Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1901
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1901
Název:Smrtící Tessmové
(Tödliche Tessma)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:27.1.1998
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1289 / 1290 NGL = 4876 / 4877
Perry Rhodan se vydává získat SOL, ale dárek od Baolinů - Tessmové - začal ničit jeho loď.

Při návratu na KAURRANG se Perry Rhodan dozví, že druhý Heliot vyhledal Foremona a zmizel s Adlatem v Hřibu. To, že SOL je lodí nového Šestého posla Thoregonu a že je touto dobou v držení Shabazzy, zarazí především Reginalda Bull. Rhodan nemá zapomenout na Tautanbyrkovu zprávu, že šedesát metrů dlouhá koule přivezla ničivou nano kolonu do Baolinského deltaprostoru1) a domnívá se, že by to mohla být upravená korveta ze SOL. Rhodan a Bull si vzpomenou, že již před dávnými časy lidé, mezi nimi o oni sami, dnešní stanoviště SOL, dvacet tři miliónů světelných let od Mléčné dráhy vzdálené galaxie NGC 5194 a 5195 i s M 51 identickou dvojitou galaxii Whirlpool, navštívili2).

Přes most do nekonečna se Rhodan vydává na Trokan. Ve Sluneční soustavě je již 20. prosince 1289 NGL, což Pozemšťanovi objasní, kolik času ztratil při průniku do Baolinského deltaprostoru3). Rhodan informuje Cistolo Khana o událostech v Šaogenské říši nebes a Baolinském deltaprostoru4) a na druhou stranu je informován o odchodu Džerrů ze Sluneční soustavy a zániku GOUŠARANu5). Komisař LSP vyrozumí nositele buněčného aktivátoru, že po návštěvě Heliota je jako Šestý posel Thoregonu na Zemi vítán. Naváže hyperspojení s Atlanem, který s GILGAMEŠEM právě bojuje proti Galaktickým Strážcům6), spojení se ale přeruší.

Dříve než se KAURRANG 30. prosince vydá ke dvojité galaxii Whirlpool, šest miliónů světelných vzdálené od Šaogenské říše nebes, předá Tautanbyrk a Viviaree galaktikům jako dárek na rozloučenou7) poslední Tessmy, šest skoro dva centimetry dlouhé, zelené brouky. Dva čtyřnohé a čtyřruké exempláře jsou schopni, v nejkratším čase z jednoduchých surovin vyrobit různé jednotky, a proto jsou žertovně označováni jako »čiposráči«. Dva další stonožkám podobní Tessmové mohou analyzovat technické agragáty a poslední dva hmyzáci mohou cíleně přetvářet technické oblasti. Při pokusech s Tessmy odhalí Bull, že programování se provádí telepatickou cestou. Když intenzívně myslí na svého nezvěstného přítele Guckyhi, začíná Tessma produkovat malé kopie Myšoba.

1. ledna 1290 NGL se na palubě KAURRANGU objevuje řada záhadných chybných funkcí a výpadků přístrojů. Tautmo Aagenfeld je těžce zraněný a Swoonové Treul a Goriph málem padnou za oběť otravě plynem. Teprve o mnoho později zjistí, že to nebylo díky sabotáži lodního počítače Aury nebo útok Shabazzy, ale že je za to zodpovědných šest Tessmů, kteří se kvůli ztrátě pravidelných řídích impulzů z ULTISTu mění. S pomocí Mooa vyvinou past a s podporou smyslů trpasličího slona Normana se Rhodan a jeho průvodci vydají na lov hmyzu, ale teprve 4. ledna je nalezen poslední Tessma. Teprve o dva dny později, se ukáže, že hmyz tu zanechal nesčetné potomstvo, které loď stále více ničí loď. Když je TARA-V-Uh napaden Tessmou a pokusí se zabít Bulla, jsou nuceni cenného bojového robota deaktivovat. Jako vrak dosáhne KAURRANG 6. ledna se silně poškozeným nadsvětelným pohonem okraj okolo 65.000 světelných let měřící dvojité galaxie NGC 5194/95. Perry Rhodan, Reginald Bull, Tautmo Aagenfelt, Ska Kijathe, Mondra Diamond, Poulton Kreyn, Goriph, Treul a Norman opustí kládové vřeteno a letí v kosmických oblecích a letí směrem k neobydlené, Marsu podobné planetě, která sama obýhá své slunce. Zanechaná nálož trhaviny přinutí KAURRANG vybuchnout.

Mezitím vyhledá Heliot na Kenteullenském kole8) Nongga Down Kempeše Korta9) a jmenuje ho Čtvrtým poslem Thoregonu a vydá mu propustku10).

Na Zemi je zatím vystrojena pomocná expedice k vlasti Nonggů, čtrnáct miliónů světelných let od Mléčné dráhy vzdálené galaxie NGC 5204, aby Kalkatu-Sever11) zásobovala nutným zbožím a asi deset tisíc z 1.3 miliónu nezvěstných přivezla zpět domů. S poukazem na roli nositel hříchu předloží Bré Tsinga Khanovi návrh, aby se Genhered Zenš Meved12) mohl zúčastnit letu do Gorhoon. 2. ledna odstarují X-RAY, COASTER a BALPIROL, tři pět set metrové křižníky třídy ODIN do NGC 520414).

Přes Hřib na Galornu dospěje Foremon s Heliotem do Plantagoo15). Zatímco bílé lodě Galorňanů přinášejí pomoc trpící galaxii, pátrají křižníky Centrifaalů po černých lodích bez posádky, které by mohli ohrozit mír v Plantagoo. S THOREGONEM DVĚ se Adlat a Heliot dopracují 4. ledna do Pentrického mračna. V Ce Rhiotonově domě v Baaken Bauu je Kaif Chiriatha17) jmenovaná Druhým poslem Thoregonu. Foremon jí odevzdá propustku jejího předchůdce18).