Blo Rakane

Informace o postavě:
Národ:Haluťané
Blo Rakane
Blo Rakane
© VPM kg.
Výskyt postavy v seriálu:
Poprvé v sérii Perry Rhodan:PR 1964: Bílý Haluťan
Naposledy v sérii Perry Rhodan:PR 2009: V-inspektor
Podrobná statistika výskytu postavy v sérii Perry Rhodan
graf výskytu postavy v seriálu

Blo Rakane je počátkem 14. století NGL nejvýraznější vědec z lidu Haluťanů.

ZHAURITTER, Rakanovo plavidlo, je typickou stometrovou černou halutskou kulovitou lodí.

Vzhled

Blo Rakane se zřetelně odlišuje od typického Haluťana. Jeho kůže je zcela bílá. Rakane je jen 3,35 metru vysoký a váží jenom 1550 kilogramů. Chybí mu především speciální metabolismus, který umožňuje Haluťanům přeskupit molekulární strukturu tak, že dosáhne tvrdosti terkonitu. Blo Rakane také není schopen pozřít a strávit téměř libovolnou substanci. Na rozdíl od ostatních svých soukmenovců například nedokáže zpracovat skálu, musí se živit běžnou potravou. Také nemůže přežít ve vakuu.

Charakter

Blo Rakane je skrz naskrz vědec. Navzdory svému fyzickému handicapu je díky duševním schopnostem respektován všemi Haluťany. Podle odhadu Icho Tolota předstihuje intelekt Blo Rakana ostatní Haluťany o faktor 1,6. V bílém Haluťanovi už neexistuje dědictví Bestií, které by ho nutilo v pobudu vybíjet agresivitu.

Dějiny

Rakanovi rodiče uprchli během Monosovi diktatury do 20 milionů světelných let vzdálené galaxie. Zde narozený Rakane vyrůstal bez kontaktu s jinými Haluťany. Po smrti rodičů vyrazil Rakane na Halut, jehož dosáhl po asi stoleté odysee v roce 1261 NGL.

1290 NGL

Roku 1290 NGL přesvědčil Rakane své soukmenovce, aby podpořili Gharry v Chearthu proti hrozbě ve slunečním trezoru zajatých Guan a Varů. Když Galaktikum zamítne pomoc pro Chearth, pronese bílý Haluťan v lednu 1291 NGL před Galaktikem řeč a ohlásí, že Haluťané vystrojí do Chearthu expedici. K tomuto účelu obstará v muzeu Nonggů, vyměněném Heliotskou tvrzí za část Kalkaty, plány Yaronagu.

Haluťané odkoupili obří arkonidský flotilový tender SHE'HUAN, a s tímto plavidlem, jakož i s osmi sty halutskými doprovodnými křižníky, vyrazili do Chearthu. Blo Rakane přesvědčil Perryho Rhodana, aby zůstal v Mléčné dráze.

1291 NGL

V roce 1291 NGL pronikl Rakane spolu s Guckym a Monkeym do kosmické továrny MATERIA. Tam průzkumníci narazili na poslední Erranty a ukořistili transdimenzionální stavový měnič s ultimátní látkou.

Pokusy Tautma Aagenfelta a Blo Rakana s ultimátní látkou vedly k vytvoření prostorové trhliny. Blo Rakane později navrhl, aby byl transdimenzionální stavový měnič vyzářen transformačním dělem do kosmické továrny. To vedlo ke zničení MATERIE.

1303 NGL

Dne 25. května 1303 NGL odstartoval LEIF ERIKSSON s Blo Rakanem na palubě po stopě Morkhera Seelenquellem do soustavy Morbienne.

Koncem roku 1303 NGL se Rakane podílel na expedici plavidel ŠIMBAA a ZEUT do Alašanu v systém Thorrtimer v galaxii DaGlauš. Po ustavení Thoregonu se v této oblasti vynořil i SHE'HUAN s 5000 Haluťany a nesčetnými zásobami. Haluťané se spojí s lidmi z Alašanu, aby nad nimi v budoucnu drželi ochrannou ruku. Rakane se zde také dozvěděl o pozadí Thoregonu a okolnostech zrození ID.

Později se Rakane zúčastnil osvobození planety Ertrus od arkonidské okupace, podporované superinteligencí továrny MATERIA. Tam průzkumníci narazili na poslední Erranty a ukořistili transdimenzionální stavový měnič s ultimativní látkou.

Pokusy Tautma Aagenfelta a Blo Rakana s ultimátní látkou vedly k vytvoření prostorové trhliny. Blo Rakane později navrhl, aby byl transdimenzionální stavový měnič vyzářen transformačním dělem do kosmické továrny. To vedlo ke zničení MATERIE.

1303 NGL

Dne 25. května 1303 NGL odstartoval LEIF ERIKSSON s Blo Rakanem na palubě po stopě Morkhera Seelenquela do soustavy Morbienne.

Koncem roku 1303 NGL se Rakane podílel na expedici plavidel ŠIMBAA a ZEUT do Alašanu v systém Thorrtimer v galaxii DaGlauš. Po ustavení Thoregonu se v této oblasti vynořil i SHE'HUAN s 5000 Haluťany a nesčetnými zásobami. Haluťané se spojí s lidmi z Alašanu, aby nad nimi v budoucnu drželi ochrannou ruku. Rakane se zde také dozvěděl o pozadí Thoregonu a okolnostech zrození ID.

Později se Rakane zúčastnil osvobození planety Ertrus od arkonidské okupace, podporované superinteligencí SEELENQUELL.

Aktuální data:
4.8.2021
1566 před NGL
2. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459430.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!