Perry Rhodan 1663 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1663
Název:Ostrov stínů
(Insel der Schatten)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Velká kosmická záhada / Velká prázdnota
Vydáno poprvé:1993
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1206 NGL = 4793
Tajemné jezero - a svět nesmyslných bojů
Hlavní postavy románu:

Klundan - kapitán plachetnice Owigů

Haudegen - polointeligentní Owigo

Abillerhell a Pronteros - nejdůležitější muži přístavního města se dostanou do sporu

Reginald Bull - Pozemšťan objeví tajemné jezero

Michael Rhodan - chce rozluštit tajemství Samplerské planety

Space-jet HAMILLERU odveze Reginalda Bulla, Michaela Rhodana a jeho společníci do bezpečí před Owigy. Hledání »Ostrova stínu« zůstává bez úspěchu. 16. listopadu 1206 NGL navštíví Pozemšťané přístavní město Droovonton na kontinentu Yllaess, který leží poblíž rovníku. Na světelných signálech se zakládající komunikační síť Owigů, kteří už věky zůstávají na středověkém stupni kultury, rozhlásí Bullovo porušení tabu rychle během jednoho dne.

Bezprostředně poté co malý, polointeligentní námořník Haudec ohlásí, že jeho kapitán Klundan se s plachetnicí ZYNC ve špatném počasí dostal k Ostrovů stínů a vstoupil tam, vzedme se vlna nepokojů a mezi Owigy vzplanou nesmyslné boje. Od Haudeca se dozví Terranci, že se tento fenomén již opakoval. Kromě toho je jim objasněno, že malí Owigové jsou produktem reversibilního dělení, který je vyvoláván světelnými rozkazy, a že jejich inteligence s každým dělením klesá. Jen na Místě zrození se mohou jednotlivé části opět spojit. Kapitán Klundan zavede dva shifty HAMILLERU k Ostrovu stínů, který je skryt uvnitř cyklónu a nemůže tak být pozorován zaměřovacími systémy. Na korálovém útesu zřízená báze, která je tvořena speciálním betonem, tvoří základnu desetikilometrové krychle, ve které je slunce Culla vidět ve své skutečné pozici na obloze. Centrum ostrova představuje kužel vulkánu, který je tisíc metrů vysoký a má u paty průměr dva kilometry. Jeskyní labyrint v jejím nitru obsahuje kavernu s jezerem, které připomíná rtuť, svou hustotou se ale podobá vodě. Všechna měřidla selhávají a vzorky, které jsou z jezera odebrány, se tam sami od sebe vrátí zpět nebo se rozplynou.

Galaktikové odvezou Haudeca a Klundana, kteří se ze strachu před stínem rovněž rozdělili, do jejich domova a odletí nakonec zpět k HAMILLEROVI1).

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál