Zenndicyl Pervorat Zeun

Informace o postavě:
Místo narození:sférické kolo Zeun v soustavě Teuller
Úmrtí:plavidlo THOREGON ČTYŘI v galaxii Bröhnder
Národ:Nonggové
Tituly:Čtvrtý posel Thoregonu

Nonggo Zenndicyl Pervorat Zeun stál jako Čtvrtý posel ve službě koalice Thoregon.

Vzhled

Zenndicyl byl typický Nonggo.

Charakter

Zenndicyl Pervorat Zeun byl schopen činit smělá rozhodnutí. Jako posel Thoregonu byl svědomitý a zodpovědný.

Dějiny

Jak už naznačuje jeho jméno, Zenndicyl Pervorat Zeun pocházel ze sférického kola Zeun v soustavě Teuller v galaxii Gorhoon. Mezi svými soukmenovci byl považován za ctižádostivého, vynikajícího technika. Jeho přáním byla práce kosmonauta, proto experimentoval s naprostým oddělením od syntronického propojení (neuronu). Nonggové už totiž byli po 7000 let spojeni s neurony, které je sesíťovaly nejen mezi sebou, ale také s technologickými instalacemi sférických kol. Nonggové si vyvinuli téměř naprostou závislost na neuronech.

Když byl v roce 1219 NGL Šabazzou osvobozen KONT, kdysi prostřednictvím „jámyBaolin-Ndaů zažehnané kosmické nebezpečí, vrhl se na soustavu Teuller. Díky jeho manipulacím se zhroutila síť neuronů, což mělo za následek naprosté ochromění a dezorientaci všech Nonggů. Jen Zenndicyl Pervorat Zeun byl díky svým experimentům nadále schopen činů. Když odhalil KONTA jako iniciátora pro Nonggy katastrofální situace, byl Zenndicyl připraven se mu postavit na odpor. Zatímco využil okamžik KONTOVY nepozornosti, Nonggo přepravil do útočníkovy blízkosti jednu ze dvou zbývajících jam. KONT byl znovu uvržen do stavu naprosté strnulosti. V uznání za tento výkon byl Zenndicyl Pervorat Zeun jmenován novým Čtvrtým poslem Thoregonu (PR 1885).

Během svých výprav v roli posla Zenndicyl roku 1222 NGL v galaxii Tolkandir zjistil, že byla osvobozena Goedda, další Nonggy zažehnané nebezpečí. Zatímco se snažil s touto informací vrátit ke Thoregonu, byl Zenndicyl Pervorat Zeun velice vážně zraněn. Také jeho kosmická loď, THOREGON ČTYŘI, utrpěla vážná poškození. Vzhledem k významu této informace se posel odhodlal k letu do arzenálu Baolin-Nda, odkud by se mohl přes Most do nekonečna spojit s Ce Rhiotonem, galorňanským poslem Thoregonu. Když už nebyl THOREGON ČTYŘI schopen dalšího letu a volně prolétal prostorem, vyslal Zenndicyl volání o pomoc. To zachytil pirát Kummerog, který se brzy dostavil na palubu poslovy lodi. Zenndicyl Pervorat Zeun cizince snažně prosil, aby informaci o Goeddině osvobození předal „oprávnění osobě“. Aby Kummerogovi přiblížil význam nebezpečí, vysvětlil pirátovi, že jde o osud celých galaxií. Poté, co Kummerogovi předal souřadnice arzenálu a propustku na Most, Zenndicyl zemřel (PR 1806).

Jelikož své poselství zaznamenal také do palubního počítače THOREGONU ČTYŘI, mohl se k němu v roce 1289 NGL v galaxii Bröhnder dostat Alaska Saedelaere. Ve své zprávě projevil Zenndicyl Pervorat Zeun obavu, že za Goeddino probuzení je zodpovědný zrádce z kruhu thoregonských poslů, nebo dokonce člen Rady Thoregonu (PR 1838).

Zdroje

PR 1806, PR 1838, PR 1885

Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!