Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Cykly Perry Rhodana > Cyklus 27
hledat
Velkocyklus:Thoregon
Díly:18001875 (76 dílů)
Čas děje: 1288 NGL - 1289 NGL
Autoři:Robert Feldhoff, Hubert Haensel, Arndt Ellmer, Peter Terrid, Peter Griese, H.G. Francis, Susan Schwartz, Horst Hoffmann, Ernst Vlcek, Peter Griese, Robert Feldhoff
Zatímco se Perry Rhodan, Reginald Bull a Alaska Saedelaere po Mostě do nekonečna přesunou do cizí galaxie a dozví se o tajemné Koalici Thoregon, běšní v Mléčné dráze Tolkandové, kteří jsou nakonec zničeni společně s Filozofy a svou »matkou« Goeddou.

V 13.století NGL nastala v Mléčné dráze krize. Separatisté získali převahu, menší krizové oblasti se spojily, aby cíleně postupovaly proti větším nepřátelům. Časy humanity skončily, nastala doba vojenské síly a jasně vymezené existence. Země má ve své galaxii opět silné nepřátele: Bluesany, Topsidery, Arkonidany. Kosmická hanza získala konkurenta ve formě obchodní organizace Taxit. Nehumanoidní obyvatelé galaxie se spojili do Fóra Raglund. Atlan založil organizaci IPRASA, který by měl zbrzdit expanzi Arkonu. Služba pozemské ligy se pod vedením Gii de Moleonové vyvinula v tajnou organizaci, operující po celé Galaxii.

V Mléčné dráze pobývá po zmizení Tifflora a Roie Dantona ještě devět nositelů buněčných aktivátorů: Perry Rhodan, Atlan, Bully, Adams, Kantor, Gucky, Mila a Nadja Vandemarová jakož i Icho Tolot. Siganci opustili svůj domov, Gladorovu hvězdu. Rhodan a jeho druzi se stáhli na planetu Camelot, kde vybudovali obrovskou kosmickou loď: GILGAMEŠ s centrálním modulem jménem MERLIN. Cistolo Khan se stal komisařem LSP...

V září 1222 NGL se na Trokanu, z arresa pocházející planety s negativní strangeness a náhrady za Mars, objeví zvláštní vrtací hlava, která rychle roste. Objekt dosáhne výšky 1089 a průměru 489 metrů. Sluneční soustavou projde pětidimenzionální šoková vlna. Následně je celá planeta obklopena nepropustným polem, v němž čas probíhá stotisíckrát rychleji, než v okolním univerzu. Evoluce na Trokanu jde pod dozorem vrtací hlavy kupředu závratným tempem. Vznikne zde nová rasa Herreachů, civilizace s odlišnou technikou a parapsychickými schopnostmi.

Po šedesáti šesti letech dojde vinou neopatrných herreašských vědců k mohutná explozi, kterou vrtací hlava vyhodnotí jako pokyn ke zrušení urychlovacího pole. Mezi nábožensky založenými Herreachy existuje legenda: „...a v daleké budoucnosti se otevře brána chrámu a z ní vystoupí bůh Kummerog. A nebesa se rozdělí na světlou a tmavou polovinu...“

V roce 1288 NGL přiletí do Solárního systému Perry Rhodan s GILGAMEŠEM a naváže spojení s Herreachy. Pod Kummerogovým chrámem jsou objeveny kaverny, vytvořené z neznámého materiálu, staré stamiliony let. V podzemní jeskyni rotuje zvláštní znak plástve. Když se Perry Rhodan dotkne, znak reaguje. Na povrch se prodere podivná stavba, jejíž stáří je odhadnuto na čtvrt miliardy roků. Rhodan je tímto „Hřibem“ zcela fascinován, a spo-lečně s Bullym a Saedelaerem do něho vstoupí. Místo nich vypadne z hřibovité stavby Kummerog.

Tři Pozemšťané se ocitnou na Mostě do nekonečna, který vyhlíží jako řada grafitových fošen a přece spojuje celé galaxie. Most je vlastně mocný energetický útvar a mění svou pozici v nadřazeném kontinuu. Změna je téměř okamžitá, avšak konec Mostu se nemůže přenést na libovolné místo; kotvu, k níž se připojí, představuje Hřib. Most je produktem nesmírně vyspělé techniky, překonáním zhruba kilometrové vzdálenosti lze urazit desítky milionů světelných let.

Tři Nesmrtelní Most přejdou a na jeho konci dospějí do dalšího Hřibu v arzenálu Baolin-Nda. Arzenál byl po-staven přes 10.000 lety a obsahuje pozůstatky velice pokročilé techniky. Centrální počítač arzenálu Rhodana pozná a označí ho jako pána arzenálu. Arzenál je však prakticky zničen, počítač tvrdí, že Rhodan přišel příliš brzy a přece moc pozdě.

V arzenálu se cesty tří Nesmrtelných rozdělí. Alaska Saedelaere je unesen cizí kosmickou lodí a napaden ži-voucí kůží, která pochází od Kummeroga. Alaska s dozví o historii Kummeroga, který je zodpovědný za vrtací hlavici a vznik Herreachů: Kummerog není bůh, nýbrž zločinec a mutant. Příslušníci jeho lidu svlékají v pravidelných intervalech kůži; ta představuje je mrtvou tkáň. Mutantovy kůže jsou však jiné – jsou živé a s jejich pomocí může Kummerog ovládal jiné bytosti. Před 66 lety odlétl Kummerog, náčelník pirátské tlupy, nazývané Vrazi z Bröhnderu, z galaxie Bröhnder k arzenálu Baolin-Nda. Už předtím narazil na umírajícího Čtvrtého posla Thoregonu a dostal za úkol informovat počítač arzenálu o tom, že Goeddu probudili a vypravili na cestu. Posel předal mutantovi zvláštní náramek – propustku – jež mu měla umožnit vstup do arzenálu a také na Most do neko-nečna. Ziskuchtivý mutant Kummerog svou hloupostí zapříčinil zničení arzenálu a před postupujícím atomovým požárem byl nucen uprchnout na Most. Tam mu propustka odepřela poslušnost. Podaří se mu však geniální kousek, když na Trokan vhodí časovou vrtací hlavici a vytvoří tak Herreachy, jejichž úkolem mělo být jeho vysvobození.

Když prochází Perry Rhodan na Most, může ho opustit, ovšem propustka zůstane na Mostě, kde ji po chvíli na-lezne Pozemšťan. Kummerog pomocí kůže uprchne z pozemské kliniky. Setká se přitom s neznámou bodlinatou lodí a zpanikaří. Ví, že bude Galaxie brzy cílem invaze a hrozí jí naprostá zkáza. Pirát se chce dostat na Camelot, kam také nakonec pronikne. Falešný bůh Herreachů se chce vrátit do svého domova, galaxie Bröhnder, NGC 1313, vzdálené jedenáct milionů světelných let od Mléčné dráhy. Při pokusu ovládnout Camelot najde mutant smrt.

Alaska Saedelaere ovládne Kummerogovu kůži, avšak neoddělí se od ní. Neúspěšně se pokusí proniknout do arzenálu. V blízkosti Bröhnderu, galaxie nyní už mrtvého mutanta, najde opuštěné kládové vřeteno Čtvrtého posla. Alaska letí do galaxie Bröhnderu, kde čelí Kummerogově pirátské tlupě. Alaskovým cílem je návrat k Zemi, avšak jeho osobnost se stále více propojuje s Kůží, byť pochází z vraha a lupiče. Alaska prchá před Maoty, a stane se vychovatelem dvou vraždících mladistvých Raubyňanů. Nakonec se dostane do galaxie Tolkandir a je zděšen: celá galaxie je vylidněná. Jak to vypadá, invazoři, kteří mají vše na svědomí, nyní útočí na Mléčnou dráhu...

Jak bylo řečeno, objeví Perry Rhodan propustku Čtvrtého posla. Spolu s Reginaldem Bullem znovu projde po mostě a opustí ho v Galornském Hřibu v galaxii Plantagoo. Tam jsou dva Nesmrtelní napadeni čedičovou bytostí jménem Foremon. Ten je strážcem Hřibu a považuje Rhodana za vraha Čtvrtého posla Thoregonu.

Galorn světem mnoha tajemství. Toho slunce stojí u kraje galaxie Plantagoo. Galorňané svou mateřskou plane-tu opustili už před dávnými časy, pouze město Gaalo je udržováno jako kultovní místo. Gaalo je nedaleko bazalto-vé nížiny, v níž stojí Hřib. Ve městě žije v hustě zalidněném slumu mnohonárodnostní směs. Rhodan a Bull zde prožijí takzvanou redukci štěstí. Jejich dalším cílem je androidní strážce Szuker, ochránce blaženosti. Android se zde stará o všechny možné tvory, obývající Plantagoo: Centrifaaly, Taštermany, Moxgergy. Všichni se zdají být geneticky zmanipulovaní. Galorňané se na rodný svět vrací jen těsně před smrtí. V centru Gaala, Srdci-PĚT, umíra-jí a jejich pozitivní energie prozáří obyvatele města ve formě redukce štěstí. Rhodan a Bull chtějí Galorňany, ta-jemné a mírumilovné vládce galaxie najít.

S kosmickou lodí CHIZ opouští Galornskou hvězdu; za transport žádají hadovití Paradejové možnost vstoupit do snů pasažérů. Sny jsou extrémně násilnické, je to však jediná šance, jak se mohou Paradejové vyvarovat shiftin-gu. Rhodan a Bull dospějí na planetu Centrifaal. Tam právě začíná krvavá revoluce. Rhodan a Bull jsou svědky tajemného shiftingu, zbraně, s níž Galorňané nutí národy z Plantaga k míru. Při shiftingu zmizí během několika málo chvilek veškerá agresivita, navíc je však zbytek života zasažených zkrácen o polovinu. Galorňané použijí shifting proti Centrifaalům, protože přepadnou své sousedy, Krooghy.

Rhodan a Bull mají nový cíl: Ce Rhiotona. Rhodan a Bull hledají tajný ukrýt Galorňanů, který je v Pentrickém mraku. Dostanou se na bažinatou planetu Tašterm, kde se znovu střetnou s Foremonem. Taštermanové jsou živoucí biochemické továrny, planeta je zdrojem mnoha různých chemikálií. Jedna z nich, hormon Kaš-Phee, je pravidelně odebírána Galorňany. Rhodan obdrží varování Ce Rhiotona, který se obává probuzení takzvaných Draků. Rhodan a Bull se nakonec dostanou do nitra Pentrického mraku, vládního centra Galorňanů. Mrak je obklopen prachovým pláštěm a zajištěn před loděmi s tranzitním pohonem. Je zde nahromaděno nesmírné množství surovin všeho druhu. Ty jsou používány ke stavbě obrovské kosmické stanice ve tvaru plástve. Uvnitř budované stanice jsou hologramy, které bezpochyby ukazují Sluneční soustavu. Na jedné z planet hlavní soustavy Galorňanů je také ukryto množství černých válečných lodí. Jak se ukáže, byli kdysi Galorňané velice agresivní a ve své galaxii vedli nekonečné války. Pak se jim podařilo zuřivosti zbavit.

Na scénu vstupuje Kaif Chiriatha, Galorňanka, kterou si Ce Rhioton vybral jako svou nástupkyni. Kaif se dozví mnoho o minulosti Galorňanů. Celý život stojí ve znamení Thoregonu. Za pomoci hormonu Kaš-Phee přenášejí Galorňané svou nežádoucí agresivitu do Draka. Galorňanka se setkává s cizincem, nosícím propustku: s Perry Rhodanem. Centrifaalové jsou produkty genetických experimentů Galorňanů, kteří si v dávných dobách chtěli vy-tvořit dokonalé protivníky, aby na nich vybíjeli jsou zuřivost.

V Plantagu se poté stane něco děsivého: Galorňané se znovu stanou nenávistnými tvory a zcela propadnou agresivitě. Dojde k neskutečnému masakru, jemuž padne za oběť i rozestavěná Heliotská tvrz. Jak se zdá, mohou Plantagoo zachránit pouze Nesmrtelní Rhodan a Bull. Zjistí, že za šílenství Galorňanů může poškození Draků. Před 13.000 roky skončili Galorňané se svými válkami a vyrobili prvního z poloorganických Draků, do nichž v následujících letech ukládali svou agresivitu. Manipulace, kterými někdo neznámý Draky poničil, zapříčiní náhlé uvolnění veškeré negativní energie, a Galorňané jsou proměněni v nemilosrdné dobyvatele, útočící na četné světy Plantaga svými černými válečnými loděmi. Za podpory Centrifaalů, jejichž mentalitu změnil shifting, proniknou Rhodan a Bully do Draka a napraví poškození. V Plantagoo zavládne klid a mír.

Z vděčnosti předá Kaif Chiriatha, vůdkyně Galorňanů, Perrymu Rhodanovi modrý kosmický skafandr, vyba-vený vyspělou technologií. Rhodan se dozví několik dalších informací. Heliotské tvrze byly určeny pro Thoregon, po dokončení je Nonggové, další národ Thoregonu, odvezli na neznámé místo. Draky zmanipulovala Šabazza, a to pomocí ukradených nanokolon Baolin-Ndaů. Galorňan Ce Rhioton, Druhý posel Thoregonu, přijal před několika desetiletími zoufalé volání od Baolin-Ndy Kuntherherra, Třetího posla a vydal se do Baolinské delty. Adlat Fore-mon, vykonavatel Rhiotonovi poslední vůle, musí uznat, že Rhodan a Bull nejsou vrazi posla Thoregonu. Jejich cílem je nyní Baolinský deltaprostor, jenže Hřib, kterým se tam lze dostat, je zablokovaný. Rhodan, Bull a Fore-mon se odeberou na Most do nekonečna. Foremon musí projít Protobránou a informovat záhadnou Radu Thorego-nu, zatímco Nesmrtelní zamíří na Kenteullenské kolo, jeden z řady obrovských prstencovitých útvarů, na nichž žijí ve své domovské galaxii Gorhoon Nonggové...

Na odlehlém bažinatém světě Lafayette začíná tajemná invaze. Lafayette je planetou Beausoleilců. Cizinci vy-kládají rozličné technické zařízení a ruší veškerou hyperkomunikaci. Atlan se pouští cizincům po stopě. Nepřítel používá tři druhy ježatek: průzkumné, válečné a transportní. Z pátračů vychází hyperzáření, kterému se později říká skenovací. Cizinci prozkoumávají všechny podrobnosti galaxie, obzvlášť se věnují pětidimenzionální rezonanční komponentě. Extrémně se zajímají o psýchu živých tvorů. Díky práci xenobioložky Arfe Loidanové může být z genetických zbytků rekonstruován vzhled cizinců: jedná se o bytosti podobné hadům, viperidy.

Do Mléčné dráze přichází další vlna ježatek, v nichž letí bojovníci Gazkarové. Neezové neboli viperidé jsou průzkumníci, mají testovat živé tvory a planety pro jejich vhodnost. Tento proces je nazýván zkouška rezonančního základu či rezonančních dárců. Gazkarové jsou válečníci a slouží k obraně obsazených planet. Alazarové provádí jemné doladění rezonančního základu. Eloundar (Svatí) přivážejí vzácný náklad, vivoc. Pozemšťané a ostatní Ga-laktici jsou v této souvislosti zmiňováni jako svazek, jsou deklasováni na úroveň pouhého materiálu. Svazek a re-zonanční základ se zdá být jedna a táž věc. Cizinci pátrají po pěti nebo šestirozměrných komponentách. Na Galak-tiky má však skenovací záření značný vliv, cítí se v něm, jako by jejich duši převracelo naruby a zkoumalo ji.

Na Lafayette je Swamp City zcela odděleno od vnějšího světa; na planetě se skrývá i Josef Broussard junior, Beausoleilec. V oblasti operuje dvojice Nesmrtelných: Gucky a Haluťan Icho Tolot. Nakonec je na Lafayette dove-zena tajeplná hmota vivoc, a sice v kontejnerech. Vivoc je živá, organická látka. Lidé slouží vivocu jako jakási psychická potrava. Počet ježatek v Galaxii a také množství obsazených světů nadále stoupá. Ježatky Tolkandů mají obranný systém, dezintegrátor 5-D vektoru. Ten náhodně mění kurz plavidla ve všech tře osách a navíc tříští hy-perprostor okolo sebe. Cíl se potom v zaměřovačích jeví jako rozmazaná skvrna. Na Camelotu je však vyvinut kompenzátor 5-D interference, čímž je účinek tolkandské defenzivní zbraně značně omezen.

BÁZE, prastará kosmická loď lidstva, se už před desetiletími proměnila v kasino a obrovské zábavní středisko. V roce 1289 je hnízdem agentů a platí za hráčské doupě Galaxie. V tomto zmatku se Atlan pokouší přimět galak-tické mocnosti ke společné akci proti Tolkandům – k operaci Humanidrom. Je svolána konference Galaktiků, avšak výsledek je nulový. Činitelé ve Sluneční soustavě uvažují, že systém zahalí do paratronu nebo ASP (antitemporál-ního slapového pole). Útok na Humanidrom ztroskotá, odpor Tolkandů byl v tomto obsazeném systému příliš silný.

Z Hangaye se vrací Ronald Tekener, aby pomohl svým nesmrtelným přátelům. Jeho cílem je Humanidrom. Každí Galaktik, který se ocitne ve skenovacím poli, není schopen akce, jedinou výjimkou jsou Haluťané a ani oni nesnesou záření příliš dlouho. Jelikož skenování neúčinkuje na slaboduché, je připraven velice riskantní plán. Na Humanidrom, skladiště vivocu, se transportuje skupina lidí, ovlivněná mentálním retardátorem. Humanidrom zmizí v obrovském výbuchu, a zbytky komanda pod vedením Ronalda Tekenera uprchne na planetu Lokvorth. Ronald Tekener zůstane pod vlivem retardátoru moc dlouho a upadne do komatu.

Galaktici sbírají o Tolkandech nové informace: Gazkarové, Neezové, Alazarové a Eloundarové se rodí z vivo-cu. Jednotlivé druhy se potom vybírají u embryí pomocí genetického programování. Avšak ve vivocu byly objeve-ny i další genetické vzory dosud neznámých druhů Tolkandů. Vivoc potřebuje k úspěšnému vývoji blízkost inteli-gentních tvorů, svazku...

Situace v galaxii lidstva se přiostřuje. Líhňové světy zřejmě spějí na práh Absolutna. Z hlubin kosmu přilétají obrovské článkové lodi a soustřeďují se v sektoru 47 Tukani. 23 kilometrů dlouhá monstra z modrého kovu se roz-dělí se a jejich nestejně velké části přistanou na nejrůznějších planetách. Chaerodi a Physandové – tak se nazývají dva nové národy, které jsou v bezprostředním spojení s Tolkandy; Chaerodi jsou Koordinátoři Tolkandů, Physan-dové Praví inženýři. Chaerodi přinášejí falešnou nabídku k míru. Chaerod Ychandor pozve Galaktiky na svou 40 kilometrů dlouhou a pět kilometrů širokou velitelskou loď. Když Ychandor obdrží zprávu, že se na mnoha plane-tách uskutečnilo Absolutno, nařídí, aby byli hosté pozabíjeni. Delegace Galaktiků jsou zmasakrovány, pouze Atlan a jeho Cameloťané uniknout pomocí transmiterového robota Kralika a zmizí na RICO (jeden ze segmentů GIL-GAMEŠE).

Na 52 líhňových světech zemřou miliardy inteligentních bytostí. Na těchto planetách zůstane jen flóra a neinte-ligentní fauna. Ychandor prohlásí, že Galaktici jsou pouhopouhý svazek, zatímco on patří mezi vyšší bytosti. Tol-kandové navezli larvy vivocu na nejrůznější líhňové světy. Interakcí mezi obyvateli planet a vivocem se narodili noví Chaerodi, Physandové, Eloundarové, Neezové, Alazarové a Gazkarové. Avšak na zvlášť vhodných planetách dojde k Absolutnu a mocná pětirozměrná vlna vyhubí tamější obyvatele. Na 52 světech smrti vzniknou Filozofové, Goeddiny mocné děti. Teleportují se na 52 nejvýznamnějších planet v sektoru, mezi něž patří i Země a ovládnou jejich obyvatele. Svými mentálními silami poté stabilizují nový hyperprostorový líhňový kosmos pro Goeddu.

Komisař LSP Cistolo Khan se pokusí Sluneční soustavu izolovat pomocí ASP, ale je příliš pozdě. Filozof již začne lidstvo připravovat na šest záblesků. Při posledním pak budou lidé v ovládnuté oblasti zabiti a jejich energie poslouží Goeddě. Z Trokanu zahájí Atlan, Myles Kantor, Dao-Lin-H`ay, sestry Vandemarové Herreachové akci proti bublině snů, Goeddinu úkrytu. Dvojčata však při akci zahynou. Atlan, Dao-Lin-H`ay a Myles Kantor zjistí v bublině mnoho informací o Goeddě a odhalí, že vylidnění 52 Filozofy obsazených světů se blíží.

Alaska Saedelaere pronikl v Tolkandiru do líhňového kosmu Goeddy a matka válečníků do přenesla s sebou do Mléčné dráhy. Alaska se v bublině snů sloučí s Filozofem. Mladý arkonidský mutant Benjameen z Jacinty je mu-tant a snolezec. S jeho pomocí Alaska Filozofa usmrtí. Atlan a jeho průvodci uprchnou z bubliny snů a zničí ji bombami. Když se hyperprostorová bublina roztrhne, Herreachové přenesou Terránce na Zem. Filozofové jsou odváti na jiné planety, ale tím není Goedda poražena. Filozofové se změní v Malé matky a existuje nebezpečí, že se z nich opět vytvoří Velká matka. Nadále hrozí vylidnění Mléčná dráhy. Galaxii zachrání nápad mladé psycholožky, Bré Tsingy, která na základě Atlanových údajů využije Goeddiny slabosti. Velká matka vznikla ve vzdálené galaxii Suuvar blízko černé díry Umam-Urra, jejíž hyperzáření ji obdařilo inteligencí a parapsychickými schopnostmi. V Malých matkách je obsažena Goeddina paměť. S pomocí Herreachů mají být u galaktické Dengejaa Uveso v centru Mléčné dráhy simulovány ohnivé kaskády, které matky nalákají a zavedou do záhuby. Akce je korunována úspěchem: Malé matky se spojí, ale spadnou do černé díry, spolu s celým loďstvem Tolkandů...

Aby byla vyřešena záhada okolo Veegů, je k planetě Mystery vyslána expedice Siganců. Odpověď na hádanku leží v minulosti. Důležitou roli hraje zejména tajemná pyramida z arresa. Ve finální fázi boje proti Abruse poslal ID do arresa Koncepty a Nokturny, aby na druhé straně vesmíru vytvořili ostrovy života. Na dokončení celé operace je však zapotřebí třetí síly a tou mají být Veegové. Mystery byl první přechodový svět a nad ním vznikl z pověření neznámého zadavatele (snad ID?) model Univerza. Transferu do arresa se nemohou zúčastnit živé bytosti, neboť do čtyřiceti dnů zahynou; schopny jsou toho jen energetičtí tvorové jako Veegové ve své pravé podobě. Model, vrstva kolem Mystery, je původní stav Veegů. ID zapůjčil Philipovi aktivátor buněk, aby mohl svůj lid přivést na cestu do arresa. Philip se svého aktivátoru snaží zbavit, protože s ním se nemůže transferovat. Slunce Enno a Mystery nako-nec za podivných hyperfyzikálních jevů zmizí z parresa a Veego Philip s nimi...


Seznam dílů

čísloautorněmecký názevčeský název
1800. Robert FeldhoffZeitrafferTrokan se probouzí
1801. Robert FeldhoffDie HerreachHerreachové
1802. Hubert HaenselStiefkinder der SonneNevlastní děti Slunce
1803. Hubert HaenselDer Riese SchimbaaObr Šimbaa
1804. Arndt EllmerKampf ums ÜberlebenBoj o přežití
1805. Peter TerridArsenal der MachtArzenál moci
1806. Peter GrieseDer Mutant der CantrellMutant Cantrellů
1807. H.G. FrancisDie Haut des BösenKůže zla
1808. Susan SchwartzLandung auf LafayettePřistání na Lafayette
1809. Horst HoffmannHetzjagd durch den HyperraumHonička hyperprostorem
1810. Arndt EllmerDer Weg nach CamelotCesta na Camelot
1811. H.G. FrancisKonferenz der GalaktikerKonference Galaktiků
1812. Ernst VlcekCamelotCamelot
1813. Peter GrieseDie Mörder von BröhnderVrazi z Bröhnderu
1814. Robert FeldhoffUnter dem GalornensternPod Galornskou hvězdou
1815. Peter TerridRätselwelt GalornTajemný svět Galornu
1816. Peter TerridHüter der GlückseligkeitStrážce blaženosti
1817. Susan SchwartzKrieger der GazkarGazkarští válečníci
1818. H.G. FrancisTestfall LafayetteTest Lafayette
1819. Arndt EllmerEine Ladung VivocDávka vivoku
1820. Peter TerridIntrige auf TrokanIntriky na Trokanu
1821. Peter TerridInvasion der IgelschiffeInvaze ježatek
1822. Ernst VlcekDie neue HautNová kůže
1823. Robert FeldhoffRegenten der TräumeVládci snů
1824. Hubert HaenselZentrum der ZentrifaalCentrum Centrifaalů
1825. Hubert HaenselKampf um TriegerBitva o Trieger
1826. Peter GrieseDie SchrottsammlerSběrači šrotu
1827. Peter Griese, Robert FeldhoffFlucht durch BröhnderÚtěk přes Bröhnder
1828. Arndt EllmerSpielhölle der GalaxisHráčské doupě galaxie
1829. H.G. FrancisUnternehmen HumanidromAkce Humanidrom
1830. Ernst VlcekDer IQ-DimmerMentální retardátor
1831. Ernst VlcekRequiem für den SmilerRekviem za Smíška
1832. Horst HoffmannFlucht von LokvorthÚtěk z Lokvorthu
1833. Susan SchwartzTrokans TorTrokanská brána
1834. Robert FeldhoffDer Flug der TRONTTERLet TRONTTERU
1835. Robert FeldhoffKontakt mit einem KillerKontakt s vrahem
1836. Horst HoffmannMission in FornaxMise ve Fornaxu
1837. Arndt EllmerRebekkas schwerster GangRebečina nejtěžší partie
1838. H.G. FrancisDie schweigende GalaxisMlčící galaxie
1839. Arndt EllmerSchwelle zum AbsolutumNa prahu absolutna
1840. Peter TerridLocksignal FriedenVábnička míru
1841. Horst HoffmannJagd auf YchandorHon na Ychandora
1842. Hubert HaenselEin kleiner FreundMalý přítel
1843. Susan SchwartzZwischen zwei HerrenMezi dvěma pány
1844. Peter TerridDie Pentrische WolkeLidé z Pentrického mračna
1845. Peter TerridDie Schwarzen SchiffeČerné lodě
1846. Hubert HaenselKreiseKruhy
1847. H.G. FrancisIm Bann des PhilosophenV moci filozofů
1848. Susan SchwartzZerrspiegelKřivé zrcadlo
1849. Robert FeldhoffDie MittagsweltPolední svět
1850. Ernst VlcekTraumtodSmrt ve snu
1851. Susan SchwartzIn die TraumsphäreVe sféře snů
1852. Horst HoffmannDie GalorninGalorňanka
1853. Horst HoffmannIm Zeichen von ThoregonVe znamení Thoregonu
1854. Hubert HaenselEin Bote ThoregonsPosel Thoregonu
1855. Arndt EllmerVorstoß in die TraumblaseVýpad do bubliny snů
1856. Arndt EllmerShabazzas GeboteŠabbazina přikázání
1857. H.G. FrancisDie Maske fälltMaska padá
1858. Horst HoffmannPosbis weinen nichtPosbiové nepláčou
1859. Robert FeldhoffDuell in der TraumblaseSouboj v bublině snů
1860. Ernst VlcekGoeddaGoedda
1861. Peter TerridBomben für den BrutkosmosBomby pro líhňový kosmos
1862. Susan SchwartzAufbruch der HerreachHerreachové vyrážejí
1863. H.G. FrancisDamorgen brenntDamorgen hoří
1864. Horst HoffmannVorabend der ApokalypseV předvečer apokalypsy
1865. Horst HoffmannZeit des TerrorsČasy terroru
1866. Hubert HaenselAm Ende einer HoffnungU konce s nadějí
1867. Robert FeldhoffDer TraumtänzerSnolezec
1868. Susan SchwartzHoffnung der TolkanderNaděje Tolkandů
1869. Susan SchwartzGesang der Kleinen MütterZpěv Malých matek
1870. Ernst VlcekOperation WunderkerzeOperace Zázračná svíčka
1871. Arndt EllmerMission der SiganesenSiganská mise
1872. Arndt EllmerVermächtnis der VeegoOdkaz Veegů
1873. Hubert HaenselZerstörte ZellenPoškozené buňky
1874. Robert FeldhoffDie Stunde der ZentrifaalHodina Centrifaalů
1875. Robert FeldhoffDer Friede von PlantagooMír v Plantagu