Neutrum

z Databáze Multiversa

Neutrum bylo srdce Hlubinozemě, kde se vyrábělo všechno nezbytné k životu: atmosféra, gravitace a všechno ostatní, co Jaschemové kontrolovali přes své továrny v Kyberlandu. Neutrum leželo nad Kyberlandem a ještě nad Hlubinokonstantou.

Neutrum postavili Jaschemové podle plánů Časoprostorových inženýrů, dříve než byla postavena sama Hlubinozemě. Neutrum se skládalo z technické oblasti, ve které žil Osamělý, a mocného dimenzionálního dávkovače. Jednalo se psionicko-technický přístroj, který přijímal psionickou energii a v dávkách jí odevzdával Hlubinozemím. Dimenzionální dávkovač byl podle Gnarrader Bleka největším dílem, které Jaschemové vykonali. Přes psionické proudy, také zvané jako stříbrné proudy, mohl Osamělý kdykoliv odevzdat jakoukoliv informaci „psionickým obrazům“, odejmout jí nebo předat dál, aby tak ovlivnil okolní události.

V Neutrumu žije Osamělý Hlubiny, Jascheme, který všechno kontroluje. Jaschemové vidí v Osamělém cosi jedinečného, proto ho při krajně závažných rozhodnutích žádají o radu. Jeho rozhodnutí přitom musí být bezpodmínečně akceptováno.

Při útoku Lorda Mhuthana ovlivnili Hlubinou vdechnutí Šedí lordi Osamělého Hlubiny, který poté destabilizoval STĚNU, která chránila Kyberland. Právě včas se ale podařilo proniknuvší Lordy přemoci a STĚNU opět stabilizovat.

O něco později zachrání posledních pět Časoprostorových inženýrů a Gnarrader Blek Hlubinozemi, zatímco adekvátně manipulují dimenzionálním dárcem a tím vyvolají požadované efekty, které Hlubinozemě cíleně rozlámou, dříve než ta padne zpět do normálního prostoru.