Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy > Tautanbyrk
hledat
Informace o postavě:
Tituly:veletechnik, Třetí posel Thoregonu
Místo narození:Baolinský deltaprostor
Národ:Baolin-Nda

Tautanbyrk náležel mezi tři poslední přeživší Baolin-Ndy.

Vzhled

Viz. článek Baolin-Nda.

Dějiny

Před katastrofou

Zatímco ještě mladý Tautanbyrk kolem roku 1180 NGL pracoval v Baolinském deltaprostoru v galaxii Šaogenská říše nebes coby nadějný technik a úspěšný tessmí designér, upoutal pozornost veletechnika a Třetího posla Thoregonu Kuntherherra. Posel mladému Baolinovi překvapivě nabídl, aby se v budoucnu stal jeho asistentem. Pokud měl zastávat tento post, musel se Tautanbyrk osvědčit v nejrůznějších pracovních pozicích. Tak byl nucen zastávat monotónní funkci hlídače ve Věži světla a nějaký čas také dohlížel na takzvanou zbrojovku, kolagen, kde byly již po mnoho let vyvíjeny a kompletovány produkty baolinské supertechnologie, určené pro Arzenál moci budoucího Šestého posla Thoregonu Perryho Rhodana.

Protože se však Tautanbyrk necítil svěřenými úkoly vytížen, stával se v průběhu let stále nespokojenějším. K jeho frustraci přispěl i fakt, že mu Kuntherherr upřel kontakt s jinými posly Thoregonu a především s Heliotem. Veletechnik ale nezapomněl na svůj slib a dovolil Tautanbyrkovi, jehož fascinovalo vše, co nějak souviselo s koalicí Thoregon, vstoupit do Hřibu, spojujícímu Baolinský deltaprostor s Mostem do nekonečna. Jelikož však zvědavému Baolinovi chybělo oprávnění, propůjčované propustkou, ztratil se a málem se zřítil do nicoty kolem Mostu. Teprve v momentu, kdy už Tautanbyrk pochopil, na jak nebezpečné místo se dostal, ukázal se Kuntherherr svému chráněnci a ve zdraví ho vyvedl do deltaprostoru.

Po tomto zážitku se Tautanbyrk dobrovolně vrátil ke své původní profesi tessmího designéra. Potkal přitom Baolin-Ndu Viviaree, do níž se zamiloval a později s ní vytvořil pár. Krátce poté zopakoval Kuntherherr svou nabídku, okořenil ji navíc tvrzením, že by se časem z Tautanbyrka mohl stát veletechnik a Třetí posel Thoregonu. Na Kuntherherrovo doporučení se měl mladík seznámit se všemi aspekty života v deltaprostoru. Tautanbyrk následujících deset let pracoval ve virtuální továrně, kde se stavěly virtuální lodi.

Teprve po uplynutí deseti let nastoupil službu Kuntherherrova asistenta v centrálním kolagenu HLAVELU. Zde se mimo jiné dozvěděl o hrozivých možnostech, které řídící stanice nabízela. Nejenže umožňovala kontrolu všech vyrobených tessmích produktů, ale bylo z ní možné vyzářit impulzy, které by všech 100 000 v deltaprostoru žijících Baolin-Ndů přinutily ke spáchání sebevraždy. Kuntherherr zařízení ospravedlňoval tvrzením, že je třeba za jakoukoli cenu zabránit možnému zmanipulování Baolin-Ndů cizími mocnostmi, protože by se díky svým obrovským technologickým znalostem snadno stáli hrozbou pro Univerzum.

Po víc než dvaceti letech služby v HLAVELU se v roce 1229 NGL znenadání objevila caritem potažená, šedesátimetrová loď, na jejíž palubě sice nebyla posádka, ale kdosi zde uložil jednu z produkce Baolin-Ndů pocházející, dlouhý čas nezvěstnou nanokolonu. Kuntherherr se navzdory Tautanbyrkovým protestům rozhodl zadokovat loď v HLAVELU. Pro Baolin-Ndy to však znamenalo apokalypsu: Tessmí produkty propadly amoku a následně byl vyslán sebevražedný impulz, jemuž až na Tautanbyrka a Viviaree padli za oběť všichni Baolin-Nda. Dvojice se zachránila ve standardní bráně, spojující deltaprostor s normálním vesmírem.

Protože si netroufli vrátit se do deltaprostoru a nemohli sestoupit do normálního vesmíru, kde by brzy zemřeli, zakotvili svou nevelkou loď uprostřed standardní brány a uložili se do hlubokého spánku. Teprve koncem roku 1289 NGL je probudil Perry Rhodan, který se svým KAURRANGEM prolétal branou do deltaprostoru. Tautanbyrk a Viviaree se museli smířit s tím, že jsou posledními příslušníky svého lidu.

Po katastrofě

Když se Perrymu Rhodanovi podařilo prostřednictvím atomový požár vyvolávající bomby, kterou mu poskytl Tautanbyrk, zničil sebevražedný impulz vysílající HLAVEL, mohli se oba Baolin-Nda vrátit do své domovské sféry.

Rhodan upozornil Tautanbyrka na skutečnost, že od katastrofy není z Věže světla vysílán Šaogenský hvězdný svit, hrající nenahraditelnou roli v náboženské ideologii obyvatel Šaogenské říše nebes. Baolin-Nda pak svit nejenže znovu zprovoznil, ale posílil paprsek tak, že nyní zasahoval také okrajové části galaxie.

Protože si byli vědomi své zodpovědnosti za zachování rasy Baolin-Ndů, provedli zakrátko Tautanbyrk a Viviaree poprvé akt genetického přenosu. S výsledným potomkem však nemohli počítat dříve, než za deset let.

Hřibem do deltaprostoru dorazil Heliot, aby Perryho Rhodana oficiálně jmenoval Šestým poslem Thoregonu. Terranec pak se svými průvodci opustil domovinu Baolin-Ndů. Tautanbyrk nalezl Temperou, svědomí Baolin-Ndů, a vzal ho do svého makrotěla, což byla výsada, která náležela pouze veletechnikům.

V dubnu 1291 NGL byl Tautanbyrk znovu konfrontován s mimořádnou hrozbou: Tak jako se nad všemi ostatními hlavními světy koalice Thoregon objevily kosmické továrny, pronikl do deltaprostoru Sluha materie Mkammer s továrnou JORGON. Na rozdíl od jiných Sluhů, kteří zahájili bezprostřední útoky proti thoregonským národům, Mkammer se rozhodl nezasahovat a pouze vyčkával. Ignoroval i Tautanbyrka s Viviaree.

Když dne 14. dubna vyhledali Perry Rhodan a Kaif Chiriatha skrze Most do nekonečna deltaprostor, aby zmobilizovali všechny posly Thoregonu, odmítl Tautanbyrk, který mezitím přijal úřad Třetího posla, Terrancovy požadavky. Rozhodnutí neopustit deltaprostor odůvodnil tím, že jeho partnerka očekává narození dítěte. Kromě toho v deltaprostoru nastala překvapivým zmizením Sekundárního kanálu eolové brány, k němuž došlo o měsíc dříve, hyperfyzikálně nestabilní situace, vyžadující nepřetržitý dohled.

Perry Rhodan nakonec s Hismoomem uzavřel Smlouvou z DaGlauše, což odstranilo hrozbu kosmických továren, ale koncem května roku 1303 NGL začala thoregonským národům kosmokratem prorokovaná Tisíciletá válka. Druu Katsyria, galorňanský posel, informovala Pozemšťany, že byla Šaogenská říše nebes napadena cizími invazory. Podle jejích informací se Tautanbyrk s problémem musel vypořádat zmanipulováním Šaogenského hvězdného svitu. Prostřednictvím svitu zmobilizoval k boji s vetřelci celou galaxii.

Toto jsou poslední informace o dění v deltaprostoru, které jsou Galaktikům k dispozici. Most do nekonečna zanikl v roce 1312 NGL a po zvýšení hyperimpedance už nepřichází v úvahu ani konvenční let do Šaogenské říše nebes. Další setkání s Baolin-Ndy je tedy spíše nepravděpodobné. Obdobně nejsou známy žádné informace o Tautanbyrkově dalším osudu.

Zdroje

PR 1899, PR 1900, PR 1998, PR 2021

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Tautanbyrk« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)