Kuntherherr

z Databáze Multiversa
Informace o postavě:
Úmrtí:1229 NGL
Národ:Baolin-Nda
Tituly:Třetí posel Thoregonu

Kuntherherr zastával úřad veletechnika Baolin-Nda. Jak určovala tradice tohoto postavení, byl také v úloze Třetího posla Thoregonu aktivní pro formující se koalici Thoregon.

Vzhled

Viz článek Baolin-Nda.

Charakter

Kuntherherr byl spíše autoritativním představitelem svého úřadu. Ačkoli v několika situacích prokázal jistou dávku lehkomyslnosti, většinou jednal velice prozíravě.

Dějiny

Není přesně známo, kdy se Kuntherherr ujal vedení svého lidu v Baolinském deltaprostoru. První zmínky o jeho činnosti pocházejí přibližně z roku 1180 NGL. V této době se snažil Tautanbyrka, jehož si vyvolil za designovaného nástupce v úřadu veletechnika, zasvětit do různých povinností a úkolů tohoto postu. Nedělal to ovšem otevřeně, ale spíše nenápadně, zatímco ho posílal pracovat na nejrůznějších projektech Baolinů. Zakázal mu pouze přístup do HLAVELU, centrálního řídícího kolagenu deltaprostoru. V Tautanbyrkovi však díky veletechnikovu jednání rostla nejistota o vlastní úloze.

Jelikož se blížil začátek pro koalici Thoregon zásadního Konstitučního roku, musel se Kuntherherr intenzivně angažovat jako Třetí posel Thoregonu. Popoháněl tedy dokončení pro Perryho Rhodana určeného arzenálu moci. Kromě toho se snažil dostavět virtuální lodi, jejichž konstrukce trvala již řadu tisíciletí.

Když Tautanbirkova zvědavost na záležitosti koalice narostla díky kontaktu s dalšími posly Thoregonu a především s Heliotem, rozhodl se mladý Baolin-Nda tajně navštívit kolagen s Hřibem, umožňujícím vstup na Most do nekonečna. Kuntherherr svého asistenta tajně sledoval a otevřel mu přístup do Hřibu. Tautanbyrk tak mohl na vlastní kůži poznat nebezpečí Mostu. Posel ho zachránil až ve chvíli, kdy mu bezprostředně hrozila smrt.

V roce 1229 NGL se v deltaprostoru objevila šedesát metrů měřící kulová kosmická loď. Když Kuntherherr a Tautanbyrk prozkoumali cizí objekt, překvapivě na palubě objevili jednu z Baolin-Nda stvořených, ale již tisíciletí ztracených nanokolon. Navzdory Tautanbyrkovým značným pochybnostem dopravil Kuntherherr loď do HLAVELU. Byl to však poslův největší omyl a pro Baoliny měl tragické důsledky. Kolona pronikla během několika dnů do systémů kolagenu natolik, že byla schopna převzít kontrolu nad všemi jeho ovládacími prvky. Začala vysílat „sebevražedný impulz“, původně zamýšlený jako bezpečnostní zapojení pro případ, že by se Baolin-Nda se svými vynikajícími technologickými vědomostmi dostali do područí cizí mocnosti. Až na Tautanbyrka a jeho družku Viviaree tomuto impulzu nikdo nedokázal vzdorovat. Zemřeli téměř všichni obyvatelé deltaprostoru, tedy posledních 100 000 žijících Baolin-Nda. Jejich vědomí sice unikla do Eolu, a tím do superinteligence Strážce eolové brány, ale jako národ už prakticky neexistovali.

Kuntherherr sám vzdoroval sebevražednému impulzu déle, než jeho soukmenovci. Tak byl schopen ukrýt Temperou, „svědomí“ Baolin-Nda, jakož i svou propustku do robotické ryby, plovoucí v oceánu psionické hmoty, který pokrýval vnitřní stěnu deltaprostoru. Přivolal na pomoc Ce Rhiotona, galorňanského Druhého posla Thoregonu. Kuntherherr však musel bezmocně přihlížet, jak byl Galorňan ihned po svém příchodu do delty napaden a zahuben produkty Tessmího designu. Po týdenním marném boji s nanokolonou a sebevražedným impulzem se Kuntherherr vzdal a zabil se.