Perry Rhodan 1964 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1964
Název:Bílý Haluťan
(Ein weißer Haluter)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:13.4.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1291 NGL = 4878

4. ledna 1291 NGL pronikne arkonský špion July da Rivaron pod deflektorem do muzea Janir Gombon Alkyetto1) v Kalkatě. Arkonidan, který svůj domovský svět nazývá Julkyan Ziriamber, byl už před lety jednou zatčen a v rámci výměny agentů byl opět propuštěn, má za úkol zjistit plány Haluťana Blo Rakeneho. Arkonská tajná služba se na Rakaneho soutředila už před několika týdny, kdy společně s dalšími Haluťany koupil od Křišťálové impéria 4800 metrů měřící vysloužilý flotilní nosič SHE'HUAN. Svůj první průnik do muzea Nonggů musí ale zbrkle přerušit, protože jeho ochranný oděv interferuje s robotským zařízením Meso-neuronu.

Druhého dne je v muzeu zpozorován SPL agentem Pirrus Anphangem, kterého Noviel Residor nasadil na bílého Haluťana. Bez povědomí o Anphangově rozkazech přijede také kosmopsychologička Bré Tsinga, které Residor zvlášť k tomuto účelu povolal z Arkonu2), 7. ledna do Nonngského muzea. Naopak od agenta se dá Blo Rakanemu a Genhered Zensch Mevedovi poznat a pomáhá jim při pátrání o informacích, jak Nongové zkrotili Guan a Var.

Mezitím pronikne Pirrus Anphang a jeho družka, agentka SPL Arphra Orpheus, do Ziriamberova pokoje v hotelu Sagittarius. Poté co jedno Arkonidanem nainstalované zařízení jeho milou bezcitným způsobem zabije, nechá Anphang své spolupracovníky Ziriambera zatknout. Před očima Rakaneho, Genhereda a Bré Tsingy dojde poté v Janir Gombon Alkyetto k přestřelce, v jejímž průběho je SPL-agent zabit a cenné zařízení muzea se poškodí. Při boji se zraní i Blo Rakane a Bré Tsinga zjistí, že se Haluťan od svých druhů neliší jen barvou kůže ale je i patnáct centimetrů menší. Rakane, který váží jen třicet jedna centů, nemůže ani měnit hustotu svého těla ani přežít pobyt ve vzduchoprázdnu vesmíru nebo svými zuby drtit kamení. Proto neprožil ani puzení a díky svému velkému kreativnímu potenciálu je nejvýraznějším současným vědcem svého národa. Rakane kromě toho nosí modrý ochranný oděv narozdíl od tradičního červeného bojového obleku Haluťanů.

Na Mimasu3) zatím medici kolem profesora dr. Galana Wojtyczeka zjistí, že organiské substance Čip-součástí, které kolují v těle Michaela Rhodana, mohou být odstraněny jen pomocí silného radioaktivního záření, které by pro každého normálního smrtelníka byla smrtelné, ale nositel buněčného aktivátoru je může přežít. Léčba kromě toho bude dopněna psionickým záření a jemné dávkovaným vibračním zářením. 6. ledna je Michael Rhodan podroben prvnímu ozařování, které ale musí být přerušenoo, protože pacient kvůli extrémnímu telesnému zatížení upadne do komatu. Po vyšetření se zjistí, že sugestivní záření částic má už jen dvaceti procentní intenzitu své původní hodnoty. Ale v průběhu hodiny stoupne na šedesát procent. Díky druhému ozáření druhý den, klesne hodnota ještě na deset procent. Vzhledem k mukám, které musí Rhodanův syn snášet, se Gucky nejdříve vzpírá třetímu ozařování, nakonec ale připustí, aby se pacient 8. ledna podrobil třetímu ozáření. Icho Tolot ale léčbu násilně přeruší, protože vitální funkce Michaela Rhodana hrozí vysazením. Psionické vyzařování už není více zjistitelné a profesor Wojtyzek doufá, že zůstatky decentralizovaných čipů po zotavení tělo vlastními protilátkami zničí.

Zděšen bezohledným postupem SPL v Genheredově muzeu a zklamán nečiností LSP vzhledem k horzbě z Chearthu, se Blo Rakane uzavře a Bré Tsinga se rozhodne požádat Guckyho o pomoc. Ten jí 10. ledna teleportuje tajně do ZHAURITTERU, kosmické lodí bílých Haluťanů. Hned potom se vrací z Icho Tolotem na Camelot, protože se tam vynořila SOL4). Michael Rhodan zůstává v regenerační nádrži na klinice Kutami5).

Blo Rakane akceptuje doprovod Bré Tsingy a letí s ní k soustavě Joél, která je nedaleko od Halutu. Zde se nespočet Haluťanů zabývá přestavbou tendru SHE'HUAN a montují na něj moderní halutský pohon. K doměnce Bré Tsingy, že Haluťani plánují expedici do Chearthu, nedá Blo Rakane žádný komentář.

Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!