Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Tituly a hodnosti > Terminační herold
hledat

Terminační herold

Terminační herold
Terminační herold
© VPM kg.

Terminační herold je mocný vyslanec Terminační kolony. Terminační heroldi jsou přiděleni Chaopresorům a Inspektorům postupu. Jsou zvyklí poslouchat rozkazy, mohou ale jednat i samostatně. Jako dopravní prostředek používají stejné kosmické lodě jako Temní vyšetřovatelé.

Vzhled

Terminační herold je okřídlený, mohutný humanoid, éterická bytost o výšce asi dva metry. Jeví se jako půvabná, velká a dokonalá cizí bytost. Nikdy se nenechá úplně poznat, protože je obklopen světelnou mlhou, která je vidět např. při průchodu transmiterem.

Zdá se, že vyzařuje nepříjemný chlad, což ale souvisí z jeho strany jen nevědomým mentálním poselstvím. Mráz je poselstvím lásky, respektive náklonnosti. Nepřátelé tento chlad necítí.

Genetický kód Terminačních heroldů nesmí nikdy padnout do rukou Mocností řádu.

Schopnosti

Terminační heroldi jsou pravděpodobně telepati.

O Glinvaranovi je známo, že má také sugestivní nebo hypnotické schopnosti.

Poznámka: Údaje v románech jsou nejednoznačné.

Ovlivněný má dojem, jako když mu Terminační herold našeptává slova v cizí řeči.

V Glinvaranově těle jsou aktivní substance, energie, nebo něco jiného, co sám Herold označuje jako Slza nátlaku a Slza spáru. Ty ovlivňují jeho schopnosti, eventuálně jsou jím využity, aby mohl rozvíjet své telepatické a sugestivní síly.

Původ

Terminační herold pochází z prostředí, které je mnohem blíže Chaosu, než normálnímu universu. Pověsti uvnitř Terminační kolony hovoří o protochaotickém universu. Vnímají podmínky normálního vesmíru jako nepříjemné a trpí proto mimo jiné emocionálním kolísáním. Proto nemohou své paraschopnosti správně kontrolovat. Přizpůsobení trvá mnohem déle, než několik století.

Terminační heroldi nebo jejich předchůdci byli již před 60 miliony lety v universu Eud'y-Asor-Jaroso činní pro KOLTOROC a TRAITOR, další činnosti jsou známy z dob před 20 miliony lety v okolí Tare-Šarmu a Phariske-Erigon.

Historie

20 milionů let před Kristem je Terminační herold Glinvaran v doprovodu Duální bytosti Ekatuse Atimosse aktivní na INTAZO.

Tým kolem Perryho Rhodana se 11. května 20059812 př. Kr. krátce setkal s Terminačním heroldem v Negaměstě.

11. října 1344 NGL se poprvé Terminační herold ukazuje v Mléčné dráze a dává Zerberoffovi plnou moc nad zde již umístěnými silami Terminační kolony. Zerberoff dostane povolení pokračovat v tažení na »Stupeň 2«.

6. února 1345 NGL vykoná Terminační herold u Zerberoffa další návštěvu a sděluje mu, že brzy Mléčnou dráhu navštíví Inspektor postupu. Nařídí proto stavbu VOLAČE.

Terminační herold dodá Kirmizzovi 1. září v soustavě Tir-Na-Tir souřadnice pro stavbu VULTAPHERU: Chaotender má vzniknout v Mléčné dráze.

Známí heroldi: