Arzenál Baolin-Nda

Arzenál Baolin-Nda je skladiště vysoce vyvinuté techniky. Byl postaven Baolin-Nday speciálně pro Perryho Rhodana. Nazývá se také Arzenál moci.

Stanoviště a struktura

Arzenál byl umístěn v rozsáhlé kosmické stanici o rozloze devět na sedm kilometrů na pozici Hřibovitého dómu v mezigalaktické prázdnotě mezi galaxií Bröhnder a Troutt. Ohniska této elipticky formované stanice tvoří na jedné straně Hřib a na druhé hlavní centrála. Centrála nabízí možnost přístupu do počítače stanice a tím také získání přehledu o celém zařízení.

Jako primární přístup k arzenálu je vytvořen Most do nekonečna. Na základě jeho polohy, jakož i faktu, že se dá stanice objevit až po přiblížení se na méně než jeden světelný rok, neobávali se stavitelé, že by vesmírnou stanici někdo objevil. Jako oprávnění k přístupu do Arzenálu slouží propustka, kterou smí vlastnit jen oficiální poslové Thoregonu.

Samotný technologický inventář arzenálu byl umístěn ve velkém počtu prostorů ve stanici. Aby zde mohly být jednotlivé předměty uskladněny, byla velká část z nich ve zmenšené formě. Aby byl ale i přesto zajištěn přehled, byly výklenky, ve kterých byly předměty umístěny, vybaveny možností mentální komunikace. Aktivovaly se, pokud se k nim člověk jen přiblížil. V telepatické projekci následovalo vysvětlení druhu a možnosti využití jednotlivých uschovaných technologických artefaktů.

O skutečném rozsahu arzenálu mohl informovat pravděpodobně jen centrální počítač, ale zdálo se, že zde byly umístěny přístroje pro všechny myslitelné situace: nacházely se zde nesčetné variace ofenzivních, případně defenzivních zbraňových systémů. Byly zde kompletní kosmické lodě, stroje času, nebo přístroje, které byly srovnatelné s Taurecovými kasárnami, a v nich mohla být vytvořena celá vojska válečníků. Vedle těchto přístrojů k obraně potenciálního nebezpečí nabízel arzenál ale například také aparaturu k objevování planet či těžbě surovin.

Kvalita předkládaných technologických prostředků byla vynikající. Byla srovnatelná jen s těmi, kterou lidé dříve znali jen od Kosmokratů, nebo jimi pověřených organizací či přímých zmocněnců, jako například porleytské pozůstatky pod Dómem Kesdšan na planetě Khrat.

Historie

Baolin-Ndaové

V neznámé době byli Baolin-Ndaové, již přestěhovaní do Baolinské Delty, a současně členové Koalice Thoregon, vyzváni Heliotem, aby vytvořili mocné nástroje rozdílného technického zaměření. Sestavené do rozsáhlého arzenálu měly v neurčité budoucnosti být k dispozici Perrymu Rhodanovi, jako Šestému poslu Thoregonu. Měl tak díky tomu bránit koalici před jakýmkoliv druhem nebezpečí.

Baolin-Ndaové tento požadavek splnili. Během tisíciletí vytvořili tento Arzenál moci a umístili ho na dnes známé pozici.

Poznámka: Je velice zajímavé, že Baolin-Ndaové běžně znali jméno Perry Rhodan. Tím pádem se můžeme domnívat, že vlastní podnět k vytvoření arzenálu přišel od ID, neboť jeho jméno mohla znát jen superinteligence na základě svých přesných časových vědomostí.

Kummerog

Roku 1222 NGL zaslechne Kummerog, skrupulózní vůdce pirátské skupiny Vrahů z Bröhnderu, ve vesmíru volání o pomoc a následuje ho. Na palubě vraku rozstřílené vřetenovité lodě nalezne umírajícího humanoida, který sám sebe nazývá Čtvrtým poslem Thoregonu. Neznámý Kummerogovi řekne o velkém kosmickém nebezpečí, které vychází z bytosti jménem Goedda. Zpráva o tom, že se Goedda opět probudila a tím je ohrožena celá galaxie, musí být neprodleně předána dál. Protože cizinec již sám není schopen toto vykonat, předává Kummerogovi spolu s propustkou souřadnice arzenálu a prosí ho, aby zde odevzdal pověřeným osobám důležité informace.

Kummerog sice přislíbí svou pomoc, ale ve skutečnosti se pouze zajímá jen o to, jakou kořist může v arzenálu získat. Společně se svým otrokem Yonkanrogem přilétá na souřadnice a nalézá opuštěný arzenál. Jelikož má u sebe propustku, je do stanice vpuštěn.

Při obchůzce prostory zařízení však pirát nepozná, jaké možnosti jsou mu zde poskytovány. Na základě miniaturizovaných forem všech přístrojů má pochybnosti, zda jsou uskladněné předměty opravdu použitelné. A tak si pouze ze zvědavosti vezme malý, přenosný a vrtací hlavě podobný stroj času. Z nevědomosti ale poté začne experimentovat s přístroji a nedopatřením tak spustí atomový požár uvnitř arzenálu. Než si uvědomí nebezpečí, je pro něj příliš pozdě, než aby se znovu dostal do hangáru ke své lodi. Poslední východisko mu nabízí ještě Hřibovitý dóm, do kterého tedy vejde a dostane se na Most do nekonečna, a tím tak dosáhne relativního bezpečí.

Yonkanrogovi, který zůstal pozadu, se ještě podaří atomový požár uhasit, je ale usmrcen padajícími troskami. Velké části stanice, stejně tak i inventář arzenálu, jsou za těchto okolností zničeny nebo vykazují těžké defekty. Arzenál Baolin-Nda tak ztrácí svou hodnotu a nemůže už dál plnit svůj účel.

Perry Rhodan

Bez jakýchkoliv předběžných znalostí vkročil Perry Rhodan 28. října 1288 NGL, v doprovodu Reginalda Bulla a Alasky Saedelaereho, do Hřibu na planetě Trokan a prvně se tak dostává na Most do nekonečna. Během toho, co Perry Rhodan okamžitě pociťuje vnitřní spojení s danými skutečnostmi, reagují jeho průvodci velice stísněně a takřka bázlivě na toto zvláštní místo. Přesto společně Most přejdou.

Druhým, identickým dómem se tak dostanou na kosmickou stanici ležící v prázdném prostoru. Jakmile dóm opustí, uzavře se za nimi přístup a jsou tedy odříznuti od své zpáteční cesty. Při průzkumu rozsáhlého zařízení nalézají ale především následky extrémní katastrofy způsobené požárem. Velké části stanice jsou úplně zničeny nebo znepřístupněny ztvrdlou hasící pěnou.

Miniaturizované technické přístroje, na které v mnoha ještě přístupných prostorách narazili, považovali tři Terranci nejprve za modely technických vymožeností, které zde byly vystaveny neznámými obchodníky k prodeji. K tomu přispěla také jednotlivá vysvětlení, která mentálně dostali při prohlídce nabízených aparátů. Pouze to, že všechny přístroje ohlašovaly technické defekty, je přinutilo o tomto dojmu pochybovat. Když pak Reginald Bull - při zkoušce, co se může stát - aktivoval malou armádu primitivních bojovníků, bylo jasné, že každý exponát zobrazuje vysoce vyvinutou techniku. Touto událostí byl také nakonec ovlivněn název Arzenál moci.

Když Perry Rhodan a Bully darazili do centrály arzenálu, čekal centrální počítač stanice na velice překvapeného Rhodana. Terranec byl osloven se slovy: »Jsi ten, kdo má přijít, aby se stal vlastníkem arzenálu Baolin-Nda. Při šel jsi však poněkud předčasně.« Protože byl arzenál mezitím zničen, přišel pravděpodobně také příliš pozdě a opětovné vybudování nového arzenálu by zabralo i několik desítek tisíc let.

Poněvadž byla také Rhodanovým uznáním vyjasněna jeho práva uvnitř arzenálu, získali oba Terranci opět přístup k Hřibu. Jen ve dvou, jelikož Alaska Saedelaere mezitím opustil stanici s Kummerogovou lodí, se chtěli nyní dostat přes Most do nekonečna na Trokan. Perry Rhodan si však předsevzal, že musí tajemství arzenálu odhalit co nejdřív. Trvalo to však až do konce roku 1289 NGL, než mu pravdu sdělili samotní Baolin-Ndaové.

Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!