Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1786
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1786
Název:Opravárenský mozek
(Das Reparaturgehirn)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 28001220 NGL = 4807
Ze starých pamětí strážce - Atlan prodělá historii Hirdobaanu
Hlavní postavy románu:

Atlan - nesmrtelný Arkonidan zažije staré dějiny

Baan Fokker - charismatický Terranec v Endreddeho okrsku

Gaschdagan - Hamamešan poznává rebela Fira

RobRepair - opravárenský mozek přijímá neuvěřitelně těžký úkol

Perry Rhodan - Pozemšťan cítí šanci

27. listopadu 1220 NGL zabere Baan Fokker, charismatický vůdce Endreddeho poslů, na Zonder-Myry regionální karusel Kroutt pro své žáky. Černě oblečený Pozemšťan dává svým přívržencům za jejich opravárenské práce vyhlídku na nebe Zeytter1). 28. listopadu pozorují galaktikové, že se Opera-roboti přestanou pohybovat a létající továrny padají k zemi.

»Vypravěč« z RAILWAY-STATION osloví Atlana uctivě s jménem Aachthor2) a vylíčí mu 29. listopadu události posledních dvou tisíc hirdobaanských let z hlediska pozitroniky RobRepair, která je odpovědná za funkci Opera-robotů a tovární výroby v Endreddově okrsku:

Přes elektronickou zprávu ohlásí Gomaš Endredde RobRepairovi, že dva roky má nastat »proces zplození«3). V následujícím roce se materializuje Tréogen v maticové hale NETWORKu, aniž by ho zadržel transiční štít, který Endredde vybudoval na obranu před nepřáteli, bojovníky z Queenerochu, přes jeden z nainstalovaných transmiterů4). Vetřelec zničí mnoho tyčových robotů, stáhne se ale nakonec zpět. V budoucnu se ukáže, že Tréogen roboty z Endreddeho okrsku sice předstihuje, svou schopnost spontánního přemísťování ale zřejmě nemůže použít všude. Bytost, která zas a znovu navštěvuje NETWORK, je tam nakonec izolována a uzavřena do bubliny dimenzionálně vyšší energie. Poté co je tato bublina umístěna do podsvětí Pattrido, Levelu 10, je Tréogen znovu aktivní a způsobí velké zpustošení5), než ho roboti z Levelu 14, Zeytter, společně s Operátory, kteří ho transportovali, uloží do tajemné substance5). Gomaš Endredde vydá rozkaz, že se Tréogena nesmí nikdo dotknout.

Ve dni plodícího experimentu, který Gomaš Endredde provádí na Levelu 13, Nundoru, jsou jednotlivé levely od sebe izolovány. Startovací signál, silný hyperfyzikální impulz uvede jako první do provozu zařízení na Levelu 1 Schrett. V odstupu hodiny přeskočí efekt na další level a vyvolá tam zemětřesení. Experiment se ale nezdaří a pokus skončí u Levelu 136). Elektronickou finální zprávou nařídí Gomaš Endredde poté vymazání všech informací o Nundoru a Zeytteru. Další známky života Endreddeho se nedostaví, zatímco jím spuštěný proces ve třináctihodinovém rytmu na Schrettu zas a znovu nově začíná.

V následujících desetiletích se RobRepair snaží marně poruchu procesu zplození s pomocí robotů odstranit. Nakonec přijde opravárenský mozek roku 2842 k názoru, že bude potřebovat kreativitu organických bytostí a rozhodne se využít Hamamešany, které Gomaš Endredde dříve řídil pomocí sesíťovaní z NETWORKu a jejichž kosmické lodě se staví uvnitř okrsku na planetách MINE-1 až 4. Přes transmiterové spojení ke s kontejnerovým světem Bodson7) sousedící planetu Ptecon nechá RobRepair své Operátory prozkoumávat Hirdobaan. Aby živé tvory přivedl do Endreddova okrsku, jsou nutné dva Imprinty, přičemž první z nich vyvolá závislost ducha a usnadní ovládání, zatímco druhý slouží jako poziční značka. Protože Gomaš Endredde Hamamešany již vhodně geneticky ovlivnil8), stačí, že RobRepir z létající továrny na Zimbagu9) vyráběné kostky s druhým Imprintem dodá na Torresch10) a Mezzan11). Všechny skupiny Hamamešanů, kteří jsou v průběhu osmi set let přemístěni na Levely a sugestivními rozkazy pobízeni k práci, se ukáží ale neschopní opravit škody. Na Iquamě, planetě Endreddova okrsku, objeví RobRepair terárium, ve kterých se nacházejí Sydorrierové v různém stupni evoluce12), kteří zřejmě pocházejí z mořských obyvatel Queenerochu13). Ale ani Sydorrierové nemají potřebné technické nadání.

Mezitím vede mocenské vakuum, které Gomaš Endredde v Hirdobaanu zanechal, ke vzrůstajícímu konfliktu, a Liga z Geuch vede roztrpčenou válku proti Olkheolskému konzorciu mocných obchodníků. RobRepair nechá z továren Zimbagu vyrobit rezavé Operátory se vzhledem Hamamešanů a vyšle je kolem roku 3607 (20 NGL) na kontejnerový svět Torresch. Jako rebel Fir spojí Operátor během krátké doby roztříštěnou ligu a přiletí nakonec s BOFFU k Olkheolskému centrálnímu světu Pendregge, aby planetu s 12 miliony obyvateli zničil explozí. Pomocí dalšího rezatého Operátora, který má rovněž jméno Fir, zvyšuje RobRepair poté vliv dodržování Míru z Pendregge, který obchodní knížata Hamamešanů dohodnou na Borrengoldu14). Hirdobaan je rozdělen do Oktantů, Pohraničníci převezmou kontrolu obchodu15) a Fermyydové se stanou s duhovými loděmi z MINE-4 policejní mocí malé galaxie. Přes NETWORK vyšle RobRepair nejvýše vyvinutého Sydorriery z Iquamu na Mezzan, aby svým působením podporovali mírové a srovnávací potřeby u dvorů obchodních knížat. Dezorientační vliv jim ukradne vzpomínky na jejich původ, když opustí Endreddeho okrsek. Nakonec zruší Opravárenský mozek pozorovací stanici na Pteconu a nechá místo ní vybudovat zařízení na Tampirském měsíci Coenus16). Stane se základnou tajné organizace Maštarů, jejím prvním členem je RobRepairův agent Fir. Maštarové, přes které RobRepair může Hirdobaan efektivně kontrolovat, využívají ke své legitimaci v Hirdobaanu rozšířený mýtus Gomaše Endreddeho. Jako symbol jim slouží obloha Levelu 13 Nundoru. Ke zvratu v RobRepairově plánu dojde při náhlém vynoření Cryperů, mutovaných uprchlíků Olkheolské války, na které Gomaš Endreddeho genetické sesíťování už nepůsobí. Při svém pátrání zjistí Opravárenský mozek, že prastará stanice, kterou Cryperové v Queenerochu využívají, s jistotou byla založena Gomašem Endreddem. Přes nebezpečí, které z rebelů vychází, se zřekne RobRepair z ekonomických důvodů velkého tažení proti jejich základnám v Queenerochu.

Protože žádné národy Hirodbaanu a Queenerochu nejsou vhodní pro opravátorské úlohy v Endreddeho okrsku, postará se RobRepair o to, že Hamamešané naváží kontakt se všemi cizími loděmi, které prolétávají sousedními galaxiemi Hirdobaanu. Ke všem národům, které se jeví být k opravám vhodní17), nechá mozek vyslat karavany s Imprintem a přiměje je tak, aby se s produkty své vlastní techniky objevili v Hirdobaanu. K tomuto účelu vytvořil RobRepair speciální Imprint, který nepůsobí na Hamamešany18). Aby přilákal galaktiky, vytvoří Opravárenský mozek, který poznal, že multikulturní faktor podmiňuje jejich svrchovanost, Imprint, který hlavně působí na v Mléčné dráze dominující humanoidy, ale i na ostatní obyvatele lidské galaxie18).

Když se závisláci na Imprintu v překvapivě velkém počtu objeví v Hirdobaanu, zpomalí RobRepair předávání Imprint-kostek19), dokud jich není k dispozici dostatečné množství, protože jinak počítá s vražednými boji mezi galaktiky. Ti galaktikové, kteří dostali jen jeden Imprint a proto nejsou sesíťováni, dostane řídící mozek NETWORKu sice jako ostatní do Endreddova okrsku, přemístí je ale na počátku 13:01 hodinové fáze pokaždé na původní místo, aby je jako označené v následující fázi opět transferoval do Okrsku. RobRepair si všimnul, že oscilující opakovaně vstoupili na evoluční úroveň. Kvůli jejich manipulacím jsou části zařízení z Vario-kovu, který je v počátku 13:01 hodiové fáze »deaktivován« a přepne se do »připravenosti«, aby se automatickým impulzem procesu zplození přepnul do »aktivu«. Technologicky pokročilá struktura evoluční úrovně ruší syntronické prostředky, zatímco jednoduchá pozitronika jako RobRepiar nebo jako vyšší technologie stanic jako NETWORK je nezasažena. Kvůli nedostatku strategických schopností se ale Opravárenskému mozku nepodaří stát se pánem nad oscilujícími ani nad galaktiky v Hirdobaanu. Osvobození Tréogena20) ztíží situaci. Hromadným útokem na Schingo21) se RobRepair marně pokouší zničit bázi oscilujících galaktiků. Současně si oscilující opatří přístup k NETWORKu a deaktivují mozek stanice22). Když je RAILWAY-STATION nakonec Tréogenem několikrát zároveň přepadena, odpojí se RobRepair vzhledem k paradoxu.

Zatímco se Atlan nachází v moci vypravěče, zkoumá Icho Tolot RobRepaira, a Ronald Tekener pronikne s Kentok Mirkomem, Brustem Perenko, Biba Carrachem, Sai-An-Tun, Ea-Tan-Tai, Lenou Shawn a Mirnou Lecoff do šachty pod majákem v RAILWAY-STATION. Skupina objeví dutý prostor s mnoha ostře kuželovitými krystalovými zásobníky, které obklopuje hřbitov defektních a částečně rozebraných Opera-robotů. Pod ním se nachází v jinak prázdném patře Maštarská kopule. Je sto metrů vysoká, má průměr 90 metrů a obsahuje transmiter na Coenus. V nejspodnějším patře podzemního zařízení, Bodu Zero, narazí Lena Shawn na místnost, která se podobá hale s maticemi z NETWORKu. Její řídící zařízení se zdá být situováno pro rozměry a velikosti lidí. V hologramu matičce je zvláštně vyznačení transiční štít, který obklopuje Endreddeho okrsek. Na Tolotův pokyn vypnou Tekener a jeho společníci štít. Když jsou ale potom vyzvání naprogramovat PSW.3456, což nemůžou, jsou, jako o několik dnů předtím v NETWORKu22), ohroženi smrtícím zářením. Jen bleskurychlý výpadem do podzemní oblasti může Tolot pulzující, zeleně svítící blok, ze kterého vychází záření, zničit a tak zachránit své přátele. Transiční štít se znovu obnoví23).

Zatímco transiční štít dočasně zanikne, jsou BÁZE a její doprovodné lodě zasaženy silnou rázovou vlnou, která vychází z transiční zóny. Hyperbouře přesune malý svaz o několik světelných let, takže se nacházejí v Endreddově okrsku, když transiční štít opět vznikne24). Voltago, který nehybně stojí v Perry Rhodanově kajutě, se přitom dočasně ohřeje na hodnotu mezi pěti sty a tisíci stupni Celsia25).