Tolkandir

Astronomická data:
Označení:NGC 1705
Vzdálenost od Mléčné dráhy:18 mil. LY
Typ:čočkovitá galaxie
Průměr:55‘000 LY
Významné národy:
Chuuba, Tevvdové, Vecharové
Tolkandir
Tolkandir
© NASA

Galaxie Tolkandir se nachází v souhvězdí Reticulum (síť).

Historie

Počátkem 13. století NGL zaútočila na tuto galaxii Goedda, Velká matka, kterou poslal Shabazza. Konečným důsledkem invaze je vyhynutí všech - až na několik uprchlíků - živých tvorů Tolkandiru na psí-šok. Alaska Saedelaere nalezne při své cestě do Tolkandiru už jen několik málo přeživších.

Goedda tak získá příležitost k regeneraci, než se vydá na invazi do Mléčné dráhy. Většina z vivocu narozených pomocných národů přijde na svět v galaxii Tolkandir, z čehož důvodu budou později nazváni Tolkandové. Jednotlivé národy jsou Physandové, Chaedorové, Eloundarové, Gazkarové, Alazarové, Neezové a Filozofové.

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál