Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Taš-Ter-Manové
hledat

Taš-Ter-Manové

(přesměrováno z: Taš-Ter-Mani)
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Plantagoo
Domovská planeta:Taš-Term
Známé obydlené planety:
Taš-Term, Gaalo

Taš-Ter-Manové pocházejí z bažinaté planety Taš-Term v galaxii Plantagoo. Tam zuří permanentní boje o přežití, při kterých všichni používají jen přirozené biologické zbraně, zvláštní návnady. Aby zde přežili, vyvinuli si Taš-Ter-Manové chemické továrny. V jejich žlázách, nazývaných Jemmgen, je možné analyzovat každou jim známou molekulu nebo tkáň, pozměnit ji nebo vyrobit.

Taš-Ter-Manové jsou důležitý (a tajný!) pomocný národ Galorňanů, protože jen oni mohou zaručit, že Galorňané zůstanou přátelští. Současně ale na všech světech v Plantagoo vystupují jako pomocní pracovníci.

Vzhled

Dýchají kyslík a jejich tělo připomíná ztrouchnivělý, asi 1,50 metrů vysoký pařez. Kůže je zrýhovatělá, kůrovitá, ztrouchnivělá a mramorovaná. Díky různým smyslovým a řečovým orgánům se dokážou dorozumívat s několika bytostmi současně. O pohlaví těchto bytostí není nic známo. Není ani jisté, jestli vůbec nějaké mají. Tělo spočívá na tzv. kříži, což je osově symetrická svalovina ze dvou křížících se hlavních svalů. Svaly jsou stabilizovány kostním skeletem z desítek malých prvků. Čtyři konce kříže sestávají z přísavkovitých, libovolně tvarovatelných chodidel, což Taštermanům dává neuvěřitelnou stabilitu. Čtyři paže se skrývají v dutině uprostřed pařezovitého těla jako v manžetě. V případě potřeby z ní vylézají a připomínají liány. Jsou dlouhé až 150 cm, mají průměr 10 cm a jsou velice silné.

Obrázkové písmo

Společně s Galorňany vyvinuli Taš-Ter-Manové obrázkové písmo, které jim dovoluje také zaznamenávat velké molekuly jako geometrické obrazce. Například vroubkovaná hvězda zobrazuje strukturu neurotoxinu. Taš-Ter-Manové mohou také s těmito symboly přetvořit chemikálie, pokud nevědí, co mohou způsobovat.

Kaš-fé

Taš-Ter-Manové dodávají Galorňanům hormony Šoudam a Kaš-fé. Šoudam se ale už dlouho dobu nepoužívá, protože způsobuje nervové poškození. Šoudam a Kaš-fé jsou příčinou toho, že je potlačována přirozená agresivita Galorňanů.

Známí Taš-Ter-Manové

  • Fen-Qast - považuje se za služebníka Perryho Rhodana
  • Ton-Gabbeth - DNA specialista

Kosmické lodě

Jejich lodě jsou krychlovité o délce hrany 330 m. Jako velitelé zde vždy slouží Adlati.