Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1764
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1764
Název:Honba za štěstím
(Jagd nach dem Glück)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 NGL = 4807
Nové bazary pro Hirdobaan - a myšob proti Fermyydům
Hlavní postavy románu:

Gucky - myšob slídí na lodi Fermyydů

Cyrn Dow - mladého Pozemšťana trápí stín minulosti

Dinah Jondo - jeden z milionů závisláků v Hirdobaanu

Perry Rhodan - Pozemšťan pozoruje stavbu nového bazaru

Alaska Saedelaere - doprovází Guckyho při akci

Po výzvě Hamamešanů se Perry Rhodan s ATLANTIS vydá na cestu ke kontejnerovému světu Torresch. Zatímco při zahájení 22. srpna 1220 NGL hrozí, že bazar okamžitě zavřou, pokud dojde k nějaké nehodě, zamezí Hamamešané neuspořádanému útoku závisláků na Imprintu. Nemilosrdné boje, které mnoho Outlaws vede o high-tech zboží k výměně, se ukáží být zbytečné, protože každý závislák, nehledě na to, co jako protihodnotu nabídne, dostane jednu Imprint-kostku. 23. srpna přilétá Rhodan s malým člunem ke svazu Fermyydů, kteří stále ještě obkličují Torresch, a ptá se na osud závisláků, aniž by ovšem dostal odpověď. Gucky přitom teleportuje s Alaskou Saedelaerem do jedné duhovité lodi. Fermyydové, kteří nemají vlastně žádný domovský svět, bydlí v těchto lodí a přivádí zde na svět také své potomky. Svými nepravidelnými chodbami vyvolává vnitřek lodi dojem, jako by měl organický původ. Je to napodobenina prostředí, ve kterém Fermyydé žili, než, podle legendy, k nim sestoupil stříbrný bůh z centra vesmíru a daroval jim duhové lodě. V centrále lodi objeví Gucky se všemi agregáty spojený tmavozelený kovový blok o délce jeden a půl metru. Přes něj čeká fermský velitel Yoo-Zon-Karr z planety Roenderveen technické pokyny pro dohledné problémy s kosmickými loděmi Outlaws. S pomocí čidla, které může vnímat záření vycházející z organických bytostí, objeví Fermyydé nakonec přítomnost vetřelců na lodi. Dříve než se s Gucky vrátí do ATLANTIS, zjistí Saedelaere souřadnice Roenderveenu.

Z Torresche letí Reginald Bull, Fjerll Checkert, Belavere Siems, Indra Priatar Jonos, Dino Gonkers a Fink Petticul s GRIBBON k ATLANTIS. Vypravují o opuštěných akonských kosmických lodích a chovají se nápadně apaticky. K lodím Outlaws, které 21. srpna přiletí ke kontejnerovému světu Jarjo, planetě slunce Hypro, patří také CIRCINUS1). V něm kreslí Cyrn Dow1) pod vnitřním tlakem zas a znovu portréty neznámé mladé ženy. Když dostane kostku Imprintu, cítí Dow, že tato žena, jeho sestra Cyta, je vtažena do oné třetí komory jeho hlavy, kterou Samuel Nyrtii zobrazil ve svých obrazech1). Zchřadlé a neživé tělo Cyty Dow je objeveno v BÁZI a je zmraženo2). Poté co 25. srpna bez výměny dají také závislákům na PARACELSUSU a SIAMESE GIRL Imprint-kostky, rozeberou Hamamešané bazary na mnoho transportních buněk, které jsou pomocí platforem odvezeny Fermyydy na za neprůhledným polem skrytý kontejnerový svět. Gucky objeví, že také Bully je v moci kostek.

Bezprostředně poté Pozemšťan v přítomnosti myšoba zmizí bezestopy3).