Menu

Technotor je titul, který nosí každý Jascheme.

Pokud Jascheme vlastní továrnu, přidává se za titul ještě příslušný pojem, který poukazuje na továrnu (například Beschoerner Polt Technotor Hračkárny).

Když Jascheme žádnou továrnu nemá, je označován jako volný Technotor (například Berlenbek Janz).

Jaschemové, kteří pracují v Technotoriu se jmenují Řídící Technotorové.