Menu

Orbton je obecný výraz vojenské hodnosti v arkonidské flotile (viz Arkonské hodnosti). Jako orbtoni bývají označováni důstojníci, kteří nosí hodnost jednoduchého Měsíčního nositele.

Podřízenými orbtonů jsou arbtani (prostí vesmírní vojáci, poddůstojníci) a Thos'athoři (důstojnictí čekatelé). Nejbližší vyšší stupeň hodnosti nad orbtony jsou Sek'athoři (Planetární nositelé).

Orbtonem pozemní armády byl kupříkladu koloniální Arkonidan z planety Fuerto Mal Detair.