Perry Rhodan 1815 (Česká obálka) Perry Rhodan 1815 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1815
Název:Tajemný svět Galornu
(Rätselwelt Galorn)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Thoregon / Tolkandové
Vydáno poprvé:6.6.1996
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1288 NGL = 4875
Na planetě ubožáků - dva nesmrtelní zápasí o svůj život
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan se musí naučit nový jazyk

Reginald Bull - také ve městě bídáků se tlouštík dokáže prosadit

Foremon - strážce Galornu sleduje údajné vrahy

Lyskun - Velkokroogh kuje jízlivé plány

Dyn-Qar - Taš-Ter-Man není spokojen se svým pánem

Rhodan a Bully se znovu odvážně vydávají na Most do nekonečna, ale zpátky na Trokan neproniknou. Ocitnou se v neznámém světě, kde musí čelit útokům cizích bytostí. Nakonec jim nezbývá než uprchnout do pravlasti národa Galornu, který ji už před dávnými časy ze záhadných důvodů opustil...


3. listopadu 1288 NGL dorazí Perry Rhodan a Reginald Bull na náhorní plošinu a za vytrvalého kyselého sněžení se přiblíží ke Gaalu, jehož jádro Srdce-PĚT se nachází na 40 metrů vysoké platformě a je stejně tak vysokými zdmi rozděleno na předměstí Sever-JEDNA, Východ-DVA, Jih-TŘI a Západ-ČTYŘI. Západ-ČTYŘI, do kterého Pozemšťané vstoupí nejdříve, působí svými polorozpadlými bungalovy jako chudinská čtvrť a je obýván pestrou směsicí národů, jejichž členové jsou nouzovými dávkami zásobováni od miskovitých robotů. Od Mocksgergerů se Rhodan a Bull naučí první slova ve standardním Goo, oficiální řeči galaxie Plantagoo, na jejímž okraji Galorn leží. Vedle Mocksgergerů, humanoidů se žlutou kůží, širokými nosy, bezertými ústy, nazelenalýma očima a intenzívním tělesnou vůní, kterou používají také ke komunikaci, se oba nositelé aktivátorů setkají také s Krooghy, Taš-Ter-Many a Centrifaaly. Nahoře mírně zakulacené, tmavým kožichem pokryté tělo malých Krooghů má na dolní straně větší počet krátkých končetin a vepředu špičatý čenich a dvě černé oči. K dosažení určitých cílů se může několik Krooghů spojit v jednoho Velkokroogha. Podle charakteristické snahy svého národa sloužit jednomu pánu1) se Taš-Ter-Man Dyn-Qar po smrti svého dosavadního vládce podřídí Velkokrooghovi Lyskunovi. Tělo Taš-Ter-Manů, kteří pocházejí z Taš-Termu2), planety na západní straně Plantaga ležícího systému Gronen, spočívá na spleti zkřížených provazců svalů, který je zakončen čtyřma nohama, které jsou podobné přísavným destičkám. Čtyři extrémně pohyblivé ruce mohou být ukryty v dutých kanálcích pahýlového těla, které připomíná ztrouchnivělý kmen stromu a obsahuje také smyslové a hlasové orgány. Centrifaalové jsou 1.70 metru vysoké humanoidní bytosti se dvěma páteřemi, širokou hrudí a pryžovitě vypadající, bělavou kůží, která má na zádech několik skvrnek. Nad hranatou, plochou tváří ubíhá nad oběma štěrbinovými nosními otvory deset centimetrů dlouhá a dva centimetry široká, černá pohledová lišta. Vyčnívající, stále otevřená štěrbina v oblasti brady slouží jako ústa. Pravá ruka disponuje sedmi prsty s ostrými nehty, zatímco levá má tvar krabice a v otevřeném stavu tvoří dutý prostor. Ve svých temně přiléhajících oděvech působí Centrifaalové na Rhodana a Bulla jako andělé smrti3). Protože ho zachrání před pastí Velkokroogha Lyskuna, cítí se A-Ostamul, klanový vůdce Centrifaalů, být Rhodanovi a Bullovi zavázán. Vypráví, že Galorňané svůj svět před dávnými časy opustili. Zanechali tu ale androidího strážce, který příležitostně ukončuje nepokoje v dolním městě pomocí shiftingu4). Samotná naděje na to, že při objevení pahýlové kosmické lodi nastane redukce štěstí, je důvodem, proč Gallo jako jediné galornské město je navzdory nepříznivým životním podmínkám stále obývané. Centrifaalové nabídnou Pozemšťanům místo na kosmické lodi, která má v několika týdnech přistát na okrajovém místě Gaala. Rhodan a Bull se nejdříve odeberou k úkrytu na hranici Sever-JEDNA a Srdce-PĚT a jsou přitom sledováni Lyskunem a Dyn-Qarem. Když pahýlovitá loď přistane v Srdci-PĚT, pocítí nositelé aktivátoru na okamžik pocit dokonalého, nevyslovitelného štěstí a pochopí, že pojem redukce štěstí znamená, že živým tvorům je následně tento pocit redukován.

Mezitím dorazí Foremon přes pro cestovatele Hřibem vyhrazený výtah do Srdce-PĚT a sejde s poslední energií, kterou má ve svých orgánech uloženou, po točitých schodek k Dolnímu městu. Poté co projde zdí, potká dva Taš-Ter-Many, kteří se mu spontánně podřídí a uctívají ho jako »Vznešeného« a »Křehkého boha«5).

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál