Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Terminální kolona
hledat

Terminační kolona je podle výroku Jádra válečný červ ve službách Mocností Chaosu, ve svém uspořádání a velikosti údajně srovnatelná s Nekonečnou Armadou.

Ve skutečnosti se u Terminační kolony TRAITOR nejedná o jednolité, centrálně řízené loďstvo, ale o decentralizovanou hierarchii, operující jak ve vesmíru Meekorah, tak v několika dalších Univerzech. Svazy kolony se tedy možná angažují v celém Multiverzu.

Podle domněnky Blo Rakana není vyloučeno, že ve vesmíru Tarkan bojuje či bojovala další, srovnatelná Terminační kolona.

Zpráva Mocného Nuskoginuse vyvrátila naděje Galaktiků, že je Terminační kolona jasně definovaný a ohraničený útvar, který je možno napadnout a zničit. Podle jeho informací se jednotky Terminační kolony nacházejí v mnoha lokalitách Multiverza, kde neustále bojují proti Mocnostem Řádu. Lze sice zvítězit nad určitou částí kolony, ale v jejím celku je prakticky nezničitelná.

Známé Terminační kolony