Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy > Ce Rhioton
hledat
Informace o postavě:
Úmrtí:1229 NGL - Baolinský deltaprostor
Národ:Galorňané
Tituly:Druhý posel Thoregonu

Ce Rhioton byl Galorňan. Zastával pozici Druhého posla Thoregonu.

Vzhled

Ce Rhioton byl typický Galorňan.

Charakter

Postavení hlavní autority svého lidu si vydobyl inteligencí, moudrostí a osobními úspěchy.

Dějiny

Se svým statutem posla Thoregonu byl Ce Rhioton nejvyšším představitelem společnosti Galorňanů, která jinak neměla žádnou skutečnou vládu. V této roli realizoval pro koalici Thoregon stavbu Heliotských tvrzí. „Staveniště“ v Pentrickém mračnu bylo podřízeno jeho velení. Rovněž kontakt s Baolin-Nday a Nonggy probíhal jeho prostřednictvím.

Aby mohl vyhovět nárokům úkolů od koalice Thoregon, vybudoval si posel na planetě Galorn arzenál, zásobený výrobky pokročilé techniky. Nedaleko arzenál stál Hřib, vstupní brána Mostu do nekonečna. V jeho blízkosti pak parkovala poslova osobní loď – THOREGON DVA.

Ce Rhioton si brzy všiml schopností své soukmenovkyně Kaif Chiriathy. Jakmile odhadl její plný potenciál, vyvolil ji jako novou poselkyni Thoregonu a začal opatrně zasahovat do jejího života.

Když Ce Rhioton v roce 1229 NGL zachytil nouzové volání od Kuntherherra, posla Baolin-Ndaů, vyrazil mu neprodleně na pomoc. Krátce poté, co dosáhl Baolinského deltaprostoru, byl však napaden a zahuben rozběsněnými Tessmy.

Zdroje

PR 1852, PR 1875, PR 1899