Genhered Zenš Meved

Informace o postavě:
Národ:Nonggové
Tituly:Nositel hříchu

Nonggo Genhered Zenš Meved byl velitelem nonggské flotily, která do Sluneční soustavy přivezla Heliotskou tvrz a vedoucím expedice, zodpovědné za její instalaci. Později byl jako nositel hříchu vysazen v záchranné kapsli.

Vzhled

Byl víc než dva metr vysoký a měl extrémně hubenou postavu. Kulaté hnědé oči ležely hluboko v očních důlcích (PR 1923).

Charakteristika

Jako velitel expedice byl pravděpodobně asertivní a bezúhonný. Když ho poté coby nositele hříchu zanechali na Zemi, stala se z něho díky chybějícímu čipu SBR osoba nanejvýš flegmatická, úzkostlivá a nejistá. Tento stav zvrátila až implantace nového čipu (PR 1923).

Dějiny

Genhered Zenš Meved byl starým přítelem Zenndicyla Pervorata Zeuna, pozdějšího Čtvrtého posla Thoregonu (PR 1886).

V roce 1289 NGL přivezla nonggská flotila do Sluneční soustavy Heliotskou tvrz. Když tvrz po sabotáži explodovala, Nonggové potřebovali nositele hříchu, symbolického provinilce. Jelikož byli Nonggové daleko od své domoviny, v rozporu s tradicí nositele hříchu vysadili v kontejneru u Terranců (PR 1878).

Schránka byla přepravena na Mimas. Když ji Terranci otevřeli, uvnitř nalezli apatického Nongga, který byl ovšem po fyzické stránce zcela v pořádku. Teprve když se do věci vložila Bré Tsinga a hovořila o Kenteullenu, Nonggo se nakrátko probral z letargie a vyslovil své jméno: Genhered Zenš Meved (PR 1879).

Jelikož Genheredovi Zenš Mevedovi zřetelně docházely síly, Bré Tsinga ho nechala transportovat do faktorového elementu Kalkata-Sever. Doufala, že se Nonggo ve známém prostředí zotaví. Ve faktorovém elementu z Nongga při pohledu na budovu, ležící uvnitř, skutečně poněkud spadla strnulost. Jedním ze zamaskovaných vchodů vstoupil spolu s Bré Tsingou do nitra stavby a něco o sobě kosmopsycholožce prozradil. Byl vedoucím projektu, který měl za cíl přepravit do Sluneční soustavy Heliotskou tvrz a zprovoznit ji. Když byla tvrz zničena, musel za to podle principu nositele hříchu pykat. Trest spočíval v tom, že mu soukmenovci vzali všechno, co v jeho životě mělo smysl. Právě kvůli tomu mu byl vyoperován čip SBR, který mu zprostředkovával kontakt s nonggskými syntronickými neurony. Krátce poté Genhered opět upadl do apatie (PR 1879).

Na žádost Cistola Khana se Bré Tsinga pokusila z Nongga vymámit informace o Džerrech, kteří při nechtěné výměně faktorových elementů ztroskotali v Terranii. Nositel hříchu se opravdu probral z netečnosti a oznámil, že Nonggové na Džerry nikdy nenarazili (PR 1880).

Dne 12. října 1289 NGL vyšel z Hřibu na Trokanu Perry Rhodan a přinesl se sebou informace ze systému Teuller. Terranci se od něho mimo jiné dozvěděli, že se v případě budovy ve faktorovém elementu Kalkata-Sever jedná o muzeum Janir Gombon Alkyetto, které mělo být zanedlouho uvedeno do provozu, když ho porouchaná Heliotské tvrz přesunula do Sluneční soustavy. Muzeum obsahovalo celé vědomosti Nonggů a bylo vybaveno mezoneuronem, do něhož se však Genhered nemohl ponořit, jelikož mu chyběl čip SBR (PR 1886).

V lednu 1290 NGL byly sice známy souřadnice domova Nonggů a Genhered Zenš Meved by se tak mohl vrátit mezi své lidi, avšak jako nositel hříchu to nemohl akceptovat a byl rozhodnut setrvat na Teře a (PR 1901).

V květnu 1290 NGL pracovali Siganci Domino Ross a Sinius Ponta na náhradním čipu pro Genhereda. Bré Tsinga Nongga přesvědčila, aby navzdory své apatii konstruktivně spolupracoval na výrobě čipu. Při operaci pak došlo k nečekanému incidentu: Nongga náhle roztřásly strašlivé křeče a zkolaboval. Nejprve se zdálo, že Nonggo podlehne následkům operace. Naštěstí se však Genheredovo tělo velice rychle zotavilo, a Nonggo se brzy poté probudil z narkózy. Jak vyšlo najevo hned vzápětí, operace byla úspěšná! Genhered se opět mohl „ponořit“ a připojit se k neuronu nonggského muzea (PR 1923).

V lednu 1291 NGL Nongga navštívil Haluťan Blo Rakane. Rakane byl vědec a zajímalo ho, zda jsou v muzeu uloženy informace o Guan a Var a zejména o zbrani, s níž by se dali porazit. Genhered pomohl Rakanovi svými rešeršemi a Haluťan brzy získal dostatek informací (PR 1960, PR 1964).

Zdroje

PR 1878, PR 1879, PR 1880, PR 1886, PR 1901, PR 1923, PR 1960, PR 1964

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Genhered Zensch Meved« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!