Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1767
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1767
Název:Akce Kartaniňanů
(Einsatz der Kartanin)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Velká kosmická záhada / Hamameš
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1220 NGL = 4807
Jejich cílem je Maštar - honí ho na rezidenčním světě
Hlavní postavy románu:

Dao-Lin-H'ay - Kartaniňanka si bere iniciativu

Adebis z Permu - obchodní kníže z Oktantu Perm větří výhodný obchod

Kaiddan - tajemný Maštar vstupuje do hry

Kirkik-Tai - Topsider, který zabloudil do Hirdobaanu

Lan-Say - nový přítel Kartaniňanky

Zatímco Perry Rhodan a jeho společníci pronikají na Schingo, podnikne Dao-Lin-H'ay s NJALA testovací let v Oktantech Perm a Mereosch. V 289 lodích Outlaws, které krouží kolem Zuffu, kontejnerového světa Mereosch, najde Kartaniňanka 10. září 1220 NGL jako jedinou živou bytost Topsidera Kirkik-Taie. Je posledním ze zločinecké skupiny, která se vmísila mezi závisláky na Imprintu, aby se zmocnila jejich high-tech zboží.

Následujícího dne se NJALA vrací zpět k BÁZI. Tam lituje Myles Kantor, že nemůže Hamillerovu trubici použít pro analýzu záhady Hirdobaanu a spekuluje, že ID Hamillera vzal do sebe1). Také Voltago nemůže nijak pomoci, protože je od odletu z Velké prázdnoty ve stavu strnulosti2). Se svou 600 metrovou novou vlajkovou lodí RACHES přilétá Coram-Till k BÁZI a hlásí, že obchodní kníže Adebis z Permu na rezidenčním světě Vendrai očekává návštěvu Maštara. Společně s vůdcem Cryperů odlétá Dao-Lin-H'ay poté s NJALA do systému Gynish, jehož třetí planetou Vendrai je. Dozví se, že v Oktantu Perm jsou často odvlékány děti. Prý za to mohou zloději orgánů. Jiné zvěsti tvrdí, že unesení jsou obětováni sektou Gomaše Endreddeho nebo pojídáni kanibaly. Adebis z Permu trpí mumifickou horečkou, která je zvaná také Zynn a která z knížete, nehledě na malé přestávky, dělá starce. Údajně mají tuto nemoc, která postihuje jen hamamešské šlechtice, rozšiřovat Maštarové, aby si nemocné udrželi v závislosti na sobě díky protijedu. Horečka se poprvé objevila, když se obchodní karavana před 200 lety vrátila z jiné galaxie do Oktantu Perm, a věří se, že jí způsobili cizí národy. Z tohoto důvodu se na Vendrai mohou zdržovat jen Hamamešané. Před odmítavý postoj kancléře Jeshera jsou Kartaniňané, kteří tvrdí, že Coram-Tilla vydají výměnou za informace, Adebisem přátelsky přivítání, protože se podobají jeho domácím zvířatům Nizzerům. Také Nizzerové, velké, kočkovité bytosti, reagují na Kartaniňany nápadně pozitivně.

OWIGORN3), CANAXU4), TRANTAR 5) a NOMAN6), čtyři pomocné čluny NJALA, přistanou na Vendrai. Adebis má sice porozumění pro otázky galaktiků na osud zmizelých závisláků na Imprintu, nechce ale vůbec diskutovat o tom, že jen on sám smí vidět Maštara. Zatímco je špiónská sonda připevněna na Lan-Saye, oblíbeného Nizzera knížete, mohou Kartaniňané získat záznam hvězdné oblohy, která je projektována na vnitřní stranu kruhové a zcela prázdné maštarské suity paláce7).

Ino Gisa z Permu, manželka obchodního knížete, vypráví Dao-Lin-H'ay, že je dcerou Alsaddane, bývalého knížete Jondoronu, a během »Průvodu vládce« na Borrengoldu se vdala za Adebise. Krátce poté Alsaddan z Jondoronu padl za oběť tajemné nehodě a byl nahrazen slabým Jeschdeanem8). Její inteligentní prvorozený potomek byl unesen. Od té doby trpí Adebis mumifickou horečkou a je závislý na Maštarovi9). 19 dalších dětí kněžny, která se cítí být strojem na děti, jsou bez výjimky neschopní.

Když se 15. září Maštar Kaiddan10) objeví v maštarské suitě, prezentuje mu Adebis spoutaného Coram-Tilla jako dárek, ale Maštar chce knížeti sdělit jen to, že každých šest let konající se Průvod vládce na Borrengoldu musí kvůli činnostem galaktiků začít okamžitě. Coram-Till má být okamžitě popraven. Když Kaiddan náhle zabije Lan-Saye a Coram-Till si poté uvolní pouta a zaútočí na Maštara, tak tento prchne do vnitřku paláce a je nakonec v boji zastřelen Kartaniňany. Protože Hamamešané nic o Kaiddanově smrti nevědí, mohou se Dao-Lin-H'ay a její společníci vrátit společně s Crypery k BÁZI11).

Mezitím hledají dva Maštarové Kaiddana, který při umírání stisknul senzorové pole svého Mašthomu. Teprve když se oba senzorového pole dotknout, uvolní se mrtvola, zavře oči a je Maštarové jí odvezou.