Perry Rhodan 1800 (Česká obálka) Perry Rhodan 1800 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1800
Název:Trokan se probouzí
(Zeitraffer)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Thoregon / Tolkandové
Vydáno poprvé:22.2.1996
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1222 - 1288 NGL = 4809 - 4875
Druhý Mars se probouzí - pro lidstvo začíná nová éra
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - nesmrtelný Pozemšťan pozoruje neblahý vývoj

Cistolo Khan - nový, velmi ctižádostivý komisař LSP

Gia de Moleon - agentka se vydá po stopách nesmrtelných

Myles Kantor - vědec je konfrontován s jednou z největších záhad svého života

Atlan - Arkonidan je persona non grata

Oficiální český název tohoto dílu je nepřesně přeložen. Správný název by měl znít: Zrychlovač.

15. září 1222 NGL zaregistruje zaměřovací loď POLYAMID, že se v uměle řízeném procesu pod povrchem Trokanu, nové čtvrté planety Sluneční soustavy1), začíná tvořit dutina. Geo Sheremdoc2) a Boris Siankow3) pozorují, jak 30 cm velký, vrtací hlavě podobný útvar vyleze z krusty planety na povrch a rychle začne narůstat do výšky 1089 metrů a průměru 489 metrů4). Pětidimenzionální fronta otřese Sluneční soustavou, a průběh času na Trokanu se začne šíleně zrychlovat4). POLYAMID, se kterým Sheremdoc a Siankow proniknou do strangeness pole tajemné planety, zanikne v explozi.

Nesmrtelní kolem Perryho Rhodana5), kteří se 1. října stejného roku vrátí do Mléčné dráhy6), se na Zemi setkají s vlnou distancovaného odmítání. Za to, že přivezli štítový projektor, který oběti Imprintu z Mléčné dráhy7) osvobodí od jejich nemoci, jim nikdo nepoděkuje. Pouze Myles Kantor, jehož vědecké schopnosti jsou důležité pro zkoumání časového pole kolem Trokanu, je vítán. Kantor, jehož partnerka Kallia Nedrun je od nehody s vřetenovou bytostí stále v kómatu8), začne pracovat s Benito Grinkem. V jednom snu spatří Kantor, jak obrovská šikmooká plazovitá bytost z kosmického prostoru sahá svými drápy po Trokanu. 1. listopadu může NATHAN dodat první snímky planety, ze které se kvůli její nadsvětelné rotaci pod zrychlovacím polem stal stín. Vědci poznají, že na planetě vysokou rychlostí probíhají geologické změny.

Mezitím rozhodne komise Ligy svobodných Pozemšťanů vedená Giou de Moleon, že BÁZI už nemá cenu opravovat. Tradiční nosná loď je nakonec v roce 1229 NGL prodána konsorciu, které z ní udělá kasino na orbitu kolem Stiftermanu III9) 10).

Pro hledání »Mostu do nekonečna«11) dostanou nositelé buněčných aktivátorů sto padesát metrů dlouhou čočkovitou loď BOOMERANG, který 31. prosince 1222 NGL s Perry Rhodanem, Reginaldem Bullem, Alaskou Saedelaerem, Guckym a dvojčaty Vandemarovými odstartuje k první expedici.

12. února 1223 NGL je Plophosan Buddcio Grigor, politický konkurent Koky Szari Misonan, velkou většinou obyvatel 711 soustav LSP zvolen za Prvního Pozemšťana. Grigor propaguje politiku síly a vymezování vůči jiným národům Mléčné dráhy a kompletní převod Kosmické hanzy do vlastnictví LSP12). HQ-Hanzy se stane novým sídlem terranské vlády. Také na Arkonu získávají nacionalistické proudy na významu. Během krátké doby se více než deset tisíc světů dostane do područí arkonidského Křišťálového impéria, jehož první Imperátorkou se stala Atlanova bývalá milenka Theta da Ariga13) 14). Jako reakci na vzrůstající mocenské úsilí Terry a Arkonu zakládají Akonané, Antiové a nehumanoidní národy Mléčné dráhy volné, třetí sdružení, které je podle planety prvního setkání nazváno Fórum Raglund. Galaktikum, kterému se v desetiletích po Monosově éře jen nedokonale dařilo pracovat proti hlubokým kontroverzím a doutnajícím konfliktům, ztrácí stále více na významu.

V neposlední řadě proto, aby nesmrtelné dostal z cesty, financuje Grigor dále neúspěšné dálkové lety BOOMERANGU. Nositelé buněčných aktivátorů začnou pátrat nejdříve ve Fornaxu15), kde Galaktic Guardians16), »tisíciramenná chobotnice«, současně začínají budovat základy své budoucí moci17). V roce 1235 NGL začnou Rhodan a jeho společníci budovat potají Projekt Camelot, vytvoření nezávislé malé mocenské buňky. Pomocí Organizace Taxit, skupiny fikaných obchodníků, získává Homer G. Adams peníze a kosmické lodě. Zatímco Perry Rhodan, Reginald Bull, Atlan a Gucky projekt ženou vpřed, stará se Ronald Tekener, Dao-Lin-H'ay, Julian Tifflor a dvojčata Vandemarova početnými akcemi o to, že se zvyšuje veřejný respekt k nesmrtelným. Icho Tolot se stará o kontakty s Fórem Raglund. Ačkoliv oficiálně pracuje dál na průzkumu zrychlovacího fenoménu, podporuje také Kantor tajně Projekt Camelot. Ronald Tekener a Dao-Lin-H'ay se ale brzy stáhnout do M 33 a do Hangaye18), a Julian Tifflor s Michaelem Rhodanem19) zmizí v roce 1238 NGL při tajné misi ve Fornaxu. Jejich space-jet GRINDEX je ostatními nesmrtelnými objeven opuštěný, ale zcela nepoškozený20). Atlan, který se mysteriózním způsobem zapletl do smrti Thety da Arigy21), založí podzemní hnutí IPRASA22), aby zbrzdil další expanzi Křišťálového impéria, na jehož vrcholu jako loutka svým mužů v pozadí stojí imperátor Bostich23). Tifflorova bývalá družka Nia Selegris24) umírá, a Adamsova dlouholetá přítelkyně Serena25) zmizí, protože už nedokáže snést stárnutí po boku svého nesmrtelného partnera. V roce 1240 NGL se Perry Rhodan rozloučí se starým malířem Johnym, kterého přijal do své vily u Gošunského jezera, a opustí s ostatními nositeli aktivátorů definitivně Zemi. Gia de Moleon se mnoho let marně snaží sledovat stopu nesmrtelných. Z nositelů aktivátorů se ve Sluneční soustavě zdržuje jen Kantor a pozoruje dále probíhající evoluci na Trokanu.

Poté co Hanzovní karavana pod velením Cistolo Khana 1. září roku 1255 NGL zjistí, že veškeré obyvatelstvo planety Siga26) beze stopy zmizelo27), převezme LSP Gladorovu hvězdu jako protektorát, aby opuštěnou planetu ochránilo před přístupem Křišťálového impéria nebo Fóra Raglund. Na okraji Terranie vznikne Tower, 98 poschodí hluboko v zemi zapuštěný hlavní stan Služby Pozemské ligy, nové tajné služby LSP, jejíž vedení v roce 1262 NGL převezme Gia de Moleon. Vedle nových těžce ozbrojených stanic jsou ve Sluneční soustavě stavěna zařízení pro celosystémový paratronový štít, a Kantor je přesvědčen, že se kromě toho pracuje29) také na Antitemporálním slapovém poli28).

Camelot se v Mléčné dráze pozvolna stává mýtem. Na legendární planetě30) se nesmrtelní a jejich pomocníci rozhodnou pro stavbu GILGAMEŠE, zcela nové kosmické lodi. Jejím jádrem je 500 metrů velký, dvacetihranný centrální modul MERLIN, na jehož dvanáct pentagonálních vnějších ploch se může připojit dvanáct elementů. Protože každý z nich je dlouhý tisíc metrů a svou formou se podobá centrálnímu modulu, vypadá GILGAMEŠ v celku jako pentagonální dvanáctistěn (pentagondodekaedr) s průměrem 2500 metrů. Pomocí tuctových, ale tajemným způsobem zajištěných kancelářích na Zemi, Olympu a dalších důležitých světech rekrutuje Rhodan vysoce kvalifikované pracovníky pro Projekt Camelot. Patří k nim ertrusanský velitel kosmických lodí Kalle Esprot, 5D matematička Medina Obeck, hyperfyzik Borran Skarros a jeho bratr Cerron, konstruktér kosmických lodí, implantační chirurg doktor Julio Mangana a interpret kontracomputeru Gernot Blume, který je potřeba pro kontracomputer MERLINU.

V roce 1278 NGL podlehne Grigorův následník Medros Eavan v předčasných nových volbách na úřad Prvního Pozemšťana Paole Dašmagan, která na rozdíl od svých mocensky smýšlejících předchůdců využívá chytrou zdrženlivost. Nová První Pozemšťanka jmenuje 4. prosince 1280 NGL Cistolo Khana komisařem LSP. Jeho vlajkovou lodí se stane 800 metrový PAPERMOON, první loď z ještě Sheremdocem požadované řady šedesáti velkých kulových bojových lodí. Svým asistentem udělá Khan 12. ledna 1281 NGL nenápadného empata Bruno Drenderbauma, který doposud zabraňoval tomu, že se planeta LSP Stogg v systému Stoggos nestala středem konfliktu o na howalgonium bohatou volnou průmyslovou planetu s nedaleko sídlícími potomky Arasů, kteří patří k Fóru Raglund31).

22. října 1286 NGL32) vzbudí GILGAMEŠ poprvé rozruch, když v ochraně vysoce výkonného virtuálu zažene tucet arkonidských křižníků, které chtěly dobýt důlní asteroid Gruvtrav. Počátkem následujícího roku selže Kantorův pokus proniknout s experimentální lodí PLICKER do zrychlovacího pole kolem Trokanu v ochraně mini ASP. NATHANOVY snímky ukazují, že kolem vrtací hlavy vzniklo město. 12. října 1288 NGL nastane na čtvrté planetě Slunce, na které od zahájení zrychlovacího efektu uplynulo 250 milionů relativních let, exploze čtyř a pětidimenzionální energie. Téměř okamžitě se zrychlovací pole rozpadne a současně se na hranicích Sluneční soustavy objeví GILGAMEŠ s Perry Rhodanem33).

Aktuální data:
26.10.2021
1566 před NGL
1. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459513.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!