Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Physandové
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Tolklandir

Physandové jsou tolkandský národ. Jsou to inženýři na lodích Chaerodů. Zásobují Chaerody technikou.

Vzhled

Měří víc než dva a půl metru a co do stavby těla představují jakousi směsici mravence a Gazkara. Přesně se to ale nedalo určit, neboť Chenochovo tělo bylo pokryto bezpočtem předmětů z kovu nebo materiálu kovu podobného, takže vypadal spíš jako kyborg - nebo chodící nástrojový sklad.

Jeho levé fasetové oko bylo například ukryto pod kulatým teleskopickým nástavcem. Tato konstrukce mu patrně sloužila k tomu, aby viděl dál a v širším okruhu. Možná mohl kvůli tomu vnímat infračervené a ultrafialové paprsky stejně dobře jako normální světlo. Dále jsem odhadoval, že je vybaven teleskopickými a makroskopickými přídavnými zařízeními.

Ani pravé oko nebylo vidět. Nevěděl jsem jistě, jestli vůbec nějaké v tradičním slova smyslu má. Stejně jako teleskopický nástavec na levém oku, také hustý filtr na pravém nevypadal jako pomůcka, nýbrž jako integrální součást původního zrakového orgánu,kombinace organického a syntronického materiálu, jež byla k vidění jen zřídkakdy.

Když jsem se blíž podíval na Physandův zrak, docela jsem pochopil jeho funkci. Levé oko sloužilo k nočnímu vidění v infračervené a ultrafialové části optického spektra a v nám nedostupných frekvenčních rozsazích, zatímco levé bylo určeno k extrémně blízkému a dálkovému vidění.

Spíše organičtější povahy byly paže, každá z nich o třech článcích, které byly zakončeny nebezpečně vyhlížejícími klepety. Obě levé paže byly mechanicky zesíleny kovovými řetězovými články a každá byla zakončena různým uchopovacím nástrojem. Horní pravá paže byla zahalena neprůhledným energetickým polem - byla patrně určena pro práce se zářivými prvky nebo k ochraně před tvrdým zářením.

Spodní pravá paže byla obalena kovovou síťovinou, zpod které prosvítal hnědočerný chitinový povrch původního těla. Také ona byla zakončena chapadlem ze stejného materiálu. Podobně jako tahle paže zřejmě vypadaly ve svém původním stavu také ostatní.

Celý Chenoonův trup chránil pancíř sudovitého tvaru, zhotovený zjevně z velmi tvrdého kovu. Pod ním měl vosí pas a podélný spodek obalený uzavřeným článkovitým krunýřem. Na obou pancířích byl rozmístěn bezpočet někdy značně podivných výrůstků, které mi silně připomínaly různé kontakty a přípojky, jimiž mohl být Chenoch napojen na další přístroje.

Physandovy tenké nohy vězely od kyčlí dolů v kovových článkovitých rourách, na nichž byly připevněny opět četné, exoticky vyhlížející, nástroje. Lýtka a nohy halilo mléčné energetické pole.

Physand působil vcelku jako nějaká inženýrská bytost, jako živoucí rozhraní mezi technikou a bionikou. Nyní jsem chápal, proč se jim říkalo Praví inženýři a Alazarům Malí inženýři.

Za tolkandský technologický standard pravděpodobně odpovídali právě Physandové. To oni navrhovali, ověřovali, konstruovali a uváděli do chodu vyspělou techniku. Přesněji řečeno to byli skuteční inženýři, zatímco Alazary bylo možné označit tak nanejvýš za mechaniky