Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1763
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1763
Název:Kostky smrti
(Würfel des Todes)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 NGL = 4807
Najdou flotilu Akonanů - a narazí na záhadu
Hlavní postavy románu:

Michael Rhodan - vede odvážnou akci k záchraně ztroskotaných Hamamešanů

Nuka Kullino - jeho práce vede k Zuckermanovu spektru

Reginald Bull - s malým oddílem zkoumá kontejnerový svět

Indra Priatar Jonos - koloniální Terranka jako »citlivka«

Perry Rhodan - Pozemšťan vidí jiskřičku naděje

Když 17. srpna 1220 NGL s PARACELSUSEM v blízkosti SHERMOTTU přispěchá na pomoc havarované kosmické lodi, padne Michaelu Rhodanovi do rukou deset kryokonzervovaných mrtvol Hamamešanů.

Následujícího dne se Perry Rhodanův syn v BÁZI dozví, že Cyta Dow1) kreslí tvář svého bratra Cyrna1), kterého nezná, ačkoliv byla současně s ním stvořena ve zkumavce. Dříve než jejich otec jejich původní planetu jako dříve Gorontongu a další světy, zničil silou svého ducha, byly obě děti, jejichž původ zná jen Homer G. Adams a Michael Rhodan, zachráněny hanzovními specialisty a odděleny od sebe.

Současně dorazí Teaser Kroom a Gyrengo2) k BÁZI a vypravují o událostech na kontejnerovém světě Torresch2). Reginald Bull poté vyrazí okamžitě s CIMARRONEM do Oktantu Grencheck. Se space-jetem GRIBBON se Bull, arkonidská radistka Fherll Checkert, domorodec z koloniálního světa Tabelling II a zvláště senzibilní Indra Priatara Jonos, technik Dino Gonkers a piloti Belavere Siems a Fink Petticul dostane přes obklíčení Fermyydů a přistanou na Torreschu. V lodích akonské flotily se nacházejí už jen Maahkové, Topsiderové, Naatové, Swoonové, Willyové a další nehumanoidi3). Jsou zcela v moci Imprint-kostek, které ovšem již ztratily část své síly. Po humanoidních posádkách zbyly jen vypotřebované kostky. Ačkoliv předtím sestřelili osmnáct robotských sond GRIBBONU, nechají Fermyydové 20. srpna šest galaktiků proniknout do AKONIE. Syntron zničené centrály jim poskytne další informace o událostech na Torreschu4) a dozví se tak, že humanoidní závisláci 10. srpna dematerializovali, zatímco se s výrazem radostné naděje upřeně dívaly na své kostky3). Když Bull a jeho společníci nakonec proniknou do kajuty Stomal Zystaany a objeví tam kontingent plný nabitých kostek, ocitnou se vlastní neopatrností pod jejich vlivem.

Mezitím podrobí výzkumníci Imprintu kolem Nuka Kullino a Ayolü Metüla v PARACELSUSU mrtvé Hamamešany pseudoreanimaci. Pomocí přijetí Zuckermannova spektra, který navrací psionické mozkové vlny živých tvorů, mohou 21. srpna dokázat, že určitý spektrální svazek cerebrálních emisí u Hamamešanů a Bluesanů souhlasí. Představuje zřejmě příčinu imunity obou ras proti psionickému Imprintu3).

Stejného dne se na osmi kontejnerových světech Hirdobaanu (Torresch v Oktantu Grenscheck, Mezzan5) v Oktantu Jondoron, Jarja v Oktantu Buragar, Zuff v Oktantu Mereosch, Linderie v Oktantu Omgenoch, Bodson v Oktantu Vankanton, Briator v Oktantu Perm a Rixxo6) v Oktantu Ammach) materializují kontejnery s kostkami Imprintu, které jsou přijaty na palubu loděmi Fermyydů. Hamamešané začnou překvapivě u osmi planet budovat jednoduché bazary ve formě devět tisíc metrů velikých kulovitých sfér. Zatímco jsou závisláci hypervysílačkou vyzváni, že se high-tech bude vyměňovat Imprint, odvezou Fermyydové kostky do bazarů.