Osamělý Hlubiny

z Databáze Multiversa

Osamělý Hlubiny byl vždy jeden Jascheme, který žil v Neutrumu a tam hlídal celou strojní mašinérii Hlubinozemě. Osamělý platil za mystickou postavu, mezi Jaschemy měl slovo velkého významu, přesto měl ale jen zřídka kdy kontakt s Technotory v Kyberlandu.

Když byly zkonstruovány Hlubinozemě, byl Osamělý Hlubiny zcela normálním Jaschemem. Postupně se ale ukázalo, že zvláštní situace v Neutrumu těla Jaschemů mění a to pozvolna tvrdne a stává se rudým kovem.

Když Osamělý Hlubiny zemře, nastupuje na jeho místo nástupce. Kovové tělo je umístěno jako symbolická stráž k transmiteru, který vede k Technotoriu, jedinému přístupu k Neutrumu.

V roce 428 NGL zastává pozici Osamělého Hlubiny Jascheme Gnarrader Blek.