Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1759
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1759
Název:Outlaws z Unithu
(Die Outlaws von Unith)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 NGL = 4807
Imprint-zboží na kontejnerovém světě - dlouhý lov má konec
Hlavní postavy románu:

Stomal Zystaan - akonská »admirálka« hraje nebezpečnou »kostkovanou«

Ko-Yoo-Temm - Fermský velitel ukáže svaly

Lissner - velitel unithanské flotily

Tallmurr - žádostivý skokanský patriarcha na lovu po Imprintu

Grozzer - terranský adjunkt na akonské vlajkové lodi

Stomal Zystaan si vezme jednu kostku Imprintu a nechá tři kontejnery odvézt do hangáru ARKONIE. Roboti dostanou příkaz každého, kdo se k Imprintu přiblíží, nemilosrdně zastřelit. Jeremem Jergeschem, prvním pilotem OOGARU, zinscenovaná vzpoura velké části Akonské flotily přinutí bývalou admirálku ale nakonec kostky rozdělit.

Mezitím je válcový křižník TALLMURR III skokanského patriarchy Tallmurra, který zaměřil transmiterové aktivity na Torreschu, zničen při příletu ke kontejnerovém světě Fermyydy.

8. srpna 1220 NGL se Fermyydské lodě přiblíží k platformám Torresche, na kterých stojí akonské lodě, a Fermský velitel Ko-Yoo-Temm provede inspekci AKONIE. Fermyydové připomínají se svými silným, 2.50 metru dlouhým, modročernou kožešinou pokrytým tělem pantery. Když se spustí na své čtyři svalnaté, drápy opatřené nohy, jsou vysocí 1.30 metru. Mezi předníma nohama mají dvě šikovné ruce. Ústa kočičí hlavy mají řadu ostrých zubů a nad horním rtem vyčnívají mocné tesáky. Uchvácen technologií galaktiků požaduje Ko-Yoo-Temm dvě kosmické lodě. Kvůli Imprint-kostkám apatičtí Outlaws jen sotva zaregistrují, že Fermyydové vezmou na loď celý náklad jejich high-tech zboží a nakonec se s akonskými loděmi OOGAR a MORCAM-BEERT stáhnou z Torresche. Po třináctihodinové separaci od zbytků flotily je ale aktivováno Stomal Zystaanou nainstalované poutací zařízení. Obě akonské dvousetmetrové kulovité lodě explodují a zabijí přitom mnoho Fermyydů.

Imprint-Outlaws z Unithu, kteří se radiogramem Hamamešanů dozvěděli o existenci Torreschu, ale navzdory je mučící nemoci se svými 48 kosmickými loděmi čekali mimo soustavu a procesy na kontejnerovém světě sledovali jen sondami, nyní zaútočí aby si sehnali Imprint. Unithské kosmické lodě jsou ale Fermyydy nekompromisně zničeny. Jen velitel Lissner může uniknout s pomocným člunem.

Nakonec navštíví Ko-Yoo-Temm znovu AKONII, přinutí Stomal Zystaanu, aby mu předala kódy k poutacímu nastavení a otevřela svůj trezor. Potom zabije bývalou admirálku a předá kódy jejímu terranskému adjunktovi Grozzerovi. Fermyyd si vezme NEETU a BERKII2) a zůstane na orbitu kolem Torreschu. 10. srpna je zjištěno, že Akonan Scherkel, druhý z obou adjunktů Stomal Zystaany, a další tři členové posádky AKONIE jsou nevypátratelní2).