Perry Rhodan 1770 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1770
Název:Endreddeho zákon
(Endreddes Gesetz)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 NGL = 4807
Atlan ve vězení na Schingo - a jako samotář v Okrsku
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan se pokouší zorientovat se v Endreddeho okrsku

Perry Rhodan - Pozemšťan se bojí o svého starého přítele

Reginald Bull - znovu objeví »starou« formu komunikace

Indra Priatar Jonos - kolonistka z Tabeling II podstoupí velký risk

Dao-Lin-H'ay - Kartaniňanka spouští akci

15. srpna 1220 NGL se materializují Reginald Bull, Indra Priatar Jonos a Fink Petticul1) poprvé u Fly-Awaw, dálkovém karuselu Levelu 6, Zonder-Myry. Jsou informováni o Endreddově okrsku, poznají, že se po fázi zmizení zase vynoří u Fly-Away, a začnou společně prozkoumávat dvanáct dosažitelných levelů. Pomocí kreseb na trychtýřových věžích se Bull pokouší ostatní na sebe upozornit. Poblíž dálkového karuselu Zonder-Myry naláká Indra Priatar Jonos 2. září modrého Opera-robota do pasti, otevře ho a získá z jeho relativně snadno fungující aritmetické jednotky informace. Dozví se, že Operátoři jednají podle pěti zákonů:

  1. Opera-roboti chrání Endreddeho okrsek proti všemu nebezpečí a starají se o jeho údržbu a obnovu
  2. Opera-robot brání veškerá zařízení, živé tvory a myšlenky, které jsou prospěšné k rekonstrukci Okrsku
  3. Zařízení, živí tvorové a myšlenky, která se stavějí na odpor rekonstrukci okrsku, jsou eliminovány
  4. Opera-robot se brání proti všem nebezpečím, aby mohl sloužit Gomaši Endreddemu
  5. Opera-robot obětuje vlastní existenci, pokud to poslouží zachování dříve zmíněných prostředků, živých tvorů nebo myšlenek

Na základě nouzového volání havarovaného modrého Operátora se shromáždí bezpočet Opera-robotů, zničí rozebraný stroj a pronásledují Indru Priataru Jonos. Přispěchající Reginald Bull objeví už jen zuhelnatělou mrtvolu ženy. Ve stejném okamžiku dorazí Atlan, kterého Bullovy kresby přivedli do Fly-Away. Oba přátelé ukryjí syntron se záznamy Indry Priatar Jonos a pohřbí mrtvé tělo poblíž Seggenského hnízda, dálkového karuselu parkovité planety Deffert, která je Levelem 5 2). V následujících dnech pozorují Bull, Petticul a Arkonidan, jak se jednotliví galaktikové jako Techno-proroci shromažďují kolem velkých stoupenců a ti jim pak dávají rozkazy k opravárenským pracím. Nejvýraznější z nich se stane na Mollenu působící Akonan Thygerath. Aby galaktiky přivedli k rozumu, založí Atlan a oba jeho společníci jako protipól akci Anti-Endredde. Nemají sice žádný úspěch, ale při své propagační kampani objeví Belavara Siemse, Dino Gonkerse a Fherlla Checkerta1). Šest galaktiků zjistí, že jednotlivé Levely jsou s odstupem jedné hodiny postihovány sérií planetárních otřesů, během kterých přístroje galaktické výroby v rozporu s karusely okrsků krátkodobě vynechávají. Na Pattrido, Levelu 10, si Atlan a Bull nakonec postaví jednoduchý kluzák. 15. září podnikne Atlan první let. Planetární otřesy, které ovlivňují také atmosféru, způsobí ale pád stroje do moře, a Arkonidan přitom utrpí bezpočet zlomenin a těžké vnitřní zranění.

Mezitím se Julian Tifflor a Myles Kantor setkají s PERSEUSEM u Schingo3). Dao-Lin-H'ay4) odvezla o něco později záznam hvězdné oblohy v Maštarské suitě na Verdrai4) do předmostí galaktiků. Ačkoliv se tato díky paratronovým štítům jeví nedobytná, podnikne bývalá Voica s osmi bojovnicemi výpad, aby zajala fermského velitele Ten-Or-Tooa5), a tak znemožnila možná nová opatření proti základně. Kartaniňané ale Fermyydy podcení a jen Dao-Lin-H'ay a její pobočnice Ea-Tan-Tai se vrátí živé zpět za paratronový štít.

Mezitím jsou fázoví skokani ve svých off-fázích, jak se mezitím nazývá čas, kdy jsou přítomni ve svých celách, pečlivě hlídáni. Když se Atlan těžce zraněný materializuje, snaží se ho medikové co nejlépe uzdravit. 15. září se vynoří Tekener s popáleninami ve tváři6). Atlan otevře druhého dne, minutu před počátkem On-fáze, poprvé oči.

Krátká chvíle mu stačí, aby si v Endreddově okrsku uvědomil, že se během fáze nepřítomnosti zdržoval na Schingo.

V následujících dnech informuje Atlan během Off-fáze o Endreddově okrsku7). Hvězdnou oblohu z Maštarské suity nemůže ale identifikovat. 20. září nabere Coram-Till8) s 600 metrů dlouhou lodí RACHES kurz na Schingo a vysvětluje, že získal nové informace o »Průvodu vládců«9).

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál