Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Galorňané
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Plantagoo
Domovská planeta:Galorn
Známé obydlené planety:
Galorn
Galorňané
Galorňané
© VPM kg.

Národ Galorňanů je technologicky nejpokročilejší civilizací galaxie Plantagoo. Galorňané zcela bez zábran využívají svou vojenskou převahu, aby v Plantagu zabránili veškerým konfliktům. Potlačují také rozsáhlejší projevy násilného chování. Jelikož se stáhli z galaktické scény a nechtějí se otevřeně ukazovat, používají pomocné národy – těmi jsou Adlati a Taš-Ter-Mani. O vztahu těchto dvou druhů a Galorňanů však nemá nikdo v galaxii ani ponětí.

Domovským světem Galorňanů býval kdysi Galorn. Posléze žili na planetách Bushtam a Pondor. Ve 13. století NGL je obytným světem Helter Baaken v Pentrickém mračnu. Tak tomu bude po několik tisíc let, než si budou vládci Plantaga kvůli svému specifickému způsobu života nuceni najít nový domov.

Vzhled

Galorňané jsou humanoidní, na výšku mají kolem dvou metrů. Mají krajně korpulentní postavy, jejich průměr činí v bocích až 1,5 metru. Tmavomodrá pokožka je u dospělých jedinců zvrásněná. V obličeji je krom černých očí nápadná nahnědlá ústní lišta. Galorňané, kteří pracují jako kosmonauti nebo technici, nosí typické kanárkově žluté ochranné oděvy. Střední doba života těchto bytostí činí 800 let.

Podle vzhledu nelze odlišit mužské a ženské Galorňany, pohlaví lze identifikovat pouze z galorňanské aury. Z té je možno odhadnout i duševní rozpoložení nositele.

Galorni jsou humanoidi vysocí až dva metry, s modrou vrásčitou pletí. Pozemšťanům připomínají vzhledem tradiční zobrazení Buddhy. Působí vždy klidným a blahobytným dojmem, pohybují se málo a výlučně za určitým cílem. V pohyblivosti je Pozemšťané vysoko předčí. Mají široký plochý nos a černé kulaté oči. Galorni jsou dvojpohlavní, rozmnožují se však jen dvakrát až třikrát v životě, a to ve velmi krátké reprodukční fázi. Jejich potomstvo přichází na svět po šestiletém těhotenství a připomíná lidská nemluvňata. Hlas mají hluboký a hovoří jazykem galaxie Plantagoo, standardním goo. Dožívají se až 800 let. Galorni mají velice bojovnou minulost. Když rozpoutali válku po celém Plantagu, začali se z nedostatku jiných nepřátel likvidovat mezi sebou navzájem. Asi před 13 000 lety objevila Galorňanka Londa Dad hormon kaš-fé (Kasch-Phee), jímž je možné odbourat galornský agresivní potenciál. Tím začal proces, který by měl vyústit do absolutní mírumilovnosti Galornů. Než se však Galorni stanou skutečně mírumilovným národem, čeká je ještě dlouhá cesta. Asi před 10 000 lety se Galornu Maemu Nagunovi podařilo přivézt na Galorn materiál ke stavbě prvního draka, s jehož pomocí by se měli bojovní Galorni stát konečně mírumilovnými


nezabíjeli by Galorny s odbouranou agresivitou. Galornka Aeltena Suuxová pak postavila draka a vyléčila prvních deset agresivních. Sice krátce nato zemřela, ale vytvořila něco, čím navždy změnila cestu svého národa. Po několika staletích mírumilovného života udělají Galorni další krok ve vývoji. Nejstarší galornská historie připomíná jakousi ,,Nedotknutelnou svátost' v Bazaltové nížině poblíže Gaala. Léta se jim nedařilo dostat se mechanickými prostředky do tzv. Hřibu. Galorn Tiis Methare se k němu nakonec přiblížil v hluboké meditaci, Hřib se mu otevřel a zjevil se cizinec, který mu nabídl, aby jako první z Galornů přijal funkci Druhého posla Thoregonu svého národa. Tím se národu Galornů naskytla možnost vstoupit do koalice Thoregon. Methare bez váhání přijal. Galorni jsou dodnes mírumilovní a patří do koalice Thoregonu. Nynějším Druhým poslem je Ce Rhioton. Aby uchovali mír v Plantagu, mají k dispozici shifting, který používají při ohrožení míru. Podporuje je jejich pomocný národ, tzv. Adlati (Adlaten). Další poznatky o národech, sdružených v koalici Thoregon, dosud nemáme.