Perry Rhodan 1749 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1749
Název:Ostrovy života
(Inseln des Lebens)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ayindiové
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1218 NGL = 4805
Boj proti Abruse - Projekt adopce se roztáčí
Hlavní postavy románu:

Nadja a Mila Vandemarovy - zrcadlově narozené musí vybojovat největší bitvu svého života

Abruse - neuvěřitelná entita se staví k rozhodujícímu duelu

Perry Rhodan - nesmrtelný Pozemšťan je svědkem kosmické události

Ernst Ellert - posel ID dává poslední pokyny

Berne Hannar - poslední člověk na Zemi

Na počátku 3. dubna 1218 NGL musí Vandemarova dvojčata odrazit květu podobný trychtýř, který se zformuje z abrusského prachu temného mračna a hrozí, že spolkne rejnokovité lodě nositelů aktivátorů. Protože nesmrtelní nemohou lokalizovat samotné centrum Abruse, rozhodnou se navzdory instrukcím ID nejprve nainstalovat ostrovy života, namísto zničení srdce Abruse. Když se krystalové sloupy Nokturnů, které jsou navedeny směrem k ledové planetě, dotknou prachového mračna, začne se prach hořet v explozi podobném procesu. Současně zachytí Vandemarova dvojčata bolestivé impulzy Abruse. Krystalové věže se zavrtají do povrchu planety a vyvolají také tam blesky, které Milu a Nadju nakonec upozorní na nervové centrum Abruse, síťovitou pavučinu krystalických žil, která se rozvětvuje do jemných vláken a prochází kůrou planety. Zatímco jsou věže Mudrce z Fornaxu jedna pod druhé ukotvovány na planetu, která je na přání usedlého Nokturna nazvaná po jeho původním domově Noční stín II, rozdmýchávají obě dvojčata ve čtyři dny trvajícím silové vypětí v krystalické síti krystalický požár, proti kterému jsou všechny regenerační pokusy Abruse marné. Abruse musí uznat, že jeho plán dostat k sobě usedlého Nokturna byl chybný, protože z něho vycházejí životní energii, ze které se chtěl živit, špatně odhadl. Za vrůstajících bolestí si Abruse vzpomíná na historii své existence, kterou začal jako energetická bytost:

Protože jeho existencí trpěl, absorboval energetický útvar1) veškerý organický život své planety, získal tím na síle a ovládl nakonec celou planetu. Aby nezahynul naučil se projevit se v kosmickém prachu vesmíru, zahušťovat ho a formovat a vytvářet z něj »těla«. Po tisíciletích se Abruse podařilo vytvořit krystalickou strukturu, přes kterou se dostal na další obydlené planety a dobýval je. Své sídlo ochránil ochranným valem ze 123 neutronových hvězd, kterými pohnul silou svého ducha. Mezi nimi vytvářel oduševnělá těla z kosmického prachu. V mocném hyperskoku, na který potřeboval tisícileté přípravy, mohl Abruse s touto baštou cestovat prostorem. Začal rozšiřovat mocenskou oblast stále dál a proměňoval všechen organický život v krystaly. Jako nejvyvinutější existenční formu ve své oblasti vesmíru byl Abruse ale ohrožen stagnací. Když se dozvěděl o organickém životu v Parresu, snažil se proto v naději na novou stravu a větší moc, zpropustnit dělící přepážku mezi oběma stranami universa.

Dříve než vysílením omdlí, spustí Mila a Nadja Vandemar v prachovém mračnu Abruseho srdce řetězovou reakci, která pomalu zničí všechen abrusský materiál v temném mračnu. Abruse je tak definitivně zničen.

7. dubna se objeví nad planetou Noční stín II umělý svět Poutník a ID uvolní část aphilických vědomí ve formě transparentních stínů. Ernst Ellert prohlašuje, že Noční stín musí být nejdříve přeformován, než se na něm mohou usadit lidé ve své definitivní formě. Poté vyzve posel inteligence nositele buněčných aktivátorů, aby okamžitě odletěli do galaxie Calldere, protože tam došlo k potížím u »Projektu adopce« a při vytváření Voltagova ostrova života.

Protože ze všech planet Ayindijské enklávy se vzhledem k hmotě Marsu nejvíce podobá, vybrala Moira pro Projekt adopce Trokan, čtvrtou planetu systému Gurrain, temný a nehostinný svět bez atmosféry. Ačkoliv jsou už nainstalována potřebná zařízení, aby se Trokan mohl vyměnit za čtvrtou planetu Slunce, zakáží Boompa, Hosalan, Krente a Varola, koordinátorky Calldere, transfer s argumentem, že se jedná o prastarý archivní svět Ayindů. Ze strachu před rozšířením lidstva v Arresu zabraňují rovněž, aby Voltago mladého usedlého Nokturna umístil na Sainor, třetí planetu Gurrainu, na kterém existuje jen bezvýznamné školící centrum Ayindiů. Ani Perry Rhodan nemůže přemluvit čtyři staré Ayindie. Ze systému Aariam ale přiletí Iaguul2), Eecree3), Fiindy3) a tři další koordinátorky a postarají se o okamžité provedení zamýšleného plánu. Zatímco přípravy na transfer Trokanu večer 8. dubna postoupí do konečné fáze, odlétá Moira se STYXEM přes Noman k BÁZI, aby tak Philip mohl obyvatelům Sluneční soustavy4) předat nutné instrukce pro nadcházející události.

Ennox se zkratkou odebere ke Koce Szari Misonan, Geo Sheremdocovi a Borisi Siankowi, kteří z kosmické lodi pozorují přibližování Marsu k Zemi. Terra je od 3. dubna zcela evakuována. Většina Terraců se ale zcela fixuje na Hamamešany, kteří demontují své bazary a vysvětlují, že kvůli velkým nákladům nebude z Hirdobaanu do Mléčné dráhy vyslána žádná druhá karavana. Místo toho vybízejí galaktiky, aby sami letěli do Hirdobaanu, aby tam získali vytoužené hamamešské zboží výměnou za vysoce kvalitní technické přístroje. Podle instrukcí Philipa jsou na Zemi a na Měsíc zastaveny všechny hyperdimenzionální aktivity. Ennox se pak vrací zpět k BÁZI.

Hypertropem zásobované energií, provedou tři trojhranné pyramidy s délkou strany tisíc metrů, které byly umístěny 200‘000 kilometrů nad povrch planety, výměnu obou planet. Přitom první prořízne dělící vrstvu mezi Arresem a Parresem, druhá obalí přes tak vzniklou mezeru Mars do hyperenergetického pole a třetí vytvoří stejnorodé, ale opačně pólované pole kolem Trokanu. Přesně na začátku 9. dubna je proveden transfer. Původně z Marsu vycházející smrtící pole okamžitě stagnuje a začne se smršťovat. Evakuovaní Terranci se mohou vrátit na svou domovskou planetu5).

Nuigii a Kedard, dva hledači imunních Barraydů6), dorazí do enklávy Ayindiů, aby navázali kontakt s bývalými spojenci. Hlásí, že flotily sněhových vloček nejsou po konci Abruse řízeny. Nad Sainorem se objeví Poutník a vypustí část bývalých Aphiliků v jejich původním hmotném tvaru. Mají stejný oděv jako Timmersson Gender7), mohou ale otevřít kapsy a vědí přesné informace o výstroji, kterou je ID vybavil. Na příslušnou otázku odpoví jedna žena Perrymu Rhodanovi, že Staromutanti8) zůstali na vlastní přání u ID. Ve vizi demonstruje Ellert nositelům aktivátorů, jak bude vypadat další vývoj v Arresu:

Kontakt s Ayindii bude pro lidi na Sainoru představovat zrychlení technologického vývoje. Stejně jako obyvatelé ostrovů života, které Paunaro s krystalickými věžemi Blázna z Fornaxu usadil na planetě Camplat v Nihhatu6), budou Sainorané navštěvovat Noční stín II. Zrychlená planetoformace bývalého ledového světa, která vytvoří atmosféru planety a tak obyvatelný svět, na kterém bude vědomě žít šest a půl miliardy Terranců, dovolí společně se Sainorany a Camplatany vytvořit civilizaci. Protože ani nové sněhové vločky, ani rampouchy nebo velitelé Abruse nemohou vznikat, jsou lidé v Arresu v situaci se bez překážek rozvíje, svou životní energií rozpouštět krystalické struktury a s technikou Ayindiů a svým vlastním vývojem oživovat světy Abruse. V daleké budoucnosti se nakonec tunely, které protínají bývalou mocenskou oblast Abruse, společně spojí a celé Arresum bude, osvobozeno od všech abrusských struktur, otevřeno organickému životu. Tímto budou lidé v Arresu plnit úkol, který v Parresu zastávaly spórové lodě, protože ID na ně uchytil mikroskopicky malá semínka života, ze kterých na revitalizovaných planetách jednou vznikne nový život10).

Když jim v závěru ukáže, jak superinteligence ID splní Paunarovo největší přání a Nakka vezme do sebe, jako to provedla se všemi jeho druhy v Mléčné dráze11), vyzve Ellert nesmrtelné, aby se vrátili na svou stranu universa, protože Arresum a Parresum bude na věčné časy od sebe odděleno12). 11. dubna se nositelé buněčných aktivátorů a Voltago v systému Aariam rozloučí s Ayindii, nechají zde své rejnokovité lodě a letí, aniž by ještě jedno spatřili Moiru, s křižníkem přes transiční pole, které spojuje Caarim a Noman, k BÁZI13). Tam se Philip rozloučí s Galaktiky, aby se zkratkou odebral na Mystery14).

Než Ayindiové nakonec Caarim jako poslední pasážní svět deaktivují, zanikne rudý ochranný štít kolem Nomanu, a BÁZE si musí prorazit cestu přes neúprosně útočící flotilu Damurialu. Během útoku zachytí nosná loď radiogram Angrogyních robotů, které byly Damurialem ukořistěni u Borgie15). Nazývají se »Poslové míru« a sdělují, že už několik Theanů přesvědčili o nevině galaktiků a že budou usilovat o dodatečné uzavření míru. Voltago se stáhne do své kajuty a strne16).

BÁZE se vydá na domovský let k Mléčné dráze17).

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál