

Kmenová posádka čítala přibližně 400 mužů a žen, z toho 130 tvořilo osádku pomocných člunů křižníku.

Podsvětelný let zajišťovalo 18 impulzních motorů. Zrychlení, které tento pohon mohl udělit plavidlu, činilo 500 km/s2.

Flotila pomocných člunů se skládala ze dvou disků Leka o maximálním průměru 30 m, třiceti jednomístných stíhaček a třiceti letuschopných tanků. K dispozici dále bylo 500 robotů, kteří mohli provádět vojenské operace a různé další úkoly.

Posádka

Původní posádka

Traversanská posádka

Dějiny

V březnu roku 5772 před Kristem (tedar 12 402 da Ark) pověřil Sluneční kníže Pyrius Bit vere'athora Troimuse vedením druhé trestní expedice proti odbojné planetě Traversan. PADOM náležel ke svazu 30 bitevních křižníků třídy FUSUF, 40 těžkých křižníků a 30 lehkých křižníků, který odstartoval ze základny na BRY 24. V systému Trav byla flotila napadena 70 vesmírnými plavidly Traversanů pod velením pal'athora Irakhema a nakonec po zásahu Atlana zanikla. PADOM obdržel těžký zásah, který prorazil trup lodi. Třetina děl byla poškozena nebo zničena, palebná centrále byla mimo provoz. O dodávku energie se staraly pouze nouzové konvertory (ATTR 2).

180 členů posádky nalezlo v boji smrt, mnoho z 86 zraněných utrpělo rozsáhlé popáleniny. Kapitán Luceiver požadoval od přeživších opravu energetických zdrojů a zbraňových systémů a nehleděl přitom na další ztráty, které tato činnost stála.

Když se přiblížila TRAVERSANSKÁ ČEST a vysadila disk Leka, byl pomocný člun sestřelen třemi manuálně kontrolovanými termoděly PADOMU. Traversané přesto do poškozeného plavidla vyslaly tři útočné týmy. Členové posádky PADOMU se s vetřelci pustili do odvážného, ale sebevražedného boje. Bojové akce ustaly teprve ve chvíli, kdy byl Luceiver sesazen svými důstojníky. Orbton Puaka kapituloval a předal PADOM Traversanům.

PADOM byl odvlečen do kosmické loděnice, umístěné vysoko nad Yscanem, kde ho Traversané opravili natolik, aby přestál tranzici na BRY 24. Původní posádka byla internována na Traversanu, zatímco její roli převzali traversanští specialisté. Atlan, hrající nyní úlohu orbtona Puaky, nechal na palubu lodi dopravit ukořistěnou arkonskou bombu.

PADOM se vydal na BRY 24, kde ho uvítalo více než 100 vesmírných lodí, mimo jiné sedm bitevních lodí o průměru 800 metrů. Na BRY 24 nalákal Atlan-Puaka Slunečního kníže na PADOM a zajal ho. Atlan-Puaka přesvědčil Bita o tom, že Traversané představují sebevražedné komando, které má zničit BRY 24 a zde dislokované sektorové loďstvo. Irakhem ukázal Slunečnímu knížeti připravené fúzní hlavice, jimiž byl PADOM napěchován.

Bit zahájil evakuaci a sám prchl s pomocným člunem. KATYA vzala na palubu pokladnu Slunečního knížete. Pyrius Bit se do systému Brysovy hvězdy vrátil s deseti bitevními loďmi. To už však byly odpáleny fúzní nálože a také arkonská bomba, který přinesla BRY 24 zkázu.

Zdroje

ATTR 1, ATTR 2, ATTR 3

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »PADOM« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)