Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Materiály > Ultimatní látky
hledat

Ultimatní látky představují pro Kosmokraty to nejcennější, co může naše standardní universum nabídnout. U těchto ultimatních látek se jedná o energetická kvanta vakua. Podle Heisenbergského vztahu neurčitosti je vnitřní energie kvant tím větší, čím menší je jejich doba života. Protože energetická kvanta ultimatních látek v téměř nulovém čase vzniknou a zmizí, mají prakticky nekonečnou vnitřní energii.

Ultimatní látky jsou v Kosmických továrnách zachycovány v takzvaných Vakupressorových dómech a pomocí transdimenzionálního stavového měniče jsou časově zakonzervovány. Transport a úschova se provádí pomocí speciálních, téměř nezničitelných, jako náprstek velkých kapslí. Jedna Kosmická továrna získá během tisíce let přibližně 50 gramů ultimatních látek. Čas na zachycení jednoho energetického kvanta se přitom pohybuje od jeden a půl hodiny (v intergalaktickém prázdném prostoru) až do každé sudé sekundy (na okraji galaktocentrické černé díry). Pro kosmokraty nejsou žádné použité náklady příliš vysoké. Bojují o sebemenší částici. Ultimatní látka se musí zakonzervovat dříve, než první »zachytí« první časové kvantum.

Ultimatní látky používají moci řádu, aby ovlivňovali Messengery Kosmonukleotidů, nebo aby vyráběli prakticky nezničitelnou caritovou slitinu. Velká část získaných ultimatních látek je ale posílána za materiální zdroje, protože je tam kosmokraté potřebují pro neznámé účely.

Mezi Haluťany koluje legenda o báječném materiálu nazvaném ultimatní látka, která se vyskytuje v souvislosti s mystikou olemovanou špičkovou technologií. Díky událostem kolem MATERIE se objasnilo, že Haluťané tím mysleli materiálně projektované materiály, tedy pokročilou verzi formovací energie.