Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1900
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1900
Název:Thoregon
(Thoregon)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:20.1.1998
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 95.000 př.n.l. - 1229 NGL = 4816 / 1289 NGL = 4876
Perrymu Rhodanovi je poodhaleno tajemství Thoregonu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Terranec se dozvídá víc o koalici Thoregon.

Heliot – Světelná bytost odhaluje dávná tajemství.

Autrach – Veletechnik Baolin-Ndaů poznává pravdu.

Temperou – Svědomí Baolin-Ndaů ovlivňuje historii.

Cairol – Služebník kosmokratů.

Ke konci roku 1289 nového galaktického letopočtu – což odpovídá roku 4876 křesťanského kalendáře – je stále jasnější, že Perry Rhodan a lidstvo se opět zaplétají do nebezpečných aktivit vesmírných mocností. Jedním z těchto mocenských bloků je koalice Thoregon, která prosazuje mír a je ohrožována dosud neznámým protivníkem.

Tento protivník využívá svého nohsleda, jakousi Šabazzu. Terranci jí mohou poděkovat za ničivé události poslední doby. Šabazza podnítila tolkandskou invazi, která v Mléčné dráze vylidnila 52 planet a stála životy miliard inteligentních bytostí. Na Šabazzino konto jde také selhání a exploze Heliotských tvrzí, v jejímž důsledku byli lidé ze Země vrženi do jiných galaxií, zatímco barbarští Džerrové zaútočili na hlavní město Terranii.

Šabazza byla aktivní i v dalších regionech, náležejících k Thoregonu. Její manipulace přinesly válku a zkázu do domoviny Galorňanů, jí vyslaný Tvůrce chaosu ohrožoval soustavu Nonggů a lid Baolin-Ndaů byl téměř vyhlazen smrtícími impulzy.

Perry Rhodan, který získal přístup k tajemnému Mostu do nekonečna, byl do tohoto konfliktu vtažen téměř náhodou. Zároveň se však zdá, že má Terranec s událostmi společného víc, než mohl předem tušit.

Proto se Perry Rhodan se svými společníky vydal do takzvaného deltaprostoru – a doufá, že tam najde odpovědi na mnohé otázky, týkající se THOREGONU...


Volán svým nitrem, opuští Perry Rhodan KAURRANG se svým modrým galornským skafandrem, a vydává se dovolného vesmíru, aby se setkal s Heliotem, který právě opustil Hřib1). Posel Rady Thoregonu, stříbrná zářící koule, objasňuje Pozemšťanovi vznik Koalice Thoregon:

100.000 let v minulosti se pět set let starý Baolin-Nda Autrach na planetě Onzhous v galaxii Norgan-Tur2) stává nástupcem zesnulé Thundergorn ve funkci nového veletechnika Baolin-Ndaů. Překvapivě se dozví, že makrotělo jeho předchůdců, jako byli Jhonis, Prattermand a všichni ostatní veletechnici před ním, hostí druhou duši, Temperou, 80 000 let staré »svědomí« Baolin-Ndaů, nesoucí v sobě zkušenosti a etická hlediska bývalých veletechniků. Dlouho žijící svědomí, které reprezentuje období vymřelé evolučí větve Baolin-Ndaů, vysvětlí Autrachovi, že udržuje vývoj svého národa určitým směrem.

V následujících pětistech letech vede Autrach v Technoměstě několik projektů, které Baolin-Ndaové realizují z pověření Rytířů Hlubiny3). K nim patří sestrojení páru šestiprstých rukavic, jejichž konstrukční plány pocházejí zřejmě od Porleytů4), do kterých má technička Lautareen vložit miniaturizované senzory a zbraňové systémy. Podle nich mají být každá rukavice zhotovena z deseti gramů zvláštní hmoty, přičemž v jedné kosmokratické5) továrně se již víc než tisíc let vyrábí právě dvacet gramů6), pro které se má Autrach vydat na druhou stranu Norgan-Tur na planetu Khrat7).

Na Onzhousu přivede Temperou Autracha k malému, uměle vytvořenému jezírku a ukáže mu robotickou rybu, kterou před 15.000 lety zkonstruoval veletechnik Prattermand. O krátkou dobu později má také Autrach jako ostatní veletechnici svůj vlastní sen o Oceánu, který Temperou interpretuje jako pravzpomínku na vodní život Baolinů.

Když je Autrach skoro tisíc let ve svém úředě, přistane 2.5 metru vysoký robot Cairol, který pracuje jako pověřenec Rytířů Hlubiny, se sedm kilometrů dlouhou, těžce ozbrojenou, modrou válcovitou lodí na Onzhousu a dá Baolin-Ndaům příkaz, aby během sta let pro kosmokrata Taureca, který má v neurčitou dobu vstoupit do normálního prostoru, vybudovali malou přenosnou »kasárnu« s dvanácti bojovými roboty. Autrach vyvine koncept několik centimetrů velkých bojových strojů, které v případě potřeby nasají energii a hmotu z okolí, aby dosáhly své akční velikosti. Lautareenina idea, propojit s vnitřkem kasárny vlastní mikrokosmos, nemůže být z časových důvodů realizována. Nadaná technička dostane ale možnost, v laboratořích Technoměsta provádět pro svou potřebu vlastní výzkum.

Mezitím, co Baolin-Ndaové pracují na Kasárně, objeví se Heliot s kosmickou lodí nedefinovatelného tvaru a odevzdá Autrachovi datový krystal, který ukazuje jako nesvědomitě nasazují Rytíři Hlubiny ve svém boji proti silám Chaosu technické výrobky Baolin-Ndaů a ničí přitom celé obydlené planety a obydlené sluneční soustavy. Cairol, který si dojel pro Kasárnu9), Autrachovi ospravedlňuje tento postup nedůležitostí individují vzhledem k ustavičné rozmíšce mezi Řádem a Chosem. Autrachovi se ale podaří, že Baolin-Ndaové budou v budoucnosti propuštěni ze služeb pro Kosmokraty. Aby nebyli vyhubeni jako potenciální pomocníci Chaotarchů, zabrání Baolin-Ndaové tím, že jejich přístoje mají stále nižší kvalitu, čímž zničí svou pověst techniků.

Osmdesát tisíc let v minulosti je pod vedením Reihradd, která je již devět set let v úřadě veletechničky, zahájen projekt »Baolinský deltaprostor«, který se zakládá na Lautareenině metodě. Kromě toho se mají Baolin-Ndaové, jejichž počet klesá, přiblížit plnému odduševnění. Baolin-Ndaové vyvinou mentální poutací pole, které jejich ducha za několik minut stabilizuje v hyperprostoru, dříve než se rozloží na nekonečné množství malých částí. Z pověření rady Thoregonu apeluje Heliot na Baolin-Ndy, aby si odpracovali svou vinu, kdy dodávali Rytířům Hlubiny prostředky hromadného ničení. Baolin-Ndaové se vedle Tvůrců10) mají stát druhým národem koalice Thoregon, který má v této nebezpečné fázy svého vzniku operovat podle »principu skrytých akcí«. V následujících třech tisících letech vzniknou na orbitě Onzhousu padesát tři dálkové kosmické lodě, zdroji síly11) vybavené kolageny. Když se vydávají k sedmdesát osm miliónů let vzdálené galaxii Šaogen, jejíž souřadnice jim dal Heliot, objeví se bojová flotila Rytířů Hlubiny. Reihradd, která dosahuje konce svého života, přenese posádku svého kolagenu jakož i Temperou fiktivním transmiterem do bezpečí, poté změní ve své lodi díky náhlému vyprázdnění Zdroj síly v supermasivní černou díru a která vrhne flotilu sil pořádku do záhuby. Na Heliotem udaných souřadnicích, 16 000 světelných let od centra Šaogenu, naleznou Baolin-Ndaové ve vesmíru se vznášející Hřib. Pod vedením Reihraddina nástupce vytvoří padesát dva zbylých Kollagenů 110 miliónů zvětelných let měřící formaci okolo artefaktu a vytvoří tak Baolinský deltaprostor. V okraji vytvářejícím se ze psímatérie Temperou opět pozná oceán ze snů veletechniků. Zvýšenému psionickému tlaku deltaprostoru padne v prvním týdnu za oběť skoro tisíc Baolin-Ndaů, ale v průběhu tisíce let si vyvinou jejich druzi neobyčejnou odolnost, takže po své tělesné smrti se mohou v eolu zabývat filozofickými otázkami a tajemstvím vesmíru. 75 000 let v minulosti si Hromoren najde čas na Temperovu žádost a propustí roborybu do psionického oceánu.

Když parapsychicky nadaní Racnetti hrozí v Šaogenu vyhubit Tessmy, vybudují Baolin-Ndaové »Věž světla« která svým scanerem a jemu přidruženou rezonanční vlnou vypátrá a eliminuje agresora. Ačkoliv je hrozba Racnettů odstraněna během tři sta let, civilizace Tessmů se již nezotaví.

Svým zásahem ve prospěch Tessmů si Baolin-Ndaové vyslouží, že Heliot jmenuje Hromorena Třetím poslem Thoregonu a umožní mu díky propustce vstup na Most do nekonečna, který zatím spojuje pouze čtyři z plánovaných Hřibů. Hromoren vstoupí na planetru Karakhoum, aniž by však objevil stopu Tvůrců, jakož i na Galorn, domovský svět bojovných Galorňanů13).

Zatímco Tessmové v následující době pozvolna vymírají, Mnichové, Džeduini, Caligurové a další dobývají Šaogen, scanovací vlnu nábožensky uctívají a z galaxie Šaogen vytváří Šaogenskou říši nebes, naučí se Baolin-Ndaové díky manipulacemi s tessmími geny vyrábět z nich biologické roboty libovolného tvaru. Hromorenův následník Zaltham dostane od Heliota příkaz ke stavbě dvaceti speciálních kosmických lodí, které mají být nasazeny v průniku dvou galaxií14). S jejich pomocí mají být provedeny energetické manipulace, díky kterým bude změněna kosmická úroveň tohoto prostoru15). Teprve před nasazením má být Helioty dodán »K-Faktor«, důležitá stavební část »Virtuálních lodí«, jak Zaltham křižníky nazývá16).

Koalice Thoregon se postupně formuje. V průběhu asi 30 000 let se Galorňané zřeknou svého válečnického chování a vynutí si ve své domovské galaxii mír17). Deset tisíc let po kontaktu s Galorňany naváže Thoregon kontakt s Nonngy a pověří je s odstraněním osmi kosmických nebezpečí18). Pátým členem koalice je národ zvláštních dýchačů jedovatého plynu19). Úkolem Baolin-Ndaů je zásobit technikou šestý národ, jehož iniciativa má zachránit Thoregon před nebezpečím. Speciálně pro Šestého posla je vybudován Arzenál moci20). Zatímco se Brinkhalaer stává veletechnikem Baolin-Ndaů a Třetím poslem Thoregonu, vytváří geniální Lowtovn děvět nanokolon, které se skládají z 200 000 mikrominiaturních akčních jednotek osm až deset nanometrů velkýchů a v hostitelském těle mohou téměř neomezeně přežívat. Díky zinkovému prstu mohou manipulovat s hostitelem a pomocí mikrotechnických komponent ovládají i technická zařízení, takže představují ultimatní zbraň pro Šestého posla. Když je devět kolon po tři sta letech vývoje zkoušeno v poškozené kosmické stanici, zmizí s transmiterovým efektem bezestopy, zatímco stanice exploduje.

Ke spojení s velice vzdálenými thoregonskými národy vyvinou Baolin-Ndaové na rozkaz Heliota v průběhu sta let Heliotské tvrze, jejichž konstrukční plány předá veletechnik Jemthage Galorňanům21) poté, co je v deltaprostoru zhotoven prototyp. Jemthagův následník je autoritativní Kuntherherr. Je mu sděleno, že Terranci jsou šestým členským národem Thoregonu22) a že jejich vstupem do koalice začíná konstituční rok. O tisíc let později je pod Kuntherherrovým vedením s dvousetletým předstihem zhotoveno osmnáct virtuálních lodí. Pak se v Baolinském deltaprostoru vynoří jedna z nezvěstných nanokolon a vyvolá zánik Baolin-Ndaů23). Skoro všem umírajícím se podaří skok do Eolu.

Čtyři další nanokolony nasazuje Šabazza, nepřítel Thoregonu, v Plantagoo24), a s pomocí kolon šest až osm způsobí zánik Heliotických tvrzí25). Pro Tvůrce určená Tvrz již dříve nabrala špatný kurz, takže dosáhla galaxie Džerrů26). Šabazzin plán, uvrhnout tímto domovské soustavy Terranců a Nonggů do chaosu, se povede ale jen částečně, protože Tvrze explodují dříve, než bylo zamýšleno.

Perry Rhodan je ujištěn, že Heliot přišel, aby ho jmenoval Šestým poslem Thoregonu. Protože by se tím Pozemšťané automaticky staly šestým členským národem Koalice, požádá ho nositel aktivátoru o demokratické hlasování ve všech 711 slunečních soustavách LSP. Kvůli nebezpečím které hrozí Thoregonu, trvá velvyslanec na tom, že již nelze dále čekat.

Mezitím vystupuje druhá inkarnace Heliota v poledním týdnu roku 1289 NGL27) z Hřibu na Trokanu ve Sluneční soustavě, dosáhne Země a zahájí současné spojení se všemi Terranci. Díky individuálním povídkám vyvolá Heliot v lidech vize etické odpovědnosti kosmických rozměrů a současně s dojetím v nich znovu vytvoří důvěru v Perry Rhodana. Když Heliot Terru opět opouští, nezpůsobil žádnou znatelnou změnu, ale zasel zárodek vývoje a kromě toho přinesl něco na způsob charty, Agendu Thoregonu, která má objasnit cíle koalice:

  • Thoregon brání život a kulturu svých členů
  • Jednotlivec je stejně cenný jako kolektiv. Dobro jednotlivce nemá být obětováno pro vyšší cíle.
  • Thoregon bojuje za mír.

Perry Rhodan nakonec akceptuje úřad Šestého posla, a Heliot mu oznámí, že Šabazza, která zjevně disponuje interními informacemi28) se podle informací jednoho člena rady zdržuje v šest miliónů světelných let od Šaogenské říše nabes vzdálené dvojité galaxie NGC 5194 a NGC 5195. Heliot zároveň také Pozemšťana ujistí, že on sám nikdy nepředstoupí před Radu. Kromě toho oznámí Rhodanovi, že kosmická loď, která je určena za jeho THOREGON ŠEST, a která nyní Šabazze slouží za vlajkovou loď, je legendární SOL29). Bez jakékoliv ceremonie je Perry Rhodan jmenován Šestým poslem Thoregonu.

Tautanbyrk a Vivaree zpozorují pouze myšlenkový impuls, dříve než se Heliot vrátí do Hřibu. Bezprostedně poté se v oceánu Baolinského deltaprostoru objeví roboryba. V jejím nitru se nalézá Temperou, svědomí.